Uniwersytet Gdański Instytut Matematyki
Rezerwacja sprzętu i sal Plan zajęć Poczta

18th Andrzej Jankowski Memorial Lecture Mini Conference

NEW: Conference gallery

The Mini Conference will take place at the Institute of Mathematics of the University of Gdańsk, May 6-8 2016.

Speakers

J. Buczyński, Constructions of k-regular maps using algebraic geometry
B. Farb, How to make predictions in topology/arithmetic using arithmetic/topology
M. Kaluba, How asymmetric are asymmetric manifolds?
R. Lutowski, Spin structures of flat manifolds of diagonal type
A. Parlak, Roots of crosscap slides and crosscap transpositions
J. Przewocki, Milnor-Thurston homology theory: beyond tame spaces
B. Szepietowski, Crosscap slides

The Mini Conference will take place at the Institute of Mathematics of the University of Gdańsk, May 6-8 2016.

Speakers

J. Buczyński, Constructions of k-regular maps using algebraic geometry
B. Farb, How to make predictions in topology/arithmetic using arithmetic/topology
M. Kałuba, How asymmetric are asymmetric manifolds?
R. Lutowski, Spin structures of flat manifolds of diagonal type
A. Parlak, Roots of crosscap slides and crosscap transpositions
J. Przewocki, Milnor-Thurston homology theory: beyond tame spaces
B. Szepietowski, Crosscap slides

Schedule

Friday

16:15 B. Farb: Andrzej Jankowski Memorial Lecture
17:30 Banquet (Dean’s office)

Saturday

09:15 – 10:15 B. Farb
Coffee break
10:30 – 11:30 M. Kaluba
Coffee break
11:45 – 12:45 J. Przewocki
12:50 – 13:10 A. Parlak

Sunday

09:15 – 10:15 R. Lutowski
Coffee break
10:30 – 11:30 J. Buczyński
Coffee break
11:40 – 12:25 B. Szepietowski

Hotels and accomodation

Dom Sportowca „Olivia”
Siostry Brygidki
Villa Lena
Where to stay on official Gdansk website

Participants

 1. A. Bojanowska (UW)
 2. J. Buczyński (UW)
 3. D. Burek (UJ)
 4. A. Czarnecki (UJ)
 5. Z. Dzedzej (PG)
 6. B. Farb (University of Chicago)
 7. W. Gajda (UAM)
 8. S.R. Gal (UWr)
 9. A. Gąsior (UMCS)
 10. M. Hałenda (UG)
 11. M. Jabłonowski (UG)
 12. S. Jackowski (UW)
 13. M. Kaluba (UAM)
 14. P. Karwasz (UG)
 15. J. Kedra (Aberdeen)
 16. J. Koncki (UW)
 17. T. Kowalczyk (UJ)
 18. A. Kozłowski (UW)
 19. W. Kraskiewicz (UMK)
 20. N. Kupiec (UJ)
 21. R. Lutowski (UG)
 22. M. Mroczkowski (UG)
 23. M. Niebrzydowski (UG)
 24. A. Parlak (UG)
 25. K. Pawałowski (UAM)
 26. J. Pawlikowski (UW)
 27. L. Plachta (AGH)
 28. W. Politarczyk (UAM)
 29. J. Popko (UG)
 30. J. Przewocki (UG)
 31. P. Raźny (UJ)
 32. W. Rosicki (UG)
 33. I. Sikora (UJ)
 34. M. Stukow (UG)
 35. A. Szczepanski (UG)
 36. T. Szemberg (AP Kraków)
 37. B. Szepietowski (UG)
 38. R. Śmiech (UW)
 39. P. Traczyk (UW)
 40. E. Tyszkowska (UG)
 41. R. Wolak (UJ)
 42. A. Zastrow (UG)

Contact

Andrzej Szczepański: aszczepa@mat.ug.edu.pl

Schedule

Friday

16:15 B. Farb: Andrzej Jankowski Memorial Lecture
17:30 Banquet (Dean’s office)

Saturday

09:15 – 10:15 B. Farb
Coffee break
10:30 – 11:30 M. Kałuba
Coffee break
11:45 – 12:45 J. Przewocki
12:50 – 13:10 A. Parlak

Sunday

09:15 – 10:15 R. Lutowski
Coffee break
10:30 – 11:30 J. Buczyński
Coffee break
11:40 – 12:25 B. Szepietowski

Hotels and accomodation

Dom Sportowca „Olivia”
Siostry Brygidki
Villa Lena
Where to stay on official Gdansk website

Participants

 1. A. Bojanowska (UW)
 2. D. Burek (UJ)
 3. A. Czarnecki (UJ)
 4. B. Farb (University of Chicago)
 5. S.R. Gal (UWr)
 6. A. Gasior (UMCS)
 7. M. Halenda (UG)
 8. M. Jablonowski (UG)
 9. S. Jackowski (UW)
 10. P. Karwasz (UG)
 11. J. Kedra (Aberdeen)
 12. J. Koncki (UW)
 13. T. Kowalczyk (UJ)
 14. A. Kozłowski (UW)
 15. N. Kupiec (UJ)
 16. R. Lutowski (UG)
 17. M. Mroczkowski (UG)
 18. M. Niebrzydowski (UG)
 19. A. Parlak (UG)
 20. K. Pawałowski (UAM)
 21. J. Pawlikowski (UW)
 22. J. Popko (UG)
 23. J. Przewocki (UG)
 24. P. Raźny (UJ)
 25. W. Rosicki (UG)
 26. I. Sikora (UJ)
 27. M. Stukow (UG)
 28. A. Szczepanski (UG)
 29. B. Szepietowski (UG)
 30. R. Śmiech (UW)
 31. P. Traczyk (UW)
 32. E. Tyszkowska (UG)
 33. R. Wolak (UJ)
 34. A. Zastrow (UG)

Contact

Andrzej Szczepański: aszczepa@mat.ug.edu.pl