Matematyka jako ważny składnik kultury i cywilizacji

santamath15 grudnia 2016 r. na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się wydarzenie popularnonaukowe, skierowane do uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych naszego województwa. Towarzyszyć temu będą różnorodne atrakcje promujące matematykę:

 • warsztaty dotyczące ważnych i ciekawych problemów matematycznych z zakresu szkoły średniej oraz innych popularnonaukowych,
 • sześć wykładów o tematyce popularnonaukowej,
 • kąciki, gdzie można będzie podyskutować o studiowaniu na różnych specjalnościach matematycznych i różnicach między nauką w szkole a studiowaniem,
 • interaktywna wystawa, połączona z konkursem na temat studiowania matematyki na Uniwersytecie Gdańskim,
 • Kawiarnia Szkocka, czyli stawianie i rozwiązywanie problemów w równie nieformalnym otoczeniu, jak to czynili w okresie międzywojennym słynni matematycy ze Lwowa,
 • Matematyczne Mikołajki połączone z zabawnym konkursem sprawdzającym predyspozycje matematyczne,
 • Konkurs Szybkich Zadań,
 • Salon Gier Logicznych.

Rejestracja
Rejestracji na Wydarzenie można dokonać wysyłając maila na adres mjwskic@mat.ug.edu.pl, w którym zawarte będą następujące informacje :

 • klasa, jej liczebność i zakres (P-podstawowy, R-rozszerzony),
 • szkoła i nauczyciel opiekujący się klasą,
 • preferowany wykład,
 • godziny, w których klasa chciałaby przebywać w budynku Wydziału MFI UG,
 • numery tematów warsztatów, w których klasa uczestniczyła w przeszłości.

Liczba uczniów na jednym warsztacie nie powinna przekraczać 24. W wyjątkowych sytuacjach na niektórych warsztatach możemy dopuścić małe przekroczenie tej liczby. Ze względu na spodziewane duże zainteresowanie Wydarzeniem możliwe jest, że nie będziemy w stanie spełnić wszystkich oczekiwań uczestników, za co z góry przepraszamy. Informacje o przydziałach imprez przekażemy mailem zwrotnym tak szybko, jak będziemy w stanie, nie później jednak niż 8 grudnia. Jednocześnie apelujemy do nauczycieli, aby w przypadku rezygnacji z dokonanych przez nas przydziałów niezwłocznie o tym powiadomili na wyżej wymieniony adres, Niestety, na poprzednich Wydarzeniach zdarzało się, że klasa nie pojawiała na przygotowanych dla niej zajęciach. Taka sytuacja grozi zmarnowaniem wysiłku pracowników i studentów włożonego w organizację i odbiera możliwość szerszego skorzystania z naszej oferty innym zainteresowanym.

Rejestracja na Wydarzenie zostanie zamknięta w najbliższy piątek 02.12 br. o godz. 14. Zgłoszenia, które nadejdą po w/w godzinie mogą nie być rozpatrywane. Dziękujemy za duże zainteresowanie naszą imprezą. Mamy nadzieję, że będziemy wspólnie dobrze się bawić.

 

Wykłady popularnonaukowe:

 • W1, 10:00-10:45, O fraktalach nieco inaczej, prof. dr hab. Tomasz Szarek
 • W2, 10:00-10:45, Kolorowanie węzłów, prof. UG, dr hab. Witold Rosicki
 • W3, 11:00-11:45, Funkcje addytywne gorszego sortu, prof. UG, dr hab. Rafał Filipów
 • W4, 11:00-11:45, Co można zobaczyć w bazgrołach?, mgr Adam Dzedzej
 • W5, 12:00-12:45, O kształtach i podobieństwie, czyli o… topologii, dr Zdzisław Pogoda
 • W6, 12:00-12:45, Kody korygujące błędy, prof. dr hab. Zbigniew Szafraniec

Warsztaty odbędą się w godzinach 9:00-9:45, 10:00-10:45, 11:00-11:45, 12:00-12:45, 13:00-13:45, 14:00-14:45. Tematy warsztatów:

 • T1. UGMTGYŻEGACTC – w świecie szyfrów. Co to jest kryptografia? Czym się zajmuje? Gdzie możemy się spotkać z szyfrowanymi wiadomościami? Kto najczęściej szyfruje wiadomości?
 • T2. Ciągi rekurencyjne. Pojęcie ciągu rekurencyjnego na podstawie ciekawostki związanej z trutniami. Zadania dotyczące zamiany wzoru rekurencyjnego na wzór ogólny ciągu w postaci jawnej i odwrotnie.
 • T3. Macierzowy zawrót głowy. Pojęcie macierzy i podstawowe własności działań na macierzach. Wykorzystanie macierzy m.in. do obliczania pól trójkątów i rozwiązywania układów równań metodą Cramera.
 • T4. Wielomianowe zagrania w matematycznych zadaniach. Wzory Viete’a i schemat Hornera.
 • T5. Narysuj i zobacz – własności funkcji dla każdego. Podstawowe własności funkcji.
 • T6. Niewymierne liczby ukazujące wymierność świata. Złota liczba i liczba π.
 • T7. Funkcja liniowa kontra rzeczywistość.
 • T8. Od trójkąta po wagonik obracający się na diabelskim młynie, czyli dwa oblicza funkcji sinus.
 • T9. Nieuchronne widmo bankructwa, czyli tajemnicza liczba e i funkcja wykładnicza.
 • T10. Czy 0=1? Sofizmaty.
 • T11. Tajemniczy ciąg Fibonacciego.
 • T12. Teoria gier. Czy matematyka może pomóc w podejmowaniu decyzji?
 • T13. Matematyk w podróży. Metryki. Różne sposoby mierzenia odległości na płaszczyźnie.
 • T14. Wzór Picka. Obliczenie pola dowolnego wielokąta, którego wierzchołki znajdują się w punktach kratowych.
 • T15. Matematyka a zdrowe odżywianie. Wykorzystanie nierówności liniowych z dwiema niewiadomymi do wyznaczenia optymalnego rozwiązania problemu.
 • T16. Niezwykłe spojrzenie na zwykły kwadrat. Rozwiązywanie zagadek logicznych powiązanych w różny sposób z kwadratem.
 • T17. Różne sposoby liczenia długości.
 • T18. Wzór na kąt między wskazówkami zegara.
 • T19. Matematyka a problemy przyrostu populacji. Wstęp do zależności rekurencyjnych.
 • T20. Co mają ze sobą wspólnego Juliusz Cezar i telewizja cyfrowa? O szyfrowaniu informacji. Wykorzystanie wzorów matematycznych do zaszyfrowania i odszyfrowania wiadomości tekstowych.
 • T21. Co mają ze sobą wspólnego Juliusz Cezar i telewizja cyfrowa? O kodowaniu informacji. Wykorzystanie zer i jedynek do zakodowania wiadomości tekstowych w jak najbardziej efektywny sposób.
 • T22. Szyfrowanie z kluczem publicznym to naprawdę sprytny wynalazek.
 • T23. O losowaniu bez końca i wątpliwych urokach hazardu.
 • T24. Tajemnice złotego podziału. Złota proporcja.

Zdjęcia z poprzedniej imprezy – 26 listopada 2015 r.

zdjecie1 zdjecie2 zdjecie3 zdjecie4 zdjecie5 zdjecie6 zdjecie7 zdjecie8