Podział na grupy I Matematyki I stopnia oraz I Matematyki Ekonomicznej

Podział na grupy I Matematyki I stopnialista

Podział na grupy I Matematyki Ekonomicznejlista