Zapisy na fakultet dla I MMAD

pismo

21/01/18

Zapisy na przedmiot fakultatywny na kierunku Modelowanie Matematyczne i Analiza Danych prowadzone będą w dniach 22-26 stycznia 2018 r. w Sekretariacie Instytutu Matematyki, pok. 124, w godz. 9-13.

 

Należy wybrać jeden z następujących przedmiotów:

  • Analiza danych pomiarowych
  • Makroekonomia
  • Wstęp do matematyki finansowej

 

Analiza danych pomiarowych
Wykład obejmuje zagadnienia związane z planowaniem eksperymentu oraz analizą i interpretacją jego wyników. Zapoznasz się z podstawami analizy błędu pomiarowego w naukach doświadczalnych. Nauczysz się podstawowych metod określania niepewności pomiarowych z uwzględnieniem niepewności przypadkowych (statystycznych) i systematycznych.

 

Makroekonomia
Na wykładzie poznasz podstawowe pojęcia i narzędzia analizy ekonomicznej dotyczącej między innymi takich zagadnień, jak dochód narodowy, rynek pracy, polityka budżetowa i polityka pieniężna, inflacja. Nauczysz się wykorzystywać zaprezentowane modele do interpretacji zjawisk makroekonomicznych oraz wybierać odpowiednie narzędzia do szacowania aktywności gospodarczej lub porównania różnych systemów gospodarczych.

 

Wstęp do matematyki finansowej
Matematyka finansowa to dynamicznie rozwijająca się dziedzina matematyki, dostarczająca wiele modeli do opisu różnorodnych zjawisk ekonomicznych. Poznasz różnego rodzaju stopy procentowe, dzięki którym będziesz umiał analizować dane ubezpieczeniowe czy dane z rynku finansowego. Wykorzystasz to do modelowania wartości w czasie strumieni finansowych takich, jak kredyty czy renty. Poznasz też matematyczne podstawy analizy obligacji. Wszystko będzie zilustrowane ciekawymi przykładami.