Matematyka jako ważny składnik kultury i cywilizacji – Matematyczne Mikołajki

Dnia 14 grudnia 2017 roku na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego odbyło się kolejne wydarzenie popularnonaukowe, skierowane do uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych naszego województwa. Towarzyszyły temu różnorodne atrakcje promujące matematykę (szczegółowe informacje o imprezie na stronie)