History of mathematics

Przedstawiane opracowania, wywiady i sylwetki są pierwszymi tekstami, jakie umieszczamy na stronie internetowej “Historia” Instytutu Matematyki. Wszystkie zamieszczone tu materiały są związane z historią matematyki na wybrzeżu gdańskim po roku 1945. Dziękujemy wszystkim profesorom i studentom za współpracę.