Uniwersytet Gdański Instytut Matematyki
Rezerwacja sprzętu i sal Plan zajęć Poczta

Zapisy na zajęcia do wyboru w roku 2019/2020 – Matematyka, studia licencjackie

Studenci studiów I stopnia na kierunku Matematyka dokonują zapisów na zajęcia do wyboru w dniach 27 maja – 11 czerwca 2019 r.

Zapisy prowadzone będą w Sekretariacie Instytutu Matematyki – pok. 124, godz. 9-13.
Student proszony jest o pobranie z Sekretariatu IM formularza, na którym wybiera seminarium licencjackie i przedmioty fakultatywne zgodnie z planem studiów na danym roku.

Studenci studiów I stopnia na kierunku Matematyka dokonują zapisów na zajęcia do wyboru w dniach 27 maja – 11 czerwca 2019 r.

Zapisy prowadzone będą w Sekretariacie Instytutu Matematyki – pok. 124, godz. 9-13.
Student proszony jest o pobranie z Sekretariatu IM formularza, na którym wybiera seminarium licencjackie i przedmioty fakultatywne zgodnie z planem studiów na danym roku.

 

 

  • Studenci 1 roku Matematyki (ogólnej) wybierają 2 semestralne przedmioty fakultatywne.
  • Studenci 2 roku Matematyki (ogólnej) wybierają seminarium licencjackie oraz 5 semestralnych przedmiotów fakultatywnych.
  • Studenci 2 roku Matematyki nauczycielskiej wybierają seminarium licencjackie oraz 2 przedmioty fakultatywne.
  • Studenci 3 roku planujący studia magisterskie wybierają przedmioty zgodnie z ogłoszeniem dla studiów magisterskich.

 

 

UWAGA!
Należy sprawdzić, w którym semestrze w planie studiów przewidziane są wybierane przedmioty.

Grupa seminaryjna powinna liczyć od 8 do 12 osób. Ostateczną, dopasowaną do limitu zapisów, listę uczestników seminarium licencjackiego ustala prowadzący dane seminarium.

Studenci, którzy nie zostaną przyjęci przez prowadzącego powinni dokonać ponownego wyboru seminarium. To samo dotyczy seminarium i przedmiotów fakultatywnych, które nie zostaną uruchomione z powodu zbyt małej ilości chętnych. Ponowny wybór dokonuje się po rozpoczęciu nowego roku akademickiego przez uzyskanie zgody prowadzącego na odpowiednich zajęciach i złożenie nowego formularza.

 

 

  • Studenci 1 roku Matematyki (ogólnej) wybierają 2 semestralne przedmioty fakultatywne.
  • Studenci 2 roku Matematyki (ogólnej) wybierają seminarium licencjackie oraz 5 semestralnych przedmiotów fakultatywnych.
  • Studenci 2 roku Matematyki nauczycielskiej wybierają seminarium licencjackie oraz 2 przedmioty fakultatywne.
  • Studenci 3 roku planujący studia magisterskie wybierają przedmioty zgodnie z ogłoszeniem dla studiów magisterskich.

 

 

UWAGA!
Należy sprawdzić, w którym semestrze w planie studiów przewidziane są wybierane przedmioty.

Grupa seminaryjna powinna liczyć od 8 do 12 osób. Ostateczną, dopasowaną do limitu zapisów, listę uczestników seminarium licencjackiego ustala prowadzący dane seminarium.

Studenci, którzy nie zostaną przyjęci przez prowadzącego powinni dokonać ponownego wyboru seminarium. To samo dotyczy seminarium i przedmiotów fakultatywnych, które nie zostaną uruchomione z powodu zbyt małej ilości chętnych. Ponowny wybór dokonuje się po rozpoczęciu nowego roku akademickiego przez uzyskanie zgody prowadzącego na odpowiednich zajęciach i złożenie nowego formularza.