Uniwersytet Gdański Instytut Matematyki
Rezerwacja sprzętu i sal Plan zajęć PocztaEgzaminy licencjackie dla kierunku Matematyka i MMAD

6 Czerwiec 2023

Przewidywany plan egzaminów licencjackich – warunkiem dopuszczenia jest terminowe zaliczenie semestru 6 i rozliczenie się z Dziekanatem, zgodnie z Regulaminem studiów UG   Rozdział 5. § 35. pkt. 2: „Warunkami dopuszczenia do egzaminu dyplomowego są: 1) wypełnienie wszystkich obowiązków przewidzianych programem studiów, z uwzględnieniem uzyskania wymaganej w toku studiów liczby punktów ECTS”.