Instytut Matematyki Uniwersytetu Gdańskiego,
Gdański Oddział Instytutu Matematycznego
Polskiej Akademii Nauk

zapraszają na

XXII wykład im. Andrzeja Jankowskiego

Wykład wygłosi

Aaron Naber
(Northwestern University)

Ricci Curvature, Fundamental Groups and the Milnor Conjecture

Wykład odbędzie się
12 maja 2023 roku o godz. 16:15
w Aula A
Wydziału Prawa i Administracji

Odczyt upamiętnia gdańskiego matematyka
Andrzeja Jankowskiego (1939 - 1975)

Mini konferencja z okazji XXII Wykładu im. Andrzeja Jankowskiego

Poprzednie wykłady wygłosili:

2019: Pham Huu Tiep (Rutgers University)
2018: June Huh (Institute for Advanced Study/Princeton University)
2017: Hélène Esnault (Freie Universität Berlin)
2016: Benson Farb (University of Chicago)
2015: Paul Seidel (Massachusetts Institute of Technology)
2014: Peter S. Ozsváth (Princeton University)
2013: Emmanuel Breuillard (Université Paris-Sud)
2012: Peter Teichner (MPI Bonn, Berkeley University)
2011: Dominic D. Joyce (Oxford University)
2010: Alexey Bondal (University of Aberdeen)
2009: Mladen Bestvina (University of Utah)
2008: Martin Bridson (University of Oxford)
2007: Michael Weiss (University of Aberdeen)
2006: Michael Kapovich (University of California, Davis)
2005: Tomasz Mrowka (MIT)
2004: Maxim Kontsevich (IHES)
2003: Sylvain Cappell (Courant Institute of Mathematical Sciences)
2002: Oleg Viro (University of Uppsala)
2001: Christophe Soulé (IHES)
2000: Shmuel Weinberger (University of Chicago)
1999: Graeme Segal (University of Cambridge)

Konferencja przygotowawcza do XXII Wykładu im. Andrzeja Jankowskiego ()

Komitet naukowy: Tomasz Mrowka (MIT), Józef Przytycki (George Washington University, Universytet Gdański), Andrzej Ranicki (Edynburg), Andrzej Szczepański (Universytet Gdański)
Organizator: Instytut Matematyki Uniwersytetu Gdańskiego
Adres: Instytut Matematyki Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Wita Stwosza 57
80-952 Gdańsk

email: ajml@mat.ug.edu.pl