Uniwersytet Gdański Instytut Matematyki
Rezerwacja sprzętu i sal Plan zajęć Poczta

Doktoraty 1981-1990

Zbigniew Jagniewski „Przestrzenie konfiguracji” Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Gęba, Recenzenci: doc. dr hab. Lech Górniewicz, prof. dr hab. Andrzej Birula-Białynicki, Data obrony: 23.09.1981

Jerzy Jezierski „Własności Nielsena odwzorowań włóknistych” Promotor: doc. dr hab. Lech Górniewicz, Recenzenci: prof. dr hab. Kazimierz Gęba, doc. dr hab. Stanisław Nowak, Data obrony: 29.04.1982

Krystyna Nowicka „Istnienie i jednoznaczność rozwiązań oraz zbieżność ciągu kolejnych przybliżeń dla pewnych równań całkowo funkcyjnych” Promotor: prof. dr hab. Marian Kwapisz, Recenzenci: doc. dr hab. Zdzisław Kamont, prof. dr hab. M. Kisielewicz, Data obrony: 07.04.1983

Andrzej Szepietowski „O automatach przeszukujących pewne klasy labiryntów planarnych” Promotor: doc. dr hab. Andrzej Mostowski, Recenzenci: doc. dr hab. Marek Karpiński, doc. dr hab. Bolesław Mikołajczak, Data obrony: 23.06.1983

Grzegorz Krzykowski „Homeomorfizmy zachowujące klasy Zahorskiego” Promotor: prof. dr hab. Jan Lipiński, Recenzenci: prof. dr hab. T. Świątkowski, doc. dr hab. Władysław Wilczyński, Data obrony: 01.12.1983

Grażyna Kwiecińska „Mierzalność funkcji rzeczywistych określonych na produkcie przestrzeni metrycznych”, Promotor: doc. dr hab. Zbigniew Grande, Recenzenci: prof. dr hab. Jan Lipiński, doc. dr hab. Władysław Wilczyński, Data obrony: 17.02.1983

Zdzisław Dzedzej „Indeks punktów stałych dla pewnych klas odwzorowań wielowartościowych nieacyklicznych” Promotor: doc. dr hab. Lech Górniewicz, Recenzenci: prof. dr hab. Karol Sieklucki, prof. dr hab. Kazimierz Gęba, Data obrony: 20.12.1984

Stanisław Zacharek „Słabe rozwiązania równań różniczkowych cząstkowych pierwszego rzędu z opóźnionym argumentem” Promotor: doc. dr hab. Zdzisław Kamont, Recenzenci: doc. dr hab. Zdzisław Kowalski, prof. dr hab. P. Basala, Data obrony: 28.06.1984

Jakub Jasiński „O pewnych problemach dotyczących ośrodkowych struktur Borelowskich” Promotor: doc. dr hab. Edward Grzegorek, Recenzenci: dr hab. Paweł Zbierski, doc. dr hab. Bogdan Węglorz, Data obrony: 10.01.1985

Włodzimierz Bzyl „O pewnych problemach w teorii ciał zbiorów i w teorii funkcji mieszalnych” Promotor: doc. dr hab. Edward Grzegorek, Recenzenci: dr hab. Paweł Zbierski, doc. dr hab. Bogdan Węglorz, Data obrony: 12.05.1985

Leszek Smolarek „Niezawodność systemów przerwowo- zwarciowych” Promotor: prof. dr hab. Dobiesław Bobrowski, Recenzenci: prof. dr hab. Zbigniew Ciesielski, prof. dr hab. B. Kopociński, Data obrony: 11.06.1985

Marek Ejsmont „Języki tablicowe akceptowane w przestrzeni logarytmicznej” Promotor: doc. dr hab. Andrzej Mostowski, Recenzenci: doc. dr hab. Andrzej Skowron, doc. dr hab. Jacek Błażewicz, Data obrony: 16.01.1986

Antoni Augustynowicz „Istnienie, jednoznaczność i różniczkowalności względem parametru rozwiązań pewnych równań całkowo-funkcyjnych oraz różniczkowo-funkcyjnych z nieograniczonym opóźnieniem” Promotor: prof. dr hab. Marian Kwapisz, Recenzenci: prof. dr hab. Tadeusz Dłotko, doc. dr hab. Stanisław Szufla, Data obrony: 19.03.1987

Marek Beśka „Geometryczne własności wielowymiarowych powierzchni Bezier” Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Ciesielski, Recenzenci: prof. dr hab. Piotr Besala, doc. dr hab. Stanisław Kwapień, Data obrony: 22.06.1987

Paweł Andrzejewski „Niezmiennicze przeszkody do skończoności i ich geometryczne zastosowanie” Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Gęba, Recenzenci: prof. dr hab. Stanisław Balcerzyk, prof. dr hab. Andrzej Birula-Białynicki, Data obrony: 09.06.1988

Ireneusz Recław „O pewnych zbiorach małych w sensie miary i kategorii na prostej” Promotor: doc. dr hab. Edward Grzegorek, Recenzenci: doc. dr hab. Bogdan Węglorz, prof. dr hab. Władysław Wilczyński, Data obrony: 10.11.1988

Grzegorz Dylawerski „Klasyfikacja odwzorowań S-niezmienniczych przy pomocy S-niezmienniczego stopnia” Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Gęba, Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Pelczar, prof. dr hab. Lech Górniewicz, Data obrony: 23.12.1988

Katarzyna Prządka „Metody różnicowe przybliżonego rozwiązywania równań różniczkowo funkcyjnych o pochodnych cząstkowych pierwszego rzędu” Promotor: doc. dr hab. Zdzisław Kamont, Recenzenci: prof. dr hab. Zbigniew Kowalski, prof. dr hab. Jerzy Muszyński, prof. dr hab. Andrzej Plis, Data obrony: 17.10.1990

Tomasz Człapiński „Rozwiązania w sensie Caratheodoryego równań różniczkowo funkcyjnych o pochodnych cząstkowych pierwszego rzędu” Promotor: doc. dr hab. Zdzisław Kamont, Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Borzymowski, doc. dr hab. Zdzisław Denkowski, Data obrony: 13.12.1990

Wiesław Główczyński „O pomiarach maharam na algebrach Byoole’a” Promotor: dr hab. Marian Srebrny, Recenzenci: doc. dr hab. Wojciech Guzicki, doc. dr hab. Edward Grzegorek, Data obrony: 17.12.1990

Zbigniew Jagniewski „Przestrzenie konfiguracji” Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Gęba, Recenzenci: doc. dr hab. Lech Górniewicz, prof. dr hab. Andrzej Birula-Białynicki, Data obrony: 23.09.1981

Jerzy Jezierski „Własności Nielsena odwzorowań włóknistych” Promotor: doc. dr hab. Lech Górniewicz, Recenzenci: prof. dr hab. Kazimierz Gęba, doc. dr hab. Stanisław Nowak, Data obrony: 29.04.1982

Krystyna Nowicka „Istnienie i jednoznaczność rozwiązań oraz zbieżność ciągu kolejnych przybliżeń dla pewnych równań całkowo funkcyjnych” Promotor: prof. dr hab. Marian Kwapisz, Recenzenci: doc. dr hab. Zdzisław Kamont, prof. dr hab. M. Kisielewicz, Data obrony: 07.04.1983

Andrzej Szepietowski „O automatach przeszukujących pewne klasy labiryntów planarnych” Promotor: doc. dr hab. Andrzej Mostowski, Recenzenci: doc. dr hab. Marek Karpiński, doc. dr hab. Bolesław Mikołajczak, Data obrony: 23.06.1983

Grzegorz Krzykowski „Homeomorfizmy zachowujące klasy Zahorskiego” Promotor: prof. dr hab. Jan Lipiński, Recenzenci: prof. dr hab. T. Świątkowski, doc. dr hab. Władysław Wilczyński, Data obrony: 01.12.1983

Grażyna Kwiecińska „Mierzalność funkcji rzeczywistych określonych na produkcie przestrzeni metrycznych”, Promotor: doc. dr hab. Zbigniew Grande, Recenzenci: prof. dr hab. Jan Lipiński, doc. dr hab. Władysław Wilczyński, Data obrony: 17.02.1983

Zdzisław Dzedzej „Indeks punktów stałych dla pewnych klas odwzorowań wielowartościowych nieacyklicznych” Promotor: doc. dr hab. Lech Górniewicz, Recenzenci: prof. dr hab. Karol Sieklucki, prof. dr hab. Kazimierz Gęba, Data obrony: 20.12.1984

Stanisław Zacharek „Słabe rozwiązania równań różniczkowych cząstkowych pierwszego rzędu z opóźnionym argumentem” Promotor: doc. dr hab. Zdzisław Kamont, Recenzenci: doc. dr hab. Zdzisław Kowalski, prof. dr hab. P. Basala, Data obrony: 28.06.1984

Jakub Jasiński „O pewnych problemach dotyczących ośrodkowych struktur Borelowskich” Promotor: doc. dr hab. Edward Grzegorek, Recenzenci: dr hab. Paweł Zbierski, doc. dr hab. Bogdan Węglorz, Data obrony: 10.01.1985

Włodzimierz Bzyl „O pewnych problemach w teorii ciał zbiorów i w teorii funkcji mieszalnych” Promotor: doc. dr hab. Edward Grzegorek, Recenzenci: dr hab. Paweł Zbierski, doc. dr hab. Bogdan Węglorz, Data obrony: 12.05.1985

Leszek Smolarek „Niezawodność systemów przerwowo- zwarciowych” Promotor: prof. dr hab. Dobiesław Bobrowski, Recenzenci: prof. dr hab. Zbigniew Ciesielski, prof. dr hab. B. Kopociński, Data obrony: 11.06.1985

Marek Ejsmont „Języki tablicowe akceptowane w przestrzeni logarytmicznej” Promotor: doc. dr hab. Andrzej Mostowski, Recenzenci: doc. dr hab. Andrzej Skowron, doc. dr hab. Jacek Błażewicz, Data obrony: 16.01.1986

Antoni Augustynowicz „Istnienie, jednoznaczność i różniczkowalności względem parametru rozwiązań pewnych równań całkowo-funkcyjnych oraz różniczkowo-funkcyjnych z nieograniczonym opóźnieniem” Promotor: prof. dr hab. Marian Kwapisz, Recenzenci: prof. dr hab. Tadeusz Dłotko, doc. dr hab. Stanisław Szufla, Data obrony: 19.03.1987

Marek Beśka „Geometryczne własności wielowymiarowych powierzchni Bezier” Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Ciesielski, Recenzenci: prof. dr hab. Piotr Besala, doc. dr hab. Stanisław Kwapień, Data obrony: 22.06.1987

Paweł Andrzejewski „Niezmiennicze przeszkody do skończoności i ich geometryczne zastosowanie” Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Gęba, Recenzenci: prof. dr hab. Stanisław Balcerzyk, prof. dr hab. Andrzej Birula-Białynicki, Data obrony: 09.06.1988

Ireneusz Recław „O pewnych zbiorach małych w sensie miary i kategorii na prostej” Promotor: doc. dr hab. Edward Grzegorek, Recenzenci: doc. dr hab. Bogdan Węglorz, prof. dr hab. Władysław Wilczyński, Data obrony: 10.11.1988

Grzegorz Dylawerski „Klasyfikacja odwzorowań S-niezmienniczych przy pomocy S-niezmienniczego stopnia” Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Gęba, Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Pelczar, prof. dr hab. Lech Górniewicz, Data obrony: 23.12.1988

Katarzyna Prządka „Metody różnicowe przybliżonego rozwiązywania równań różniczkowo funkcyjnych o pochodnych cząstkowych pierwszego rzędu” Promotor: doc. dr hab. Zdzisław Kamont, Recenzenci: prof. dr hab. Zbigniew Kowalski, prof. dr hab. Jerzy Muszyński, prof. dr hab. Andrzej Plis, Data obrony: 17.10.1990

Tomasz Człapiński „Rozwiązania w sensie Caratheodoryego równań różniczkowo funkcyjnych o pochodnych cząstkowych pierwszego rzędu” Promotor: doc. dr hab. Zdzisław Kamont, Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Borzymowski, doc. dr hab. Zdzisław Denkowski, Data obrony: 13.12.1990

Wiesław Główczyński „O pomiarach maharam na algebrach Byoole’a” Promotor: dr hab. Marian Srebrny, Recenzenci: doc. dr hab. Wojciech Guzicki, doc. dr hab. Edward Grzegorek, Data obrony: 17.12.1990