Uniwersytet Gdański Instytut Matematyki
Rezerwacja sprzętu i sal Plan zajęć Poczta

Zapisy na zajęcia do wyboru w roku 2019/2020 dla kierunku MMAD

Zapisy na zajęcia do wyboru na kierunku Modelowanie Matematyczne i Analiza Danych prowadzone będą w dniach 27 maja-11 czerwca 2019 r. w Sekretariacie Instytutu Matematyki, pok. 124, w godz. 9-13.
Student proszony jest o pobranie z Sekretariatu IM formularza, na którym wybiera seminarium licencjackie (wykaz z opisami na stronie) i przedmioty fakultatywne (wykaz – pdf, opisy – na stronie) zgodnie z planem studiów (na stronie).

Zapisy na zajęcia do wyboru na kierunku Modelowanie Matematyczne i Analiza Danych prowadzone będą w dniach 27 maja-11 czerwca 2019 r. w Sekretariacie Instytutu Matematyki, pok. 124, w godz. 9-13.
Student proszony jest o pobranie z Sekretariatu IM formularza, na którym wybiera seminarium licencjackie (wykaz z opisami na stronie) i przedmioty fakultatywne (wykaz – pdf, opisy – na stronie) zgodnie z planem studiów (na stronie).

 

  • Studenci I roku wybierają 2 przedmioty fakultatywne na semestr trzeci oraz 2 przedmioty fakultatywne na semestr czwarty.
  • Studenci II roku wybierają seminarium licencjackie, 3 przedmioty fakultatywne na semestr piąty oraz 3 przedmioty fakultatywne na semestr szósty.

 

UWAGA!
Grupa seminaryjna powinna liczyć od 8 do 12 osób. Ostateczną, dopasowaną do limitu zapisów, listę uczestników seminarium licencjackiego ustala prowadzący dane seminarium.
Studenci, którzy nie zostaną przyjęci przez prowadzącego powinni dokonać ponownego wyboru seminarium. To samo dotyczy też tych przedmiotów do wyboru, które nie zostaną uruchomione z powodu zbyt małej ilości chętnych. Ponowny wybór dokonuje się po rozpoczęciu nowego roku akademickiego przez uzyskanie zgody prowadzącego na odpowiednich zajęciach i złożenie nowego formularza.

 

  • Studenci I roku wybierają 2 przedmioty fakultatywne na semestr trzeci oraz 2 przedmioty fakultatywne na semestr czwarty.
  • Studenci II roku wybierają seminarium licencjackie, 3 przedmioty fakultatywne na semestr piąty oraz 3 przedmioty fakultatywne na semestr szósty.

 

UWAGA!
Grupa seminaryjna powinna liczyć od 8 do 12 osób. Ostateczną, dopasowaną do limitu zapisów, listę uczestników seminarium licencjackiego ustala prowadzący dane seminarium.
Studenci, którzy nie zostaną przyjęci przez prowadzącego powinni dokonać ponownego wyboru seminarium. To samo dotyczy też tych przedmiotów do wyboru, które nie zostaną uruchomione z powodu zbyt małej ilości chętnych. Ponowny wybór dokonuje się po rozpoczęciu nowego roku akademickiego przez uzyskanie zgody prowadzącego na odpowiednich zajęciach i złożenie nowego formularza.