Zapisy na zajęcia do wyboru w roku 2018/19 – Matematyka, studia magisterskie

pismo

24/05/18

Studenci studiów II stopnia na kierunku Matematyka i planujący takie studia studenci 3 roku I stopnia dokonują zapisów na zajęcia do wyboru w dniach 25 maja – 8 czerwca 2018 r.

Zapisy prowadzone będą w Sekretariacie Instytutu Matematyki – pok. 124, godz. 9-13.
Student proszony jest o pobranie z Sekretariatu IM formularza, na którym wybiera seminarium i pozostałe przedmioty do wyboru zaakceptowane przez opiekuna seminarium.


 
Studenci 3 roku studiów licencjackich planujący studia II stopnia wybierają seminarium magisterskie, jeden przedmiot w ramach modułu „Metody obliczeniowe” i pewną liczbę semestralnych przedmiotów fakultatywnych, zależną od planowanej specjalności:

  • matematyka teoretyczna – 2 przedmioty fakultatywne,
  • matematyka nauczycielska – 1 przedmiot fakultatywny i dodatkowo 2 przedmioty z modułu „Pogłębione przygotowanie nauczycielskie”,
  • matematyka finansowa – 1 przedmiot fakultatywny.

 
Studenci 1 roku studiów magisterskich wybierają określoną liczbę przedmiotów fakultatywnych zależną od specjalności:

  • matematyka teoretyczna – 5 przedmiotów fakultatywnych,
  • matematyka nauczycielska – 2 przedmioty fakultatywne,
  • matematyka finansowa – 4 przedmioty fakultatywne.

 
UWAGA!
Należy sprawdzić, w którym semestrze w planie studiów przewidziane są wybierane przedmioty. Nie można na studiach drugiego stopnia wybierać przedmiotów wybranych już na studiach pierwszego stopnia. Ponadto nie wszystkie wykłady są dostępne dla danej specjalności.

Grupa seminaryjna powinna liczyć od 8 do 12 osób. Ostateczną, dopasowaną do limitu zapisów, listę uczestników seminarium magisterskiego ustali prowadzący dane seminarium.

Studenci, którzy nie zostaną przyjęci przez prowadzącego powinni dokonać ponownego wyboru seminarium. To samo dotyczy seminarium i przedmiotów fakultatywnych, które nie zostaną uruchomione. Ponowny wybór dokonuje się po rozpoczęciu nowego roku akademickiego przez uzyskanie zgody prowadzącego na odpowiednich zajęciach i złożenie nowego formularza.