Uniwersytet Gdański Instytut Matematyki
Rezerwacja sprzętu i sal Plan zajęć PocztaZagadnienia na egzamin magisterski

19 Lipiec 2013

Algebra

 • Przestrzeń liniowa, baza i wymiar.
 • Odwzorowania liniowe i ich macierze. Rząd macierzy, wyznacznik, wartości i wektory własne.
 • Grupy i ich homomorfizmy, podgrupy normalne, grupy ilorazowe. Twierdzenie Lagrange’a.
 • Pierścienie i ciała. Ideał, pierścień ilorazowy. Ideały pierwsze i maksymalne.

Algebra

 • Przestrzeń liniowa, baza i wymiar.
 • Odwzorowania liniowe i ich macierze. Rząd macierzy, wyznacznik, wartości i wektory własne.
 • Grupy i ich homomorfizmy, podgrupy normalne, grupy ilorazowe. Twierdzenie Lagrange’a.
 • Pierścienie i ciała. Ideał, pierścień ilorazowy. Ideały pierwsze i maksymalne.

Analiza matematyczna II

 • Miara Lebesgue’a w R^n i jej własności.
 • Mierzalność zbioru i funkcji w sensie Lebesgue’ga, przykłady zbiorów miary zero, istnienie zbiorów niemierzalnych.
 • Całka Lebesgue’a i jej związek z całką Riemanna. Funkcje całkowalne.
 • Twierdzenie Fubiniego.

Analiza funkcjonalna

 • Definicja i podstawowe własności przestrzeni Banacha. Przykłady przestrzeni Banacha nieskończonego wymiaru.
 • Operatory ograniczone w przestrzeniach Banacha, norma operatora, przykłady.
 • Definicja i podstawowe własności przestrzeni Hilberta. Przestrzenie L^p(a,b), l^p.
 • Operator sprężony, samosprzężony, unitarny w przestrzeni Hilberta, przykłady.

Funkcje analityczne

 • Pochodna zespolona, różniczkowalność w sensie zespolonym. Funkcje holomorficzne (analityczne). Równania Cauchy-Riemanna.
 • Zespolone szeregi potęgowe, promień i koło zbieżności. Twierdzenie o rozwijaniu funkcji holomorficznej (analitycznej) w szereg potęgowy.
 • Twierdzenie Cauchy’ego, wzór całkowy Cauchy’ego.
 • Punkty osobliwe, szereg Laurenta, residua. Twierdzenie o residuach.

Rachunek prawdopodobieństwa

 • Przestrzeń probabilistyczna, definicja i własności.
 • Prawdopodobieństwo warunkowe, całkowite, wzór Bayesa, niezależność zdarzeń.
 • Zmienne losowe typu dyskretnego i ciągłego. Rozkład zmiennej losowej. Dystrybuanta. Wartość oczekiwana i wariancja.

Równania różniczkowe

 • Twierdzenie Peano i twierdzenia stosowane w jego dowodzie.
 • Twierdzenie Picarda i twierdzenia stosowane w jego dowodzie.
 • Postać rozwiązań liniowego równania różniczkowego n-tego rzędu o stałych współczynnikach.
 • Macierz fundamentalna dla układu liniowego i jej zastosowania.

Topologia

 • Przestrzenie metryczne i topologiczne. Przestrzenie Hausdorffa. Przykłady niemetryzowalnych przestrzeni topologicznych.
 • Odwzorowania ciągłe w przestrzeniach metrycznych i topologicznych.
 • Homeomorfizmy.
 • Zwarte przestrzenie metryczne i topologiczne. Własności przestrzeni zwartych. Twierdzenie Tichonowa.
 • Przestrzenie metryczne zupełne. Twierdzenie Banacha o odwzorowaniu zwężającym.
 • Twierdzenie Baire’a.

Pytania z licencjatu:

 • Granica i ciągłość funkcji wielu zmiennych. Własności funkcji ciągłych na zbiorach zwartych.
 • Pochodna funkcji i jej związki z pochodnymi cząstkowymi.
 • Warunki konieczne i dostateczne istnienia ekstremów funkcji.
 • Zamiana zmiennych w całkach wielokrotnych i krzywoliniowych.
 • Zbieżność punktowa i jednostajna ciągu funkcji.
 • Twierdzenie Kroneckera-Capelli’ego.
 • Podobieństwo macierzy kwadratowych. Wartości i wektory macierzy podobnych.
 • Postać Jordana macierzy.

Powyższe zagadnienia nie są pytaniami na egzaminie magisterskim lecz tematami, których znajomość będzie wymagana na egzaminie. Ponadto będą zadawane pytania z pracy magisterskiej i tematyki ściśle z nią związanej.

Analiza matematyczna II

 • Miara Lebesgue’a w R^n i jej własności.
 • Mierzalność zbioru i funkcji w sensie Lebesgue’ga, przykłady zbiorów miary zero, istnienie zbiorów niemierzalnych.
 • Całka Lebesgue’a i jej związek z całką Riemanna. Funkcje całkowalne.
 • Twierdzenie Fubiniego.

Analiza funkcjonalna

 • Definicja i podstawowe własności przestrzeni Banacha. Przykłady przestrzeni Banacha nieskończonego wymiaru.
 • Operatory ograniczone w przestrzeniach Banacha, norma operatora, przykłady.
 • Definicja i podstawowe własności przestrzeni Hilberta. Przestrzenie L^p(a,b), l^p.
 • Operator sprężony, samosprzężony, unitarny w przestrzeni Hilberta, przykłady.

Funkcje analityczne

 • Pochodna zespolona, różniczkowalność w sensie zespolonym. Funkcje holomorficzne (analityczne). Równania Cauchy-Riemanna.
 • Zespolone szeregi potęgowe, promień i koło zbieżności. Twierdzenie o rozwijaniu funkcji holomorficznej (analitycznej) w szereg potęgowy.
 • Twierdzenie Cauchy’ego, wzór całkowy Cauchy’ego.
 • Punkty osobliwe, szereg Laurenta, residua. Twierdzenie o residuach.

Rachunek prawdopodobieństwa

 • Przestrzeń probabilistyczna, definicja i własności.
 • Prawdopodobieństwo warunkowe, całkowite, wzór Bayesa, niezależność zdarzeń.
 • Zmienne losowe typu dyskretnego i ciągłego. Rozkład zmiennej losowej. Dystrybuanta. Wartość oczekiwana i wariancja.

Równania różniczkowe

 • Twierdzenie Peano i twierdzenia stosowane w jego dowodzie.
 • Twierdzenie Picarda i twierdzenia stosowane w jego dowodzie.
 • Postać rozwiązań liniowego równania różniczkowego n-tego rzędu o stałych współczynnikach.
 • Macierz fundamentalna dla układu liniowego i jej zastosowania.

Topologia

 • Przestrzenie metryczne i topologiczne. Przestrzenie Hausdorffa. Przykłady niemetryzowalnych przestrzeni topologicznych.
 • Odwzorowania ciągłe w przestrzeniach metrycznych i topologicznych.
 • Homeomorfizmy.
 • Zwarte przestrzenie metryczne i topologiczne. Własności przestrzeni zwartych. Twierdzenie Tichonowa.
 • Przestrzenie metryczne zupełne. Twierdzenie Banacha o odwzorowaniu zwężającym.
 • Twierdzenie Baire’a.

Pytania z licencjatu:

 • Granica i ciągłość funkcji wielu zmiennych. Własności funkcji ciągłych na zbiorach zwartych.
 • Pochodna funkcji i jej związki z pochodnymi cząstkowymi.
 • Warunki konieczne i dostateczne istnienia ekstremów funkcji.
 • Zamiana zmiennych w całkach wielokrotnych i krzywoliniowych.
 • Zbieżność punktowa i jednostajna ciągu funkcji.
 • Twierdzenie Kroneckera-Capelli’ego.
 • Podobieństwo macierzy kwadratowych. Wartości i wektory macierzy podobnych.
 • Postać Jordana macierzy.

Powyższe zagadnienia nie są pytaniami na egzaminie magisterskim lecz tematami, których znajomość będzie wymagana na egzaminie. Ponadto będą zadawane pytania z pracy magisterskiej i tematyki ściśle z nią związanej.