Uniwersytet Gdański Instytut Matematyki
Rezerwacja sprzętu i sal Plan zajęć Poczta

Doktoraty 2011-2020

Elżbieta Puźniakowska-Gałuch „Lokalne zagadnienia Cauchy’ego dla równań różniczkowo funkcyjnych cząstkowych pierwszego rzędu”, Promotor: prof dr hab Zdzisław Kamont (UG), Recenzenci: prof. UJ dr hab. Antoni Leon Dawidowicz (UJ) prof dr hab. Mirosław Lachowicz UW, Data obrony: 9 czerwca 2011.

Wojciech Uss „Zastosowania indeksu Conleya w teorii bifurkacji”, Promotor: prof dr hab. Kazimierz Gęba (Politechnika Gdańska), Recenzenci: prof. dr hab. Sławomir Rybicki (UMK), prof UJ dr hab.Klaudiusz Wójcik (UJ), Data obrony: 30 czerwca 2011.

Marek Hałenda „O płaskich rozmaitościach Kahlera”, Promotor: prof UG dr hab. Andrzej Szczepański, Recenzenci: dr hab. Sławomir Cynk (UJ), dr hab. Andrzej Weber (UW), Data obrony: 02 września 2011.

Agata Gołaszewska „Równania różniczkowe z opóźnionym argumentem zależnym od funkcji niewiadomej” Promotor: prof. PG dr hab.Jan Turo (Politechnika Gdańska), Recenzenci: prof. dr hab. Zdzisław Kamont (UG), prof. dr hab. Ireneusz Kubiaczyk (UAM), Data obrony: 22 września 2011.

Grzegorz Matusik „Algebraiczne i topologiczne własności rodziny funkcji Hamela” Promotor: prof. dr hab. Tomasz Natkaniec (Uniwersytet Gdański), Recenzenci: prof. nadzw. UŁ, dr hab. Małgorzata Filipczak (Uniwersytet Łódzki) prof. dr hab. Roman Ger (Uniwersytet Śląski), Data obrony: 31 maja 2012.

Milena Matusik „Aproksymacja rozwiązań równań różniczkowo funkcyjnych parabolicznych” Promotor: prof. dr hab. Zdzisław Kamont (Uniwersytet Gdański), Recenzenci: prof. dr hab. Teresa Regińska (Instytut Matematyczny PAN w Warszawie), prof. dr hab. Jan Cholewa (Uniwersytet Śląski), Data obrony: 15 czerwca 2012.

Iwona Krzyżanowska, „Topologiczne niezmienniki odwzorowań wielomianowych”, Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Szafraniec, Recenzenci: prof. dr hab. Wojciech Kucharz, prof. UW, dr hab. Piotr Mormul, Data uzyskania stopnia: 28 lutego 2013.

Agnieszka Kaczkowska, „Topologiczne niezmienniki w gładkiej teorii punktów periodycznych”, Promotor: prof. PG, dr hab. Grzegorz Graff, Recenzenci: prof. UMK, dr hab. Grzegorz Gabor, prof. dr hab. Jerzy Jezierski, Data uzyskania stopnia: 16 maja 2013.

Michał Jabłonowski, „Niezmienniki lokalnych ruchów powierzchni w kowymiarze 2”, Promotor: prof. UG, dr hab. Witold Rosicki, Recenzenci: prof. AGH, dr hab. Leonid Plachta, prof. UW, dr hab. Paweł Traczyk, Data uzyskania stopnia: 20 czerwca 2013.

Marta Frankowska, „Wybrane własności topologii gęstości na przykładzie pewnego ideału”, Promotor: prof. UG, dr hab. Andrzej Nowik, Recenzenci: prof. UŁ, dr hab. Jacek Hejduk, dr hab. Piotr Szuca, Data uzyskania stopnia: 19 września 2013.

Aneta Gospodarczyk, „Własności pewnych quasi-konforemnych fraktali”, Promotor: prof. dr hab. Stanislav Ponomarev, Recenzenci: prof. UJ, dr hab. Wojciech Słomczyński, prof. dr hab. Tomasz Szarek, Data uzyskania stopnia: 24 października 2013.

Piotr Nowak-Przygodzki, „Typ homotopijny przestrzeni odwzorowań gradientowych”, Promotor: prof. PG, dr hab. Grzegorz Graff, Promotor pomocniczy: dr Piotr Bartłomiejczyk, Recenzenci: prof. dr hab. Roman Srzednicki, dr hab. Aleksander Ćwiszewski, Data uzyskania stopnia: 13 marca 2014.

Małgorzata Pułka, „Mieszanie w klasie niejednorodnych łańcuchów Markowa i kwadratowych operatorów stochastycznych”, Promotor: prof. dr hab. Wojciech Bartoszek, Recenzenci: prof. dr hab. Tomasz Komorowski, prof. dr hab.Tomasz Szarek, Data uzyskania stopnia: 24 kwietnia 2014.

Monika Wrzosek, „Metoda Newtona dla stochastycznych równań różniczkowo-funkcyjnych”, Promotor: prof. UG, dr hab. Henryk Leszczyński, Recenzenci: prof. dr hab. Tomasz Komorowski, prof. UZ, dr hab. Anna Karczewska, Data uzyskania stopnia: 5 czerwca 2014.

Radosław Drabiński, „Sigma-ciała bezatomowe i rodziny sigma-niezależne”, Promotor: prof. dr hab. Edward Grzegorek, Recenzenci: prof. PŁ, dr hab. Artur Bartoszewicz, prof. UG, dr hab. Andrzej Nowik, Data uzyskania stopnia: 26 czerwca 2014.

Magda Dettlaff, „Liczba podziałowa dla dominowania w grafach”, Promotor: prof. UG, dr hab. Jerzy Topp, Recenzenci: prof. UZ, dr hab. Ewa Drgas-Burchardt, prof. dr hab. Zbigniew Lonc, Data uzyskania stopnia: 19 lutego 2015.

Hanna Wojewódka, „Ergodyczne własności pewnych stochastycznych układów dynamicznych”, Promotor: prof. dr hab. Tomasz Szarek, Recenzenci: Prof. dr hab. Karol Baron, Prof. dr hab. Anna Zdunik, Data uzyskania stopnia: 2 lipca 2015.

Paweł Klinga, „Permutacje oraz odwzorowania o nośnikach ideałowych i ich zastosowania w szeregach oraz w odwzorowaniach osiowych”, Promotor: prof. UG, dr hab. Andrzej Nowik, Recenzenci: dr hab. inż. Szymon Głąb, dr hab. inż. Roman Józef Wituła, Data uzyskania stopnia: 7 lipca 2016.

Anna Maria Małafiejska, „Końcówkowe kolorowanie grafów”, Promotor: Prof. dr hab. inż. Marek Kubale, Recenzenci: prof. UG, dr hab. Jerzy Topp, prof. UZ, dr hab. Ewa Drgas-Burchardt, Data uzyskania stopnia: 22 września 2016.

Marcin Staniszewski, „E-zbieżność ideałowa ciągów funkcyjnych”, Promotor: Dr hab. Rafał Filipów profesor nadzwyczajny, Recenzenci: Dr hab. Grażyna Anna Horbaczewska, prof. UŁ, Dr hab. Tomasz Weiss, UKSW, Data uzyskania stopnia: 17 listopada 2016.

Monika Alicja Rosicka, „Permutation graphs and their properties”, Promotor: dr hab. Jerzy Topp, prof. UG, Recenzenci: prof. dr hab. Zbigniew Bogdan Lonc , prof. dr hab. Maciej Marek Sysło, Data uzyskania stopnia: 20 kwietnia 2017.

Agnieszka Urszula Wałachowska, „Własności graniczne funkcjonałów gaussowskich”, Promotor: dr hab. Marek Beśka, Recenzenci: dr hab. Katarzyna Anna Horbacz, prof. UŚ, dr hab. Rafał Jan Kapica, Data uzyskania stopnia: 22 lutego 2018.

Jacek Franciszek Tryba, „Analityczne własności ideałów”, Promotor: dr hab. Rafał Filipów, prof. UG, Recenzenci: dr hab. inż Szymon Głąb, prof. PŁ, dr hab. Tadeusz Borodulin-Nadzieja, prof. UWr, Data uzyskania stopnia: 28 czerwca 2018.

Natalia Elżbieta Jarzębkowska, „Estymacja na sferze”, Promotor: dr hab. Karol Wacław Dziedziul, prof. PG, Recenzenci: dr hab. Witold Marek Bednorz, prof. UW, prof. dr hab. Leszek Stanisław Skrzypczak, Data uzyskania stopnia: 28 czerwca 2018.

Adam Andrzej Gregosiewicz, „Metoda obrazów Lorda Kelvina w teorii półgrup i funkcji kosinusowych”, Promotor: prof. dr hab. Adam Bobrowski, Recenzenci: prof. dr hab. Jan Janas, dr hab. Katarzyna Anna Horbacz, prof. UŚ, Data uzyskania stopnia: 20 września 2018.

Adam Dzedzej, „Wielostanowe dwuwymiarowe automaty komórkowe zachowujące sumę stanów”, Promotor: prof. Bernard de Baets, Promotor pomocniczy: dr Barbara Wolnik, Recenzenci: prof. Henryk Fukś, Nazim Fates, Data uzyskania stopnia: 14 listopada 2019.

Marta Leśniak, „Normalne generatory grupy klas odwzorowań powierzchni nieorientowalnej”, Promotor: dr hab. Błażej Szepietowski, prof. UG, Recenzenci: dr hab. Jan Dymara, prof.UWr, dr hab. Paweł Traczyk, prof. UW, Data uzyskania stopnia: 10 września 2020.