Uniwersytet Gdański Instytut Matematyki
Rezerwacja sprzętu i sal Plan zajęć Poczta

Informacje dla studentów pierwszego roku

Najważniejsze zagadnienia dotyczące korzystania z laboratoriów komputerowych i sieci lokalnej w budynku Wydziału MFI [w tym bezprzewodowej] dla osób stawiających pierwsze kroki na naszym Wydziale – na stronie