Instytut Matematyki Uniwersytetu Gdańskiego,
Gdański Oddział Instytutu Matematycznego
Polskiej Akademii Nauk

zapraszają na

VIII wykład im. Andrzeja Jankowskiego

Wykład wygłosi

Michael Kapovich
(University of California, Davis)

Generalized triangle inequalities and their applications

Wykład odbędzie się
16 czerwca 2006 roku o godz. 14:15

Odczyt upamiętnia gdańskiego matematyka
Andrzeja Jankowskiego (1939 - 1975)

Mini konferencja z okazji VIII Wykładu im. Andrzeja Jankowskiego

Poprzednie wykłady wygłosili:

2005: Tomasz Mrowka (MIT)
2004: Maxim Kontsevich (IHES)
2003: Sylvain Cappell (Courant Institute of Mathematical Sciences)
2002: Oleg Viro (University of Uppsala)
2001: Christophe Soulé (IHES)
2000: Shmuel Weinberger (University of Chicago)
1999: Graeme Segal (University of Cambridge)
Komitet naukowy: Stefan Jackowski (Warszawa), Andrzej Ranicki (Edynburg), Andrzej Szczepański (Gdańsk)
Organizator: Instytut Matematyki Uniwersytetu Gdańskiego
Adres: Instytut Matematyki Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Wita Stwosza 57
80-952 Gdańsk

email: ajlec@paula.univ.gda.pl