Zapisy na przedmioty fakultatywne w roku 2018/19 dla kierunku MMAD

pismo

25/05/18

Zapisy na przedmioty fakultatywne na kierunku Modelowanie Matematyczne i Analiza Danych prowadzone będą w dniach 25 maja-8 czerwca 2018 r. w Sekretariacie Instytutu Matematyki, pok. 124, w godz. 9-13.
Student proszony jest o pobranie z Sekretariatu IM formularza, na którym wybiera 2 przedmioty na semestr trzeci oraz 2 przedmioty na semestr czwarty.

 

Zobacz listę przedmiotów i ich opisy:

 

WYKŁADY FAKULTATYWNE DO WYBORU NA SEMESTR 3:

 

Makroekonomia
Na wykładzie poznasz podstawowe pojęcia i narzędzia analizy ekonomicznej dotyczącej między innymi takich zagadnień, jak dochód narodowy, rynek pracy, polityka budżetowa i polityka pieniężna, inflacja. Nauczysz się wykorzystywać zaprezentowane modele do interpretacji zjawisk makroekonomicznych oraz wybierać odpowiednie narzędzia do szacowania aktywności gospodarczej lub porównania różnych systemów gospodarczych.

Programowanie obiektowe
Na wykładzie poznasz jeden z najpowszechniejszych języków programowania obiektowego. Java jest wszędzie – od laptopów po centra danych, od konsol do gier po superkomputery naukowe, od telefonów komórkowych po internet. Naukę rozpoczniemy od podstawowych pojęć takich, jak klasy i obiekty. Następnie omówimy kluczowe koncepcje programowania obiektowego: hermetyzację, dziedziczenie i polimorfizm. Poznamy również możliwości kontenerów Javy. Wykład będzie miał charakter podstawowy, a główny nacisk położony będzie na przykłady i praktykę.

Wizualizacja danych
W analizie danych bardzo ważną rolę odgrywa prezentacja wyników. Tabelki i raporty bez odpowiednich wykresów nie dają nam możliwości szybkiego zrozumienia analizowanych danych. Profesjonalna graficzna prezentacja danych ma ogromny wpływ na ich zrozumienie, a w konsekwencji na podejmowanie szybkich i trafnych decyzji. Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z nowoczesnymi metodami wizualizacji danych i wyników analiz statystycznych z wykorzystaniem najnowszych technik graficznej prezentacji danych.

 

WYKŁADY FAKULTATYWNE DO WYBORU NA SEMESTR 4:

 

Analiza danych w ubezpieczeniach na życie
Prognoza długości życia populacji jest jednym z ważnych współczesnych wyzwań chociażby dlatego, że od jej wyników zależy trafność wysokości naliczanych składek emerytalnych. Poznasz podstawowe modele probabilistyczne pozwalające wyznaczać składki w ubezpieczeniach na życie, w tym też w ubezpieczeniach emerytalnych. Zapoznasz się z konstrukcją tablic życia, na podstawie których, korzystając z pakietu R, wykonasz analizy długości życia i wysokości składek dla populacji w Twoim wieku.

Mikroekonomia
Na wykładzie poznasz podstawowe prawa i kategorie ekonomiczne związane z funkcjonowaniem gospodarki oraz metody i narzędzia pozwalające opisywać i tłumaczyć istotę mechanizmu rynkowego. Nauczysz się oceniać sytuację przedsiębiorstwa z punktu widzenia przyjętych kryteriów ekonomicznych oraz zaplanować sposób rozwiązania problemu ekonomicznego i sporządzić prawidłowy zapis tego rozwiązania z podaniem precyzyjnego uzasadnienia swoich rozumowań.

Pracownia analizy danych
Celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych metod eksploracji danych, czyli analizy zbiorów danych w celu znalezienia związków pomiędzy nimi. Nauczysz się, jak przygotować dane do analizy oraz jaką metodę analizy wybrać, w zależności od rodzaju danych oraz postawionego problemu, aby uzyskać najlepsze wyniki.

Wybrane zastosowania równań różniczkowych
Wiele zjawisk fizycznych, biologicznych czy też ekonomicznych modeluje się przy użyciu różnych zagadnień dla równań różniczkowych. Wstępny zarys teorii równań różniczkowych jest przedstawiony w ramach Analizy matematycznej III. Na tym wykładzie uzyskasz pogłębioną wiedzę z równań różniczkowych zwyczajnych rozszerzoną o klasyczne modelowe równania różniczkowe cząstkowe. Poznasz też interpretacje i zastosowania rozważanych równań.