Uniwersytet Gdański Instytut Matematyki
Rezerwacja sprzętu i sal Plan zajęć Poczta

Doktoraty 2001-2010

Jolanta Wesołowska „Zbiory punktów zbieżności ciągów funkcji rzeczywistych” Promotor: dr hab. Tomasz Natkaniec, prof. UG, Recenzenci: prof. dr hab. Marek Balcerzak, dr hab. Ireneusz Recław, prof. UG, Data obrony: 05.06.2001

Jacek Gulgowski „Bifurkacja rozwiązań nieliniowych zagadnień brzegowych dla równań różniczkowych zwyczajnych” Promotor: doc. dr hab. Tadeusz Pruszko UG, Recenzenci: prof. dr hab. Marian Mrozek, prof. dr hab. Sławomir Rybicki UMK, Data obrony: 20.12.2001

Joanna Janczewska „Badanie bifurkacji w równaniach von Karma’na. Stosowanie metod topologicznych i redukcji skończenie wymiarowych dla odwzorowań typu Fredholma” Promotor: dr hab. Andriey Borysovich UG, Recenzenci: prof. dr hab. W. Marzantowicz UP, dr hab. Marek Izydorek PG, Data obrony: 27.06.2002

Sławomir Kozieł „Hyperbolic Functional Differentia systems with Unbounded Delay” Promotor: prof. dr hab. Zdzisław Kamont UG, Recenzenci: dr hab. Ludwik Byszewski, dr hab. Andrey Borysovich prof. UG, Data obrony: 12.06.2003

Piotr Szuca „Punkty, stałe odwzorowań typu Darboux” Promotor: prof. dr hab. Tomasz Natkaniec UG, Recenzenci: prof. dr hab. Ryszard Pawlak UŁ, prof. dr hab. Zygfryd Kominek UŚ, Data obrony: 04.03.2004

Agnieszka Zawadzka „The Robin Problem for Elliptic second Order Equations In Nonsmooth Domains” Promotor: dr hab. Michaił Borsu, prof. UWM, Recenzenci: prof. dr hab. Zdzisław Kamont UG, prof. dr hab. W. Zajączkowski, Data obrony: 14.10.2004

Beata Mockiewicz „Rodzaj rzeczywisty grup skończonych” Promotor: dr hab. Grzegorz Gromadzki, prof. UG, Recenzenci: dr hab. Olga Macedońska, prof. PŚ, dr hab. Andrzej Szczepański, Data obrony: 4.11.2004

Paweł Żyliński „Cooperative Guards Problem-Combinatorial Bounds and Complexity” Promotor: prof. dr hab. Marek Kubale PG, Recenzenci: prof. dr hab. Zdzisław Skupień, dr hab. Andrzej Szepietowski prof. UG, Data obrony: 02.12.2004

Roman Ciarski „Aproksymacja różnicowa równań różniczkowo funkcyjnych o pochodnych cząstkowych” Promotor: dr hab. Tomasz Człapiński UG, Recenzenci: prof. dr ha. M. Malec, prof. dr hab. Z. Kamont UG, Data obrony: 10.03.2005

Hanna Furmańczyk „Sprawiedliwe i ograniczone kolorowanie grafów” Promotor: prof. dr hab. Marek Kubale PG, Recenzenci: prof. dr hab. Zbigniew Lonc, dr hab. Andrzej Szepietowski UG, Data obrony: 30.06.2005

Aleksandra Nowel „Niezmienniki topologiczne stowarzyszone z rodzinami funkcji analitycznych” Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Szafraniec UG, Recenzenci: prof. dr hab. St. Janeczko PAN W-wa, dr hab. K. Nowak, Data obrony: 13.10.2005

Magdalena Lemańska „Dominowanie w grafach” Promotor: dr hab. Jerzy Topp, prof. PG, Recenzenci: prof. dr hab. A. P. Wojda, dr hab. Andrzej Szepietowski, prof. UG Data obrony: 12.01.2006

Ewa Tyszkowska „Grupy automorfizmów i symetrie p-hipereliptycznych powierzchni Reimanna” Promotor: dr hab. Grzegorz Gromadzki prof. UG, Recenzenci: prof. dr hab. Olga Macedońska-Nosalska PŚ, dr hab. Andrzej Szczepański UG, Data obrony: 09.03.2006

Tomasz Dzido „Liczby Ramseya dla różnych klas grafów” Promotor: prof. dr hab. Marek Kubale PG, Recenzenci: prof. dr hab. Zdzisław Skupień, dr hab. inż. Krzysztof Giaro, Data obrony: 13.04.2006

Wojciech Czernous „Aproksymacja rozwiązań równań różniczkowo funkcyjnych o pochodnych cząstkowych pierwszego rzędu” Promotor: prof. dr hab. Zdzisław Kamont UG, Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Pelczar, prof. dr hab. Ireneusz Kubiaczyk, Data obrony: 11.05.2006

Michał Stukow „Minimalne zbiory generatorów grup klas odwzorowań” Promotor: dr hab. Grzegorz Gromadzki prof. UG, Recenzenci: dr hab. Jacek Świątkowski, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego, dr hab. Andreas Zastrow UG, Data obrony: 06.06.2006

Błażej Szepietowski „Generatory i relacje w grupach klas odwzorowań powierzchni nieorientowalnej” Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Gromadzki UG, Recenzenci: dr hab. Paweł Traczyk, prof. UW, dr hab. Andreas Zastrow UG, Data obrony: 04.07.2006

Jakub Neumann „Złożoność problemu pustości dla automatów na drzewach nieskończonych ze słabymi warunkami akceptowalności” Promotor: dr hab. Andrzej Szepietowski, prof. UG, Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej W. Mostrowski UG, dr hab. Wiesław Szast, prof. UO, Data obrony: 14.12.2006

Artur Paweł Poliński „Metody różnicowe dla równań parabolicznych z silna zależnością funkcyjną” Promotor: dr hab. Henryk Leszczyński UG, Recenzenci: prof. dr hab. Mirosław Lachowicz, prof. dr hab. Marian Malec, Data obrony: 11.01.2007

Anna Kępczyńska „Metody różnicowe uwikłane dla cząstkowych równań różniczkowo funkcyjnych pierwszego rzędu” Promotor: prof. dr hab. Zdzisław Kamont UG, Recenzenci: prof. dr hab. Marian Malec, prof. dr hab. Tadeusz Nadzieja, Data obrony: 17.01.2007

Joanna Raczek „Dominowanie parami i podwójne w grafach (Paired domination and doubly domination in graphs)” Promotor: dr hab. Jerzy Topp, prof. PG, Recenzenci: prof. dr hab. Zdzisław Skupień, dr hab. Andrzej Szepietowski, prof. UG, Data obrony: 17.05.2007

Karolina Kropielnicka „Uwikłane metody różnicowe dla parabolicznych równań różniczkowo funkcyjnych” Promotor: prof. dr hab. Zdzisław Kamont UG, Recenzenci: prof. dr hab. Ryszard Rudnicki, prof. dr hab. Piotr Matus, Data obrony: 22.11.2007

Ewa Kozłowska-Walania „Owale symetrii powierzchni Reimanna” Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Gromadzki UG, Recenzenci: prof. dr hab. Czesław Bagiński, prof. UG, dr hab. Witold Rosicki, Data obrony: 05.06.2008

Beata Kuna „Własności asymptotyczne iteracji operatorów Markowa na klasach Schattena” Promotor: prof. dr hab. Wojciech Bartoszek PG, Recenzenci: prof. dr hab. Anna Kamont IM PAN, prof. dr hab. Tomasz Komorowski UMCS, Data obrony: 15.01.2009

Magdalena Łapińska-Chrzczonowicz „Dokładne schematy różnicowe dla równań parabolicznych” Promotor: prof. dr hab. Piotr Matus KUL, Recenzenci: prof. UW dr hab. Krzysztof Moszyński, prof. dr hab Stanisław Sędziwy UJ, Data obrony: 22.01.2009

Joanna Cyman „Własności liczb dominowania zewnętrznego” Promotor: prof PG dr hab. Jerzy Topp, Recenzenci: prof. zw. dr hab. Michał Karoński UAM, prof. dr hab. Marek Kubale PG, Data obrony: 14 września 2009.

Jan Jankowski „Istnienie i jednoznaczność rozwiązań równań różniczkowych z wyprzedzonym argumentem” Promotor prof UG dr hab Antoni Augustynowicz, Recenzenci: prof. dr hab. Zbigniew Bartosiewicz (Politechnika Białostocka), dr hab. Mieczysław Cichoń (UAM), Data obrony: 07 stycznia 2010.

Robert Fidytek ” Dwu i trójkolorowe grafowe liczby Ramseya dla cycli i ścieżek” Promotor: prof. dr hab. Marek Kubale PG, Recenzenci: prof. dr hab. Mieczysław Borowiecki (Uniwersytet Zielonogórski), dr hab. Halina Bielak (UMCS), Data obrony: 21 stycznia 2010.

Bartosz Putrycz „Grupy i rozmaitości Hantzsch-Wendta” Promotor prof UG dr hab Andrzej Szczepański, Recenzenci prof PG dr hab. Marek Izydorek (Politechnika Gdańska), prof UW dr hab Zbigniew Marciniak (Uniwersytet Warszawski), Data obrony: 13 maja 2010.

Paweł Karczmarek „Dokładne i przybliżone rozwiązania pewnych klas równań całkowych mocno osobliwych z jądrami Cauchye’go i Hilberta” Promotor: prof. dr hab. Michaił Szeszko (Katolicki Uniwersytet Lubelski), Recenzenci: prof dr hab Bogdan Bojarski (IMPAN w W-wie), prof UG dr hab. Antoni Augustynowicz (Uniwersytet Gdański), Data obrony: 10 czerwca 2010.

Dorota Pylak „Dokładne i przybliżone rozwiązania pewnych klas równań całkowych mocno osobliwych z jądrami Cauchye’go w obszarach nieograniczonych” Promotor: prof. dr hab. Michaił Szeszko (Katolicki Uniwersytet Lubelski), Recenzenci: prof dr hab Bogdan Bojarski (IMPAN w W-wie), prof UG dr hab. Tomasz Człapiński (Uniwersytet Gdański), Data obrony: 10 czerwca 2010.

Nikodem Mrożek „Zbieżność ideałowa ciągów funkcyjnych” Promotor: prof. dr hab. Ireneusz Recław (Uniwersytet Gdański), Recenzenci: prof. dr. hab. Marek Balcerzak (Politechnika Łódzka), prof. UG dr hab. Andrzej Nowik (Uniwersytet Gdański), Data obrony: 24 czerwca 2010.

Adrian Karpowicz „Rozwiązania Caratheodory’ego równań i nierówności funkcyjnych” Promotor: prof UG dr hab. Tomasz Człapiński (Uniwersytet Gda ński), Recenzenci: prof PK dr hab. Ludwik Byszewsk (Politechnika Krakowska), prof UŁ dr hab. Dariusz Idczak (Uniwersytet Łódzki), Data obrony: 21 października 2010.

Rafał Lutowski „O symetriach płaskich rozmaitości” Promotor: prof UG dr hab. Andrzej Szczepański (Uniwersytet Gdański), Recenzenci: prof. dr hab. Stanisław Betley (Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Andrzej Tyc (UMK Toruń), Data obrony: 28 października 2010.

Agata Kołodyńska „Schematy różnicowepodwyższonego rzędu dokładności dla równań hiperbolicznych” Promotor: prof. dr hab. Piotr Matus (Katolicki Uniwersytet Lubelski), Recenzenci: prof. UG dr hab. Tomasz Człapiński (Uniwersytet Gdański), dr hab. Teresa Regińska (IMPAN), Data obrony: 25 listopada 2010.

Jolanta Wesołowska „Zbiory punktów zbieżności ciągów funkcji rzeczywistych” Promotor: dr hab. Tomasz Natkaniec, prof. UG, Recenzenci: prof. dr hab. Marek Balcerzak, dr hab. Ireneusz Recław, prof. UG, Data obrony: 05.06.2001

Jacek Gulgowski „Bifurkacja rozwiązań nieliniowych zagadnień brzegowych dla równań różniczkowych zwyczajnych” Promotor: doc. dr hab. Tadeusz Pruszko UG, Recenzenci: prof. dr hab. Marian Mrozek, prof. dr hab. Sławomir Rybicki UMK, Data obrony: 20.12.2001

Joanna Janczewska „Badanie bifurkacji w równaniach von Karma’na. Stosowanie metod topologicznych i redukcji skończenie wymiarowych dla odwzorowań typu Fredholma” Promotor: dr hab. Andriey Borysovich UG, Recenzenci: prof. dr hab. W. Marzantowicz UP, dr hab. Marek Izydorek PG, Data obrony: 27.06.2002

Sławomir Kozieł „Hyperbolic Functional Differentia systems with Unbounded Delay” Promotor: prof. dr hab. Zdzisław Kamont UG, Recenzenci: dr hab. Ludwik Byszewski, dr hab. Andrey Borysovich prof. UG, Data obrony: 12.06.2003

Piotr Szuca „Punkty, stałe odwzorowań typu Darboux” Promotor: prof. dr hab. Tomasz Natkaniec UG, Recenzenci: prof. dr hab. Ryszard Pawlak UŁ, prof. dr hab. Zygfryd Kominek UŚ, Data obrony: 04.03.2004

Agnieszka Zawadzka „The Robin Problem for Elliptic second Order Equations In Nonsmooth Domains” Promotor: dr hab. Michaił Borsu, prof. UWM, Recenzenci: prof. dr hab. Zdzisław Kamont UG, prof. dr hab. W. Zajączkowski, Data obrony: 14.10.2004

Beata Mockiewicz „Rodzaj rzeczywisty grup skończonych” Promotor: dr hab. Grzegorz Gromadzki, prof. UG, Recenzenci: dr hab. Olga Macedońska, prof. PŚ, dr hab. Andrzej Szczepański, Data obrony: 4.11.2004

Paweł Żyliński „Cooperative Guards Problem-Combinatorial Bounds and Complexity” Promotor: prof. dr hab. Marek Kubale PG, Recenzenci: prof. dr hab. Zdzisław Skupień, dr hab. Andrzej Szepietowski prof. UG, Data obrony: 02.12.2004

Roman Ciarski „Aproksymacja różnicowa równań różniczkowo funkcyjnych o pochodnych cząstkowych” Promotor: dr hab. Tomasz Człapiński UG, Recenzenci: prof. dr ha. M. Malec, prof. dr hab. Z. Kamont UG, Data obrony: 10.03.2005

Hanna Furmańczyk „Sprawiedliwe i ograniczone kolorowanie grafów” Promotor: prof. dr hab. Marek Kubale PG, Recenzenci: prof. dr hab. Zbigniew Lonc, dr hab. Andrzej Szepietowski UG, Data obrony: 30.06.2005

Aleksandra Nowel „Niezmienniki topologiczne stowarzyszone z rodzinami funkcji analitycznych” Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Szafraniec UG, Recenzenci: prof. dr hab. St. Janeczko PAN W-wa, dr hab. K. Nowak, Data obrony: 13.10.2005

Magdalena Lemańska „Dominowanie w grafach” Promotor: dr hab. Jerzy Topp, prof. PG, Recenzenci: prof. dr hab. A. P. Wojda, dr hab. Andrzej Szepietowski, prof. UG Data obrony: 12.01.2006

Ewa Tyszkowska „Grupy automorfizmów i symetrie p-hipereliptycznych powierzchni Reimanna” Promotor: dr hab. Grzegorz Gromadzki prof. UG, Recenzenci: prof. dr hab. Olga Macedońska-Nosalska PŚ, dr hab. Andrzej Szczepański UG, Data obrony: 09.03.2006

Tomasz Dzido „Liczby Ramseya dla różnych klas grafów” Promotor: prof. dr hab. Marek Kubale PG, Recenzenci: prof. dr hab. Zdzisław Skupień, dr hab. inż. Krzysztof Giaro, Data obrony: 13.04.2006

Wojciech Czernous „Aproksymacja rozwiązań równań różniczkowo funkcyjnych o pochodnych cząstkowych pierwszego rzędu” Promotor: prof. dr hab. Zdzisław Kamont UG, Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Pelczar, prof. dr hab. Ireneusz Kubiaczyk, Data obrony: 11.05.2006

Michał Stukow „Minimalne zbiory generatorów grup klas odwzorowań” Promotor: dr hab. Grzegorz Gromadzki prof. UG, Recenzenci: dr hab. Jacek Świątkowski, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego, dr hab. Andreas Zastrow UG, Data obrony: 06.06.2006

Błażej Szepietowski „Generatory i relacje w grupach klas odwzorowań powierzchni nieorientowalnej” Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Gromadzki UG, Recenzenci: dr hab. Paweł Traczyk, prof. UW, dr hab. Andreas Zastrow UG, Data obrony: 04.07.2006

Jakub Neumann „Złożoność problemu pustości dla automatów na drzewach nieskończonych ze słabymi warunkami akceptowalności” Promotor: dr hab. Andrzej Szepietowski, prof. UG, Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej W. Mostrowski UG, dr hab. Wiesław Szast, prof. UO, Data obrony: 14.12.2006

Artur Paweł Poliński „Metody różnicowe dla równań parabolicznych z silna zależnością funkcyjną” Promotor: dr hab. Henryk Leszczyński UG, Recenzenci: prof. dr hab. Mirosław Lachowicz, prof. dr hab. Marian Malec, Data obrony: 11.01.2007

Anna Kępczyńska „Metody różnicowe uwikłane dla cząstkowych równań różniczkowo funkcyjnych pierwszego rzędu” Promotor: prof. dr hab. Zdzisław Kamont UG, Recenzenci: prof. dr hab. Marian Malec, prof. dr hab. Tadeusz Nadzieja, Data obrony: 17.01.2007

Joanna Raczek „Dominowanie parami i podwójne w grafach (Paired domination and doubly domination in graphs)” Promotor: dr hab. Jerzy Topp, prof. PG, Recenzenci: prof. dr hab. Zdzisław Skupień, dr hab. Andrzej Szepietowski, prof. UG, Data obrony: 17.05.2007

Karolina Kropielnicka „Uwikłane metody różnicowe dla parabolicznych równań różniczkowo funkcyjnych” Promotor: prof. dr hab. Zdzisław Kamont UG, Recenzenci: prof. dr hab. Ryszard Rudnicki, prof. dr hab. Piotr Matus, Data obrony: 22.11.2007

Ewa Kozłowska-Walania „Owale symetrii powierzchni Reimanna” Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Gromadzki UG, Recenzenci: prof. dr hab. Czesław Bagiński, prof. UG, dr hab. Witold Rosicki, Data obrony: 05.06.2008

Beata Kuna „Własności asymptotyczne iteracji operatorów Markowa na klasach Schattena” Promotor: prof. dr hab. Wojciech Bartoszek PG, Recenzenci: prof. dr hab. Anna Kamont IM PAN, prof. dr hab. Tomasz Komorowski UMCS, Data obrony: 15.01.2009

Magdalena Łapińska-Chrzczonowicz „Dokładne schematy różnicowe dla równań parabolicznych” Promotor: prof. dr hab. Piotr Matus KUL, Recenzenci: prof. UW dr hab. Krzysztof Moszyński, prof. dr hab Stanisław Sędziwy UJ, Data obrony: 22.01.2009

Joanna Cyman „Własności liczb dominowania zewnętrznego” Promotor: prof PG dr hab. Jerzy Topp, Recenzenci: prof. zw. dr hab. Michał Karoński UAM, prof. dr hab. Marek Kubale PG, Data obrony: 14 września 2009.

Jan Jankowski „Istnienie i jednoznaczność rozwiązań równań różniczkowych z wyprzedzonym argumentem” Promotor prof UG dr hab Antoni Augustynowicz, Recenzenci: prof. dr hab. Zbigniew Bartosiewicz (Politechnika Białostocka), dr hab. Mieczysław Cichoń (UAM), Data obrony: 07 stycznia 2010.

Robert Fidytek ” Dwu i trójkolorowe grafowe liczby Ramseya dla cycli i ścieżek” Promotor: prof. dr hab. Marek Kubale PG, Recenzenci: prof. dr hab. Mieczysław Borowiecki (Uniwersytet Zielonogórski), dr hab. Halina Bielak (UMCS), Data obrony: 21 stycznia 2010.

Bartosz Putrycz „Grupy i rozmaitości Hantzsch-Wendta” Promotor prof UG dr hab Andrzej Szczepański, Recenzenci prof PG dr hab. Marek Izydorek (Politechnika Gdańska), prof UW dr hab Zbigniew Marciniak (Uniwersytet Warszawski), Data obrony: 13 maja 2010.

Paweł Karczmarek „Dokładne i przybliżone rozwiązania pewnych klas równań całkowych mocno osobliwych z jądrami Cauchye’go i Hilberta” Promotor: prof. dr hab. Michaił Szeszko (Katolicki Uniwersytet Lubelski), Recenzenci: prof dr hab Bogdan Bojarski (IMPAN w W-wie), prof UG dr hab. Antoni Augustynowicz (Uniwersytet Gdański), Data obrony: 10 czerwca 2010.

Dorota Pylak „Dokładne i przybliżone rozwiązania pewnych klas równań całkowych mocno osobliwych z jądrami Cauchye’go w obszarach nieograniczonych” Promotor: prof. dr hab. Michaił Szeszko (Katolicki Uniwersytet Lubelski), Recenzenci: prof dr hab Bogdan Bojarski (IMPAN w W-wie), prof UG dr hab. Tomasz Człapiński (Uniwersytet Gdański), Data obrony: 10 czerwca 2010.

Nikodem Mrożek „Zbieżność ideałowa ciągów funkcyjnych” Promotor: prof. dr hab. Ireneusz Recław (Uniwersytet Gdański), Recenzenci: prof. dr. hab. Marek Balcerzak (Politechnika Łódzka), prof. UG dr hab. Andrzej Nowik (Uniwersytet Gdański), Data obrony: 24 czerwca 2010.

Adrian Karpowicz „Rozwiązania Caratheodory’ego równań i nierówności funkcyjnych” Promotor: prof UG dr hab. Tomasz Człapiński (Uniwersytet Gda ński), Recenzenci: prof PK dr hab. Ludwik Byszewsk (Politechnika Krakowska), prof UŁ dr hab. Dariusz Idczak (Uniwersytet Łódzki), Data obrony: 21 października 2010.

Rafał Lutowski „O symetriach płaskich rozmaitości” Promotor: prof UG dr hab. Andrzej Szczepański (Uniwersytet Gdański), Recenzenci: prof. dr hab. Stanisław Betley (Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Andrzej Tyc (UMK Toruń), Data obrony: 28 października 2010.

Agata Kołodyńska „Schematy różnicowepodwyższonego rzędu dokładności dla równań hiperbolicznych” Promotor: prof. dr hab. Piotr Matus (Katolicki Uniwersytet Lubelski), Recenzenci: prof. UG dr hab. Tomasz Człapiński (Uniwersytet Gdański), dr hab. Teresa Regińska (IMPAN), Data obrony: 25 listopada 2010.