Organizational structureDepartment of Algebra

Manager prof. dr hab. Grzegorz Gromadzki

Employees

prof. dr hab. Grzegorz Gromadzki p. 218 tel. 2123 Rezerwacja sprzętu i sal
prof. UG, dr hab. Michał Stukow p. 318 tel. 2574 Rezerwacja sprzętu i sal
prof. UG, dr hab. Błażej Szepietowski p. 326 tel. 2337 Rezerwacja sprzętu i sal
dr Ewa Kozłowska-Walania p. 318 tel. 2574 Rezerwacja sprzętu i sal
mgr Marta Leśniak p. 236 tel. 2264 Rezerwacja sprzętu i sal
Research topics
  • Automorfizmy i symetrie powierzchni Riemanna
  • Grupy klas odwzorowań powierzchni zwartych
Department of Mathematical Analysis

Manager prof. UG, dr hab. Antoni Augustynowicz

Employees

prof. UG, dr hab. Antoni Augustynowicz p. 221 tel. 2335 Rezerwacja sprzętu i sal
dr Adam Dzedzej p. 216 tel. 2168 Rezerwacja sprzętu i sal
dr hab. inż. Jacek Gulgowski p. 215 tel. 2162 Rezerwacja sprzętu i sal
dr Barbara Wolnik p. 216 tel. 2168 Rezerwacja sprzętu i sal
Research topics
  • Nieliniowe zagadnienia brzegowe dla równań i inkluzji różniczkowych.
  • Teoria aproksymacji (własności operatora przesunięcia na bazie waveletowej).
  • Zbiory rozmyte w podstawach nieklasycznego rachunku prawdopodobieństwa i strukturach kwantowych.
Department of Mathematics Didactics

Manager  prof. UG, dr hab. Tomasz Człapiński

Employees

prof. UG, dr hab. Tomasz Człapiński p. 113 tel. 2117 Rezerwacja sprzętu i sal
dr Agnieszka Demby p. 119 tel. 2150 Rezerwacja sprzętu i sal
dr Adrian Karpowicz p. 114 tel. 2178 Rezerwacja sprzętu i sal
dr Elżbieta Mrożek p. 119 tel. 2150 Rezerwacja sprzętu i sal
Research topics
  • Opracowywanie koncepcji przejścia od nauczania początkowego matematyki do nauczania matematyki w klasach starszych.
  • Komputery w nauczaniu matematyki ze szczególnym uwzględnieniem ich roli w konstruowaniu dowodów.
  • Opracowywanie podręczników szkolnych.
Department of Real Functions

Manager prof. dr hab. Tomasz Natkaniec

Employees

prof. dr hab. Tomasz Natkaniec p. 212 tel. 2504 Rezerwacja sprzętu i sal
prof. UG, dr hab. Piotr Szuca p. 323 tel. 2505 Rezerwacja sprzętu i sal
dr Jan Jastrzębski p. 325 tel. 2573 Rezerwacja sprzętu i sal
dr Adam Kwela p. 322 tel. 2142 Rezerwacja sprzętu i sal
dr Nikodem Mrożek p. 325 tel. 2573 Rezerwacja sprzętu i sal
dr Jacek Tryba p. 322 tel. 2142 Rezerwacja sprzętu i sal
Research topics
Department of Geometry

Manager prof. dr hab. Andrzej Szczepański

Employees

prof. dr hab. Andrzej Szczepański p. 315 tel. 2256 Rezerwacja sprzętu i sal
prof. UG, dr hab. Andreas Zastrow p. 45 tel. 2594 Rezerwacja sprzętu i sal
dr Marek Hałenda p. 312 tel. 2165 Rezerwacja sprzętu i sal
dr Rafał Lutowski p. 312 tel. 2165 Rezerwacja sprzętu i sal
dr Ewa Tyszkowska p. 313 tel. 2171 Rezerwacja sprzętu i sal
Research topics
  • Badanie rozmaitości płaskich i prawie płaskich.
  • Topologia geometryczna.
  • Dzikie przestrzenie.
Department of Applied Mathematics and Probability

Manager prof. UG, dr hab. Karolina Kropielnicka

Employees

prof. UG, dr hab. Karolina Kropielnicka p. 228 tel. 2152 Rezerwacja sprzętu i sal
prof. UG, dr hab. Jarosław Pykacz p. 213 tel. 2154 Rezerwacja sprzętu i sal
dr Janusz Przewocki p. 214 tel. 2164 Rezerwacja sprzętu i sal
mgr Paweł Bytner p. 236 tel. 2264 Rezerwacja sprzętu i sal
mgr Karolina Lademann p. 236 tel. 2264 Rezerwacja sprzętu i sal
mgr Gabriela Łuczyńska p. 236 tel. 2264 Rezerwacja sprzętu i sal
mgr Rafał Perczyński p. 236 tel. 2264 Rezerwacja sprzętu i sal
Research topics
  • Matematyka obliczeniowa dla równań różniczkowych stosowanych w mechanice kwantowej i biologii matematycznej
  • Struktury matematyczne występujące w podstawach mechaniki kwantowej
  • Teoria gier klasycznych i kwantowych
  • Probabilistyczne modelowanie zjawisk fizycznych
Department of Numerical Methods and Differential Equations

Manager prof. UG, dr hab. Henryk Leszczyński

Employees

prof. UG, dr hab. Henryk Leszczyński p. 224 tel. 2173 Rezerwacja sprzętu i sal
dr Danuta Jaruszewska-Walczak p. 223 tel. 2155 Rezerwacja sprzętu i sal
dr Milena Matusik p. 225 tel. 2153 Rezerwacja sprzętu i sal
dr Elżbieta Puźniakowska-Gałuch p. 225 tel. 2153 Rezerwacja sprzętu i sal
dr Monika Wrzosek p. 225 tel. 2153 Rezerwacja sprzętu i sal
Research topics
Department of Set Theory

Manager prof. UG, dr hab. Andrzej Nowik

Employees

prof. UG, dr hab. Andrzej Nowik p. 120 tel. 2572 Rezerwacja sprzętu i sal
dr Marta Frankowska p. 121 tel. 2151 Rezerwacja sprzętu i sal
dr Paweł Klinga p. 121 tel. 2151 Rezerwacja sprzętu i sal
mgr Marta Kwela p. 236 tel. 2264 Rezerwacja sprzętu i sal
Research topics
  • Małe podzbiory prostej.
  • Komputerowe wspomaganie badań naukowych w teorii mnogości.
  • Topologie ciągowe w zupełnych algebrach Boola.
Department of Topology

Manager prof. UG, dr hab. Rafał Filipów

Employees

prof. dr hab. Zbigniew Szafraniec p. 314 tel. 2174 Rezerwacja sprzętu i sal
prof. UG, dr hab. Rafał Filipów p. 324 tel. 2257 Rezerwacja sprzętu i sal
dr Piotr Karwasz p. 214 tel. 2164 Rezerwacja sprzętu i sal
dr Iwona Krzyżanowska p. 317 tel. 2528 Rezerwacja sprzętu i sal
dr Aleksandra Nowel p. 317 tel. 2528 Rezerwacja sprzętu i sal
mgr Krzysztof Kowitz p. 236 tel. 2264 Rezerwacja sprzętu i sal
Research topics
  • topologiczne niezmienniki rzeczywistych zbiorów algebraicznych i analitycznych
  • metody topologiczne w analizie nieliniowej
Department of Geometric Topology and Knot Theory

Manager prof. UG, dr hab. Witold Rosicki

Employees

prof. UG, dr hab. Witold Rosicki p. 316 tel. 2143 Rezerwacja sprzętu i sal
prof. dr hab. Józef Przytycki p. 316 tel. 2143 Rezerwacja sprzętu i sal
dr Michał Jabłonowski p. 128 tel. 2545 Rezerwacja sprzętu i sal
dr Maciej Mroczkowski p. 330 tel. 2274 Rezerwacja sprzętu i sal
dr Maciej Niebrzydowski p. 330 tel. 2274 Rezerwacja sprzętu i sal
mgr Bartosz Kamedulski p. 236 tel. 2264 Rezerwacja sprzętu i sal
mgr Piotr Michalak p. 236 tel. 2264 Rezerwacja sprzętu i sal
Research topics
  • Klasyczna i uogólniona teoria węzłów.
  • Topologia rozmaitości, wielościanów i continuów.