Uniwersytet Gdański Instytut Matematyki
Rezerwacja sprzętu i sal Plan zajęć PocztaProgram Erasmus+

9 Luty 2016

eu_flag-erasmus_vect_pos  
Rekrutacja studentów do programu Erasmus+
 

 
Zasady Programu

W ramach podpisanych umów Instytut Matematyki UG rozpoczyna rekrutację studentów na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+. Szczegółowe zasady udziału w programie są dostępne na stronie Wydziału MFI – Wyjazdy/Outgoing oraz na stronie UG – Erasmus+. Lista uczelni, z którymi Instytut Matematyki podpisał umowy o wymianie jest dostępna tutaj.


Zasady rekrutacji

Osoby, które są zainteresowane wyjazdem w ramach programu Erasmus+ proszone są kontakt z koordynatorem programu: Michał Stukow (trojkat@mat.ug.edu.pl). Warunkiem udziału w rekrutacji jest złożenie wypełnionego wniosku – pobierz. Wnioski należy składać do 28 lutego 2016 roku w sekretariacie IM lub bezpośrednio u koordynatora programu Erasmus+. Instytutowa Komisja Rekrutacyjna na podstawie złożonych wniosków tworzy ranking osób starających się o wyjazd w ramach programu Erasmus+ na podstawie średniej ocen z poprzedniego roku akademickiego (lub semestru w przypadku studentów I roku) oraz uzasadnienia wniosku.

 

dr Michał Stukow