Uniwersytet Gdański Instytut Matematyki
Rezerwacja sprzętu i sal Plan zajęć Poczta

Zapisy na zajęcia do wyboru w roku 2019/20 – Matematyka, studia magisterskie

Studenci studiów II stopnia na kierunku Matematyka i planujący takie studia studenci 3 roku I stopnia dokonują zapisów na zajęcia do wyboru w dniach 27 maja – 11 czerwca 2019 r.

Zapisy prowadzone będą w Sekretariacie Instytutu Matematyki – pok. 124, godz. 9-13.
Student proszony jest o pobranie z Sekretariatu IM formularza, na którym wybiera seminarium i pozostałe przedmioty do wyboru zaakceptowane przez opiekuna seminarium.

Studenci studiów II stopnia na kierunku Matematyka i planujący takie studia studenci 3 roku I stopnia dokonują zapisów na zajęcia do wyboru w dniach 27 maja – 11 czerwca 2019 r.

Zapisy prowadzone będą w Sekretariacie Instytutu Matematyki – pok. 124, godz. 9-13.
Student proszony jest o pobranie z Sekretariatu IM formularza, na którym wybiera seminarium i pozostałe przedmioty do wyboru zaakceptowane przez opiekuna seminarium.


 
Studenci 3 roku studiów licencjackich planujący studia II stopnia wybierają seminarium magisterskie, jeden przedmiot w ramach modułu „Metody obliczeniowe” i pewną liczbę semestralnych przedmiotów fakultatywnych, zależną od planowanej specjalności:

 • matematyka teoretyczna – 2 przedmioty fakultatywne,
 • matematyka nauczycielska – 1 przedmiot fakultatywny i dodatkowo 2 przedmioty z modułu „Pogłębione przygotowanie nauczycielskie”,
 • matematyka finansowa – 2 przedmioty fakultatywne.
 • matematyka stosowana – 3 przedmioty fakultatywne.

 
Studenci 1 roku studiów magisterskich wybierają określoną liczbę przedmiotów fakultatywnych zależną od specjalności:

 • matematyka teoretyczna – 5 przedmiotów fakultatywnych,
 • matematyka nauczycielska – 2 przedmioty fakultatywne,
 • matematyka finansowa – 4 przedmioty fakultatywne.

 
UWAGA!
Należy sprawdzić, w którym semestrze w planie studiów przewidziane są wybierane przedmioty. Nie można na studiach drugiego stopnia wybierać przedmiotów wybranych już na studiach pierwszego stopnia.

Grupa seminaryjna powinna liczyć od 8 do 12 osób. Ostateczną, dopasowaną do limitu zapisów, listę uczestników seminarium magisterskiego ustali prowadzący dane seminarium.

Studenci, którzy nie zostaną przyjęci przez prowadzącego powinni dokonać ponownego wyboru seminarium. To samo dotyczy seminarium i przedmiotów fakultatywnych, które nie zostaną uruchomione z powodu zbyt małej ilości chętnych. Ponowny wybór dokonuje się po rozpoczęciu nowego roku akademickiego przez uzyskanie zgody prowadzącego na odpowiednich zajęciach i złożenie nowego formularza.
 
Studenci 3 roku studiów licencjackich planujący studia II stopnia wybierają seminarium magisterskie, jeden przedmiot w ramach modułu „Metody obliczeniowe” i pewną liczbę semestralnych przedmiotów fakultatywnych, zależną od planowanej specjalności:

 • matematyka teoretyczna – 2 przedmioty fakultatywne,
 • matematyka nauczycielska – 1 przedmiot fakultatywny i dodatkowo 2 przedmioty z modułu „Pogłębione przygotowanie nauczycielskie”,
 • matematyka finansowa – 2 przedmioty fakultatywne.
 • matematyka stosowana – 3 przedmioty fakultatywne.

 
Studenci 1 roku studiów magisterskich wybierają określoną liczbę przedmiotów fakultatywnych zależną od specjalności:

 • matematyka teoretyczna – 5 przedmiotów fakultatywnych,
 • matematyka nauczycielska – 2 przedmioty fakultatywne,
 • matematyka finansowa – 4 przedmioty fakultatywne.

 
UWAGA!
Należy sprawdzić, w którym semestrze w planie studiów przewidziane są wybierane przedmioty. Nie można na studiach drugiego stopnia wybierać przedmiotów wybranych już na studiach pierwszego stopnia.

Grupa seminaryjna powinna liczyć od 8 do 12 osób. Ostateczną, dopasowaną do limitu zapisów, listę uczestników seminarium magisterskiego ustali prowadzący dane seminarium.

Studenci, którzy nie zostaną przyjęci przez prowadzącego powinni dokonać ponownego wyboru seminarium. To samo dotyczy seminarium i przedmiotów fakultatywnych, które nie zostaną uruchomione z powodu zbyt małej ilości chętnych. Ponowny wybór dokonuje się po rozpoczęciu nowego roku akademickiego przez uzyskanie zgody prowadzącego na odpowiednich zajęciach i złożenie nowego formularza.