Uniwersytet Gdański Instytut Matematyki
Rezerwacja sprzętu i sal Plan zajęć Poczta

Terminarz sesji zimowej 28.01.- 07.02.2016 r.

Terminarz egzaminów w sesji zimowej
28.01.-07.02.2016 r.

 

L.p.

Przedmiot

Egzaminator

Termin i sala

1

Algorytmy i struktury danych

Dr Błażej Szepietowski

29.01.16 r. g. 10:00
s. 209

2

Algorytmy i struktury danych
2 Mat. Ek.

Dr Ewa Tyszkowska

02.02.16 r. g. 10:00
s. A2

3

Analiza danych I

Dr Adam Kwela

02.02.16 r. g. 11:15
s. 227

4

Analiza funkcjonalna II

Prof. dr hab. Zbigniew Szafraniec

05.02.16 r. g. 11:00
s. 327

5

Analiza matematyczna

Prof. UG, dr hab. Antoni Augustynowicz

03.02.16 r. g. 10:00

Audyt. 2 i 3

6

Analiza matematyczna

Mat. Ek

Dr Jacek Gulgowski

Ustny 04.02 + 05.02.16
w godz. 9-13:00 s. 309

7

Analiza matematyczna I

2 Mat., I st.

Prof. dr hab. Tomasz Natkaniec

01.02.16 r. g. 8:30

s. A1

8

Analiza matematyczna II
1 Mat., II st.

Prof. dr hab. Tomasz Natkaniec

05.02.16 r. g. 12:00
s. A3

9

Analiza na rozmaitościach

Dr Aleksandra Nowel

03.02.16 r. g. 8:30
s. 309

10

Dydaktyka matematyki

Dr Piotr Zarzycki

29.01.16 r. g. 10:15
s. A1

11

Dydaktyka matematyki

Dr Agnieszka Demby

11.02.16 r. g. 11:00
s. 116

12

Ekonometria

Dr Aleksandra Nowel

28.02.16 r. g. 10:00
s. 109

13

Funkcje analityczne I

Prof. dr hab. Zbigniew Szafraniec

02.02.16 r. g. 13:00
s. 116

14

Funkcje elementarne

Dr Agnieszka Demby

29.01.16 r. g. 10:30
s.210

15

Instrumenty finansowe

Dr Joanna Czarnowska

Ustny 04 i 05.02.16
od godz. 12:00 p. 324

16

Matematyka finansowa

Dr Joanna Czarnowska

01.02.16 r. g. 10:00
s. 209

17

Metody numeryczne w finansach

Prof. UG, dr hab. Henryk Leszczyński

02.02.16 r. g. 12;00
s. 210

18

Procesy stochastyczne

Dr Piotr Zwierkowski

29.01.16 r. g. 8:00
s. A2

19

Rachunek prawdopodobieństwa

Prof. dr hab. Tomasz Szarek

Pisemny 03.02.16
ustny 4-5.02.16

20

Równania rekurencyjne

Dr Danuta Jaruszewska-Walczak

30.01.16 r. g. 9:00
s. 209

II: 18.02. g. 12:00

21

Równania różniczkowe

Prof. UG, dr hab. Henryk Leszczyński

02.02.16 r. g. 10;00
s. 210

22

Równania różniczkowe
III Mat. Ek.

Dr Danuta Jaruszewska-Walczak

04.02.16r.  g. 10:00

s. 209

II: 18.02 g. 12:00

23

Teoria mnogości

Prof. dr hab. Edward Grzegorek

03.02.16 r.
g. 8:00; s. 310

II termin 05.02.
g. 8:00 s. A2
ustny 05.02.16 r.
g.  10:00 s. 310

24

Ubezpieczenia na życie

Dr Joanna Czarnowska

03.02.16 r. g. 10:00
s. 209

25

Wstęp do matematyki

Mat. Ek.

Prof. UG, dr hab. Andrzej Nowik

04.02.16 r. g. 11:15
s. A2

26

Wstęp do matematyki

Prof. dr hab. Edward Grzegorek

29.01.16 r. g. 10:00
s. A2