Uniwersytet Gdański Instytut Matematyki
Rezerwacja sprzętu i sal Plan zajęć Poczta

Doktoraty 1971-1980

Zygfryd Smentek „Równania różniczkowe typu Eulera” Promotor: doc. dr Ryszard Bittner, Recenzenci: prof. dr Marek Kuczma , prof. dr Wacław Pawelski, doc. dr hab. Mieczysław Kucharzewski, Data obrony: 27.05.1971

Tadeusz Jankowski „Zbieżność przybliżonych iteracji dla pewnych typów równań funkcyjnych” Promotor: doc. dr hab. Marian Kwapisz, Recenzenci: prof. dr Wacław Pawelski, prof. dr hab. Marek Kuczma, Data obrony: 24.06.1971

Zdzisław Kamont „Zastosowanie charakterystyk do nierówności mieszanych zachodzących między całkami układu równań różniczkowych cząstkowych pierwszego rzędu” Promotor: prof. dr Wacław Pawelski, Recenzenci: doc. dr hab. Andrzej Lasota, doc. dr hab. Ryszard Bittner, Data obrony: 24.04.1972

Mieczysław Gutowski „O pochodnej nieskończonej funkcji skoku” Promotor: prof. dr hab. Jan Lipiński, Recenzenci: prof. dr hab. Zygmunt Zahorski, doc. dr hab. Tadeusz Świątkowski, Data obrony: 12.05.1973

Zbigniew Grande „Mierzalność funkcji określonych na pewnych przestrzeniach produktowych” Promotor: prof. dr hab. Jan Lipiński, Recenzenci: prof. dr hab. Czesław Ryll-Nardzewski, doc. dr hab. Tadeusz Świątkowski, Data obrony: 27.05.1974

Stanisław Wojtan „Zbieżność ciągów funkcji otwartych” Promotor: prof. dr hab. Jan Lipińsk, Recenzenci: prof. dr hab. Stanisław Hartman, doc. dr hab. Tadeusz Świątkowski, Data obrony: 10.06.1974

Edyta Sadowska „Zastosowanie rachunku operatorów do nieliniowych nierówności różniczkowych” Promotor: doc. dr hab. Ryszard Bittner, Recenzenci: prof. dr hab. Wacław Pawelski, doc. dr hab. Andrzej Pelczar, prof. dr hab. Jan Kiżyński, Data obrony: 01.06.1974

Jan Turo „Istnienie, jednoznaczność i przybliżone interacje dla pewnych typów równań różniczkowo funkcyjnych o pochodnych cząstkowych” Promotor: doc. dr hab. Marian Kwapisz, Recenzenci: doc. dr hab. Andrzej Pelczar, doc. dr Bolesław Palczewski, Data obrony: 20.06.1974

Tadeusz Pruszko „Zastosowanie rachunku operatorów do równań kontyngensowych i problemów brzegowych” Promotor: doc. dr hab. Ryszard Bittner, Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Lasota, prof. dr hab. Marek Burnat, Data obrony: 07.12.1974

Stanisław Ropela „Bazy funkcji giętych i ich zastosowanie” Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Ciesielski, Recenzenci: prof. dr hab. Roman Taberski, doc. dr hab. Stanisław Kwapień, Data obrony: 05.06.1975

Janina Ewert „Stopień przekształcenia i homotopijne własności – kontrakcji” Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Gęba, Recenzenci: doc. dr hab. Kazimierz Goebel, doc. dr hab. Andrzej Jankowski, Data obrony: 13.06.1975

Michał Muzalewski „Własności Markowa w teorii grup” Promotor: doc. dr hab. Andrzej Mostowski, Recenzenci: doc. dr hab. Lech Szczerba, doc. dr hab. Bogdan Węglorz, Data obrony: 13.06.1975

Krystyna Dałek „Rachunek konmutatorów w grupach nilpotentnych i rozwiązalnych” Promotor: doc. dr hab. Andrzej Mostowski, Recenzenci: prof. dr hab. Edward Sąsiada, doc. dr Adam Sukiński, Data obrony: 28.06.1975

Józef Bryszewski „Zwarte pola wielowartościowe w przestrzeni Banacha” , Promotor: dr hab. Lech Górniewicz, Recenzenci: doc. dr hab. Karol Sieklucki, prof. dr hab. Kazimierz Gęba, Data obrony: 25.03.1976

Zygfryd Kucharski „Indeks koincydencji” Promotor: dr hab. Lech Górniewicz, Recenzenci: prof. dr hab. Kazimierz Gęba, doc. dr hab. Karol Sieklucki, Data obrony: 06.05.1976

Gerard Paszek „Pewne równania różniczkowo funkcjonalne typu parabolicznego” Promotor: prof. dr hab. Piotr Besala, Recenzenci: prof. dr hab. Marian Kwapisz, prof. dr hab. Jacek Szarski, Data obrony: 08.12.1977

Joanna Milewska-Jędrzejowicz „Stopnie rozstrzygalności problemów decyzyjnych w systemach algorytmicznych” Promotor: doc. dr hab. Andrzej Mostowski, Recenzenci: doc. dr hab. Antoni Kreczmar, doc. dr hab. Leszek Pacholski, Data obrony: 02.07.1979

Sławomir Kwasik „Teoria koincydencji odwzorowań w przestrzeni orbit rozmaitości”, Promotor: doc. dr hab. Lech Górniewicz, Recenzenci: prof. dr hab. Kazimierz Gęba, prof. dr hab. Karol Sieklucki, Data obrony: 06.12.1979

Zdzisław Jackiewicz „Ogólne warunki zbieżności metod wielokropkowych rozwiązywania równań różniczkowo funkcyjnych” Promotor: prof. dr hab. Marian Kwapisz, Recenzenci: doc. dr hab. Maksymilian Dryja, prof. dr hab. Piotr Besala, Data obrony: 10.01.1980

Adam Mysior „O klasach regularności i zwartości” Promotor: prof. dr hab. Jerzy Mioduszewski, Recenzenci: prof. dr hab. Ryszard Engelking, prof. dr hab. Kazimierz Gęba, Data obrony: 10.01.1980

Anwar Al-Lahham „Semigroups with bases” Promotor: doc. dr hab. Andrzej Mostowski, Recenzenci: doc. dr hab. Adam Suliński, doc. dr hab. Tadeusz Józefiak, Data obrony: 26.06.1980

Zygfryd Smentek „Równania różniczkowe typu Eulera” Promotor: doc. dr Ryszard Bittner, Recenzenci: prof. dr Marek Kuczma , prof. dr Wacław Pawelski, doc. dr hab. Mieczysław Kucharzewski, Data obrony: 27.05.1971

Tadeusz Jankowski „Zbieżność przybliżonych iteracji dla pewnych typów równań funkcyjnych” Promotor: doc. dr hab. Marian Kwapisz, Recenzenci: prof. dr Wacław Pawelski, prof. dr hab. Marek Kuczma, Data obrony: 24.06.1971

Zdzisław Kamont „Zastosowanie charakterystyk do nierówności mieszanych zachodzących między całkami układu równań różniczkowych cząstkowych pierwszego rzędu” Promotor: prof. dr Wacław Pawelski, Recenzenci: doc. dr hab. Andrzej Lasota, doc. dr hab. Ryszard Bittner, Data obrony: 24.04.1972

Mieczysław Gutowski „O pochodnej nieskończonej funkcji skoku” Promotor: prof. dr hab. Jan Lipiński, Recenzenci: prof. dr hab. Zygmunt Zahorski, doc. dr hab. Tadeusz Świątkowski, Data obrony: 12.05.1973

Zbigniew Grande „Mierzalność funkcji określonych na pewnych przestrzeniach produktowych” Promotor: prof. dr hab. Jan Lipiński, Recenzenci: prof. dr hab. Czesław Ryll-Nardzewski, doc. dr hab. Tadeusz Świątkowski, Data obrony: 27.05.1974

Stanisław Wojtan „Zbieżność ciągów funkcji otwartych” Promotor: prof. dr hab. Jan Lipińsk, Recenzenci: prof. dr hab. Stanisław Hartman, doc. dr hab. Tadeusz Świątkowski, Data obrony: 10.06.1974

Edyta Sadowska „Zastosowanie rachunku operatorów do nieliniowych nierówności różniczkowych” Promotor: doc. dr hab. Ryszard Bittner, Recenzenci: prof. dr hab. Wacław Pawelski, doc. dr hab. Andrzej Pelczar, prof. dr hab. Jan Kiżyński, Data obrony: 01.06.1974

Jan Turo „Istnienie, jednoznaczność i przybliżone interacje dla pewnych typów równań różniczkowo funkcyjnych o pochodnych cząstkowych” Promotor: doc. dr hab. Marian Kwapisz, Recenzenci: doc. dr hab. Andrzej Pelczar, doc. dr Bolesław Palczewski, Data obrony: 20.06.1974

Tadeusz Pruszko „Zastosowanie rachunku operatorów do równań kontyngensowych i problemów brzegowych” Promotor: doc. dr hab. Ryszard Bittner, Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Lasota, prof. dr hab. Marek Burnat, Data obrony: 07.12.1974

Stanisław Ropela „Bazy funkcji giętych i ich zastosowanie” Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Ciesielski, Recenzenci: prof. dr hab. Roman Taberski, doc. dr hab. Stanisław Kwapień, Data obrony: 05.06.1975

Janina Ewert „Stopień przekształcenia i homotopijne własności – kontrakcji” Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Gęba, Recenzenci: doc. dr hab. Kazimierz Goebel, doc. dr hab. Andrzej Jankowski, Data obrony: 13.06.1975

Michał Muzalewski „Własności Markowa w teorii grup” Promotor: doc. dr hab. Andrzej Mostowski, Recenzenci: doc. dr hab. Lech Szczerba, doc. dr hab. Bogdan Węglorz, Data obrony: 13.06.1975

Krystyna Dałek „Rachunek konmutatorów w grupach nilpotentnych i rozwiązalnych” Promotor: doc. dr hab. Andrzej Mostowski, Recenzenci: prof. dr hab. Edward Sąsiada, doc. dr Adam Sukiński, Data obrony: 28.06.1975

Józef Bryszewski „Zwarte pola wielowartościowe w przestrzeni Banacha” , Promotor: dr hab. Lech Górniewicz, Recenzenci: doc. dr hab. Karol Sieklucki, prof. dr hab. Kazimierz Gęba, Data obrony: 25.03.1976

Zygfryd Kucharski „Indeks koincydencji” Promotor: dr hab. Lech Górniewicz, Recenzenci: prof. dr hab. Kazimierz Gęba, doc. dr hab. Karol Sieklucki, Data obrony: 06.05.1976

Gerard Paszek „Pewne równania różniczkowo funkcjonalne typu parabolicznego” Promotor: prof. dr hab. Piotr Besala, Recenzenci: prof. dr hab. Marian Kwapisz, prof. dr hab. Jacek Szarski, Data obrony: 08.12.1977

Joanna Milewska-Jędrzejowicz „Stopnie rozstrzygalności problemów decyzyjnych w systemach algorytmicznych” Promotor: doc. dr hab. Andrzej Mostowski, Recenzenci: doc. dr hab. Antoni Kreczmar, doc. dr hab. Leszek Pacholski, Data obrony: 02.07.1979

Sławomir Kwasik „Teoria koincydencji odwzorowań w przestrzeni orbit rozmaitości”, Promotor: doc. dr hab. Lech Górniewicz, Recenzenci: prof. dr hab. Kazimierz Gęba, prof. dr hab. Karol Sieklucki, Data obrony: 06.12.1979

Zdzisław Jackiewicz „Ogólne warunki zbieżności metod wielokropkowych rozwiązywania równań różniczkowo funkcyjnych” Promotor: prof. dr hab. Marian Kwapisz, Recenzenci: doc. dr hab. Maksymilian Dryja, prof. dr hab. Piotr Besala, Data obrony: 10.01.1980

Adam Mysior „O klasach regularności i zwartości” Promotor: prof. dr hab. Jerzy Mioduszewski, Recenzenci: prof. dr hab. Ryszard Engelking, prof. dr hab. Kazimierz Gęba, Data obrony: 10.01.1980

Anwar Al-Lahham „Semigroups with bases” Promotor: doc. dr hab. Andrzej Mostowski, Recenzenci: doc. dr hab. Adam Suliński, doc. dr hab. Tadeusz Józefiak, Data obrony: 26.06.1980