Uniwersytet Gdański Instytut Matematyki
Rezerwacja sprzętu i sal Plan zajęć Poczta

Doktoraty 1991-2000

Sławomir Rybicki „Stopień odwzorowań gradientowych i jego zastosowanie w teorii bifurkacji” Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Gęba, Recenzenci: prof. dr hab. Lech Górniewicz, doc. dr hab. Tadeusz Pruszko, Data obrony: 10.01.1991

Jerzy Jodel „Przeszkoda do deformacji odwzorowania poza zbiór stratyfikowany a globalna bifurkacja Hopfa” Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Gęba, Recenzenci: prof. dr hab. Lech Górniewicz, prof. dr hab. Andrzej Pelczar,Data obrony: 31.01.1991

Jerzy Skurczyński „Automaty na drzewach ze słabymi warunkami akceptowalności” Promotor: doc. dr hab. Andrzej Mostowski, Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Tiuryn, dr hab. Wojciech Buszkowski, Data obrony: 22.11.1991

Mohamad Jama Al-Lamal „Jednolite ujęcie parsingu dla gramatyk bezkontekstowych” Promotor: prof. dr hab. Andrzej Mostowski, Recenzenci: doc. dr hab. Andrzej Skowron, doc. dr hab. Stanisław Waligórski, Data obrony: 27.05.1992

Danuta Jaruszewska-Walczak „Zagadnienia początkowe dla równań różniczkowo funkcyjnych o pochodnych cząstkowych pierwszego rzędu” Promotor: doc. dr hab. Zdzisław Kamont, Recenzenci: prof. dr hab. Michał Kisielewicz, prof. dr hab. Andrzej Krzywicki, prof. dr hab. Marian Malec, Data obrony: 27.05.1992

Henryk Leszczyński „Zagadnienie początkowe dla równań różniczkowo funkcyjnych o pochodnych cząstkowych pierwszego rzędu. Istnienie, jednoznaczność i aproksymacja” Promotor: doc. dr hab. Zdzisław Kamont, Recenzenci: prof. dr hab. Tomasz Dłotko, prof. dr hab. Stanisław Szufla, Data obrony: 14.05.1993

Dariusz Bielawski „Pewne zagadnienia brzegowe i ich własności generycznych dla równań różniczkowych” Promotor: doc. dr hab. Tadeusz Pruszko, Recenzenci: prof. dr hab. Stanisław Szufla, doc. dr hab. J. Myjak, Data obrony: 14.12.1995

Andrzej Łęcki „Liczba Nielsena względem przeciwobrazu na rozmaitościach nieorientowalnych” Promotor: prof. dr hab. Wacław Bolesław Marzantowicz, Recenzent: prof. dr hab. Marian Mrozek, Data obrony: 01.02.1996

Krzysztof Radziszewski „Geometrie zdegenerowanych przestrzeni hiperbolicznych” Promotor: dr hab. Krzysztof Prażmowski, Recenzenci: prof. dr hab. Maria Moszyńska, prof. dr hab. Krzysztof Witczyński, Data obrony: 20.06.1996

Ammar Sarhan „Bayesian estimation in the reliabilisty theory” Promotor: doc. dr hab. Franciszek Grabski, Recenzenci: prof. dr hab. Dobiesław Bobrowski, dr hab. Tomasz Rychlik, Data obrony: 04.07.1996

Stanisław Domachowski „Zagadnienie brzegowe dla niewypukłych inkluzji” Promotor: dr hab. Tadeusz Pruszko, Recenzenci: prof. dr hab. Michał Kisielewicz, dr hab. Andrzej Fryszkowski, Data obrony: 17.09.1997

Krzysztof Czarnowski „Struktura topologiczna zbiorów rozwiązań zagadnień brzegowych dla równań różniczkowych w obszarach nieograniczonych” Promotor: doc. dr hab. Tadeusz Pruszko, Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Pelczar, prof. dr hab. Stanisław Szufla, Data obrony: 23.06.1997

Zbigniew Ledóchowski „Łańcuchy semimarkowskie z przykładami zastosowań w teorii niezawodności” Promotor: doc. dr hab. Franciszek Grabski, Recenzenci: prof. dr hab. Agnieszka Plucińska, prof. dr hab. Wiesław Zięba, Data obrony: 10.04.1997

Piotr Dudziński „Topologiczne niezmienniki wielomianów jednorodnych z wagami” Promotor: dr hab. Zbigniew Szafraniec, prof. UG, Recenzenci: prof. Piotr Jaworski, dr hab. Kamil Rusek UJ, Data obrony: 28.05.1998

Barbara Wolnik „O pewnej klasie baz w przestrzeniach funkcyjnych” Promotor: dr hab. Anna Kamont PAN, Recenzenci: prof. dr hab. Przemysław Wojtaszczyk , dr hab. Leszek Skrzypczak, Data obrony: 06.07.2000
Sławomir Rybicki „Stopień odwzorowań gradientowych i jego zastosowanie w teorii bifurkacji” Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Gęba, Recenzenci: prof. dr hab. Lech Górniewicz, doc. dr hab. Tadeusz Pruszko, Data obrony: 10.01.1991

Jerzy Jodel „Przeszkoda do deformacji odwzorowania poza zbiór stratyfikowany a globalna bifurkacja Hopfa” Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Gęba, Recenzenci: prof. dr hab. Lech Górniewicz, prof. dr hab. Andrzej Pelczar,Data obrony: 31.01.1991

Jerzy Skurczyński „Automaty na drzewach ze słabymi warunkami akceptowalności” Promotor: doc. dr hab. Andrzej Mostowski, Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Tiuryn, dr hab. Wojciech Buszkowski, Data obrony: 22.11.1991

Mohamad Jama Al-Lamal „Jednolite ujęcie parsingu dla gramatyk bezkontekstowych” Promotor: prof. dr hab. Andrzej Mostowski, Recenzenci: doc. dr hab. Andrzej Skowron, doc. dr hab. Stanisław Waligórski, Data obrony: 27.05.1992

Danuta Jaruszewska-Walczak „Zagadnienia początkowe dla równań różniczkowo funkcyjnych o pochodnych cząstkowych pierwszego rzędu” Promotor: doc. dr hab. Zdzisław Kamont, Recenzenci: prof. dr hab. Michał Kisielewicz, prof. dr hab. Andrzej Krzywicki, prof. dr hab. Marian Malec, Data obrony: 27.05.1992

Henryk Leszczyński „Zagadnienie początkowe dla równań różniczkowo funkcyjnych o pochodnych cząstkowych pierwszego rzędu. Istnienie, jednoznaczność i aproksymacja” Promotor: doc. dr hab. Zdzisław Kamont, Recenzenci: prof. dr hab. Tomasz Dłotko, prof. dr hab. Stanisław Szufla, Data obrony: 14.05.1993

Dariusz Bielawski „Pewne zagadnienia brzegowe i ich własności generycznych dla równań różniczkowych” Promotor: doc. dr hab. Tadeusz Pruszko, Recenzenci: prof. dr hab. Stanisław Szufla, doc. dr hab. J. Myjak, Data obrony: 14.12.1995

Andrzej Łęcki „Liczba Nielsena względem przeciwobrazu na rozmaitościach nieorientowalnych” Promotor: prof. dr hab. Wacław Bolesław Marzantowicz, Recenzent: prof. dr hab. Marian Mrozek, Data obrony: 01.02.1996

Krzysztof Radziszewski „Geometrie zdegenerowanych przestrzeni hiperbolicznych” Promotor: dr hab. Krzysztof Prażmowski, Recenzenci: prof. dr hab. Maria Moszyńska, prof. dr hab. Krzysztof Witczyński, Data obrony: 20.06.1996

Ammar Sarhan „Bayesian estimation in the reliabilisty theory” Promotor: doc. dr hab. Franciszek Grabski, Recenzenci: prof. dr hab. Dobiesław Bobrowski, dr hab. Tomasz Rychlik, Data obrony: 04.07.1996

Stanisław Domachowski „Zagadnienie brzegowe dla niewypukłych inkluzji” Promotor: dr hab. Tadeusz Pruszko, Recenzenci: prof. dr hab. Michał Kisielewicz, dr hab. Andrzej Fryszkowski, Data obrony: 17.09.1997

Krzysztof Czarnowski „Struktura topologiczna zbiorów rozwiązań zagadnień brzegowych dla równań różniczkowych w obszarach nieograniczonych” Promotor: doc. dr hab. Tadeusz Pruszko, Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Pelczar, prof. dr hab. Stanisław Szufla, Data obrony: 23.06.1997

Zbigniew Ledóchowski „Łańcuchy semimarkowskie z przykładami zastosowań w teorii niezawodności” Promotor: doc. dr hab. Franciszek Grabski, Recenzenci: prof. dr hab. Agnieszka Plucińska, prof. dr hab. Wiesław Zięba, Data obrony: 10.04.1997

Piotr Dudziński „Topologiczne niezmienniki wielomianów jednorodnych z wagami” Promotor: dr hab. Zbigniew Szafraniec, prof. UG, Recenzenci: prof. Piotr Jaworski, dr hab. Kamil Rusek UJ, Data obrony: 28.05.1998

Barbara Wolnik „O pewnej klasie baz w przestrzeniach funkcyjnych” Promotor: dr hab. Anna Kamont PAN, Recenzenci: prof. dr hab. Przemysław Wojtaszczyk , dr hab. Leszek Skrzypczak, Data obrony: 06.07.2000