Matematyka jako ważny składnik kultury i cywilizacji – Matematyczne Mikołajki

logoMFI

14/11/17

Dnia 14 grudnia 2017 roku na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się kolejne wydarzenie popularnonaukowe, skierowane do uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych naszego województwa. Towarzyszyć temu będą różnorodne atrakcje promujące matematykę (szczegółowe informacje na stronie)