Templates of documents


 
 • Description - workshop 3-6.03.2015  
 • Agenda konferencji Mathematical Modeling - MM2015 -- promującej IDSMM  
 • Zakres danych osobowych dla doktorantów  
 • Scope of personal data transferred to the PEFS system  
 • Zakres danych osobowych pracowników  
 • Deklaracja skorzystania ze wsparcia: udział w dwutygodniowym stażu naukowym  
 • Deklaracja uczestnictwa w projekcie dla doktorantów  
 • Declaration of participation in the project  
 • Wstępna deklaracja przedstawiciela kadry naukowo-dydaktycznej udziału w działaniach „PWP IDSMM”  
 • Deklaracja skorzystania ze wsparcia: udział w wyjeździe na konferencję dla doktorantów studiów IDSMM   
 • Declaration of using financial support: participation in a conference, open to doctoral candidates of IDSMM   
 • Deklaracja skorzystania ze wsparcia: konsultacje w zakresie drugiego specjalistycznego przedmiotu   
 • Declaration of using financial support: consultations with regard to the second specialistic subjects   
 • Deklaracja korzystania ze wsparcia   
 • Deklaracja udziału w certyfikowanym kursie ze specjalistycznego języka angielskiego  
 • Deklaracja udziału w kursie z technologii w tworzenia materiałów dydaktycznych  
 • Deklaracja uczestnictwa w projekcie dla pracownika  
 • Deklaracja skorzystania ze wsparcia: udział w miesięcznym stażu dla doktorantów studiów IDSMM   
 • Declaration of using financial support: participation in one-month training for ISDMM students   
 • Deklaracja skorzystania ze wsparcia: udział w dwutygodniowym stażu naukowym  
 • Dokumentacja postażowa   
 • Dokumentacja postażowa wyjazdu na miesięczny staż dla doktorantów studiów IDSMM   
 • Post-training documentation concerning one-month training for doctoral candidates of IDSMM   
 • Formularz aplikacyjny na staże   
 • Wniosek aplikacyjny na wyjazd na konferencję dla doktorantów studiów IDSMM   
 • Application for participation in a conference open to doctoral candidates of IDSMM   
 • naklejki na teczki Konferencja IDSMM2015  
 • Oświadczenie uczestnika dla pracowników  
 • Oświadczenie uczestnika dla doktorantów  
 • Participant statement for students  
 • Announces recruitment poster  
 • IDSMM conference poster  
 • Plakat konferencji promującej IDSMM  
 • Plakat konferencji promującej IDSMM 2015  
 • Plakat o naborze na studia  
 • Plan studiów doktoranckich  
 • Podanie o przyjęcie na studia doktoranckie   
 • Application for admission to doctoral studies   
 • Zasady korzystania ze wsparcia „Konsultacje w zakresie drugiego specjalistycznego przedmiotu''  
 • Zasady korzystania ze wsparcia „Konsultacje w zakresie drugiego specjalistycznego przedmiotu''  
 • Principles for using support “Consultations concerning the second specialised subject''  
 • Regulamin aplikowania na miesięczne staże dla doktorantów studiów IDSMM  
 • Regulations on application for one-month trainings for doctoral candidates of IDSMM  
 • Regulamin kursu ze specjalistycznego języka angielskiego cz. II  
 • Zasady rekrutacji na certyfikowany kurs języka angielskiego  
 • Regulamin rekrutacji na staże  
 • Zasady rekrutacji na kurs z technologii w zakresie tworzenia materiałów dydaktycznych  
 • Zasady rekrutacji na wyjazdy na konferencje dla doktorantów studiów IDSMM   
 • Regulations on recruitment for participation in conferences by doctoral candidates of IDSMM  
 • Regulamin przyznawania stypendium  
 • Regulations for awarding scholarships to participants in doctoral studies IDSMM  
 • Scholarship application form for PhD students of IDSMM   
 • Sprawozdanie z wyjazdu na konferencję dla doktorantów studiów IDSMM   
 • Report on participation in a conference by a doctoral candidate of IDSMM   
 • Identifiability of cellular automata and related spatio-temporal paradigms  
 • Graded approaches to stochastic dominance of random variables  
 • Cycles in cuts of reciprocal relations  
 • Aggregation of structured objects  
 • Quantum-logic/probabilityaspects of connectives in fuzzy logic  
 • Wniosek aplikacyjny na wyjazd na miesięczny staż dla doktorantów studiów IDSMM   
 • Application for participation in one-month training for doctoral candidates of IDSMM   
 • Wniosek aplikacyjny o stypendium   
2015/02/13