Uniwersytet Gdański Instytut Matematyki
Rezerwacja sprzętu i sal Plan zajęć Poczta

Egzaminy licencjackie – termin wrześniowy

Egzaminy licencjackie odbędą się dnia 11 września 2019 r. od godz. 10:00, s. 122 – komisja i wykaz studentów:

Egzaminy licencjackie odbędą się dnia 11 września 2019 r. od godz. 10:00, s. 122 – komisja i wykaz studentów:

prof. dr hab. Zbigniew Szafraniec
dr Rafał Lutowski
dr Marek Hałenda

1) 244464
2) 246587
3) 244479
4) 244504
5) 244466

prof. dr hab. Zbigniew Szafraniec
dr Rafał Lutowski
dr Marek Hałenda

1) 244464
2) 246587
3) 244479
4) 244504
5) 244466