Uniwersytet Gdański Instytut Matematyki
Rezerwacja sprzętu i sal Plan zajęć Poczta

Przedmioty do wyboru w semestrze zimowym 2021/22 dla MMiAD II stopnia

Studenci 1MMiAD II stopnia proszeni są o podanie w formularzu wybranego seminarium magisterskiego z następujących:
1. Automaty komórkowe,
2. Falowanie i dyfuzja,
3. Grafy, sieci, algorytmy.
Opisy tych seminariów umieszczone są na stronie.
Studenci 2 MMiAD II stopnia proszeni są o podanie w formularzu wybranych na semestr zimowy 2021/22 dwóch przedmiotów fakultatywnych z następujących:
1. Metody i modele bayesowskie – sylabus,
2. Mathematical methods of quantum information (przedmiot ruszy z tygodniowym opóźnieniem) – sylabus,
3. Programowanie funkcyjne – sylabus.
Dopuszcza się możliwość wyboru też innego przedmiotu fakultatywnego z uruchomionych na Wydziale MFI, powiązanego z kierunkiem MMiAD.