Egzaminy licencjackie – termin wrześniowy

Egzaminy licencjackie odbędą się dnia 11 września 2019 r. od godz. 10:00, s. 122 – komisja i wykaz studentów:

prof. dr hab. Zbigniew Szafraniec
dr Rafał Lutowski
dr Marek Hałenda

1) 244464
2) 246587
3) 244479
4) 244504
5) 244466