Uniwersytet Gdański Instytut Matematyki
Rezerwacja sprzętu i sal Plan zajęć Poczta

Wykład z cyklu Świat jest matematyczny

Serdecznie zapraszamy osoby interesujące się matematyką, uczniów szkół średnich, studentów, nauczycieli, pracowników naukowych na wykład z cyklu „Świat jest matematyczny” organizowany w ramach Roku Matematyki na Pomorzu. 10 czerwca wykład pod tytułem: Od  3-kolorowania węzłów do operatora Yanga-Baxtera, wygłosi prof. dr hab. Józef H. Przytycki (George Washington University, Uniwersytet Gdański). Wykład odbędzie się w  Audytorium 1 Wydzału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, ul. Wita Stwosza 57, w godzinach 11.15-12.15.


Informacje o wykładowcy: Józef Henryk Przytycki (ur. w 1953 roku w Warszawie) – polski matematyk specjalizujący się w topologii, a szczególnie teorii węzłów. J.H.Przytycki ukończył studia na Uniwersytecie Warszawskim w 1977 roku, następnie wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Stopień doktora uzyskał na Columbia University, gdzie jego promotorem była Joan Birman, habilitację w 1995 roku na Uniwersytecie Warszawskim, zaś tytuł profesora w  2012 roku na Uniwersytecie Gdańskim. Aktualnie jest profesorem matematyki na George Washington University w Waszyngtonie. Jest autorem lub współautorem wielu publikacji matematycznych, wliczając w to ponad 100 prac badawczych oraz trzy książki.