Uniwersytet Gdański Instytut Matematyki
Rezerwacja sprzętu i sal Plan zajęć Poczta17th Andrzej Jankowski Memorial Lecture Mini Conference

30 Kwiecień 2015

NEW: Conference gallery.

The Mini Conference will take place at the Institute of Mathematics of the University of Gdańsk, May 15-17 2015.

Speakers

P. Seidel (MIT), Pencils of Calabi-Yau manifolds and enumerative geometry
J. Kedra (University of Aberdeen), On the autonomous norm on the group of Hamiltonian diffeomorphisms of a surface
R. Lutowski (University of Gdańsk), Spin structures on flat manifolds
A. Pierzchalski (University of Lodz), Ellipticity at the boundary
W. Politarczyk (Adam Mickiewicz University), Equivariant Khovanov homology of periodic links
E. Tyszkowska (University of Gdańsk), Asymmetric (q,n)-gonal Riemann surfaces

Schedule

Friday

14:15 P. Seidel: Andrzej Jankowski Memorial Lecture
15:30 Banquet (Dean’s office)

Saturday

09:15 – 10:15 J. Kedra
Coffee break
10:30 – 11:30 E. Tyszkowska
Coffee break
11:45 – 12:45 A. Pierzchalski

Sunday

09:15 – 10:15 R. Lutowski
Coffee break
10:30 – 11:30 P. Seidel
Coffee break
11:40 – 12:25 W. Politarczyk

Hotels and accomodation

Dom Sportowca „Olivia”
Siostry Brygidki (fully booked)
Villa Lena
Willa Fahrenheita
Where to stay on official Gdansk website

Participants

 1. L. Bak (UJ)
 2. A. Baranowski (UW)
 3. A. Czarnecki (UJ)
 4. A. Gasior (UMCS)
 5. M. Halenda (UG)
 6. M. Jablonowski (UG)
 7. P. Karwasz (UG)
 8. J. Kedra (Univ. of Aberdeen)
 9. A. Kimaczynska (UL)
 10. R. Lutowski (UG)
 11. M. Mroczkowski (UG)
 12. M. Niebrzydowski (UG)
 13. K. Pawalowski (UAM)
 14. A. Pierzchalski (UL)
 15. L. Plachta (AGH)
 16. W. Politarczyk (UAM)
 17. J. Popko (UG)
 18. J. Przewocki (UG)
 19. W. Rosicki (UG)
 20. P. Seidel (MIT)
 21. A. Szczepanski (UG)
 22. E. Tyszkowska (UG)
 23. R. Wolak (UJ)
 24. A. Zastrow (UG)

Contact

Andrzej Szczepański: aszczepa@mat.ug.edu.pl