Konferencja Mathematical Modeling - MM2015

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego
zaprasza na konferencję promującą
Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie z Modelowania Matematycznego (IDSMM)
Mathematical Modeling - MM2015
Konferencja odbędzie się w audytorium nr 2 Wydziału
17-19 czerwca 2015
Gdańsk, ul. Wita Stwosza 57; audytorium nr 2

Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizator nie zapewnia noclegów oraz nie pokrywa kosztów dojazdu.
Liczba miejsc ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń).

Agenda

Środa 17.06.2015

11:00 Rejestracja 
11:30-12:30 prof. dr hab. Michał Horodecki, Kwantowa interferencja: wykrywacz bomb Elitzura-Vaidmana
12:30-13:00 mgr Adam Dzedzej (doktorant IDSMM), On accelerometer only inertial navigation of flying objects
obiad (sala 52)
15:00-16:00 mgr Hanna Wojewódka, Ergodyczne własności iterowanych układów funkcyjnych generowanych przez pewne operatory Markowa
16:00–16:30 mgr Kamil Kostrzewa (doktorant IDSMM), A correlation based entanglement criterion in bipartite multi-boson systems
16:30-17:00 mgr Kamil Kostrzewa (doktorant IDSMM), From Singapore with some correlation
17:00 przerwa kawowa + indywidualne konsultacje (sala 52)

Czwartek 18.06.2015

  
11:30-12:30 Prof. UG, dr hab. Marcin Marciniak, Applications of modern functional analysis to quantum physics
12:30-13:00 mgr Magda Gosz (doktorant IDSMM), Topological constraints on magnetic field in flux tubes
13:00-13:30 mgr Piotr Gadka (doktorant IDSMM), Space decomposition in Markov evolution
obiad (sala 52)
15:30-16:00 dr Hanna Furmańczyk
Prodziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego
Ogólne informacja o projekcie, szczegóły dotyczące studiów doktoranckich IDSMM - podsumowanie Projektu
16:00-16:45 mgr Marcin Dembowski (doktorant IDSMM), Solving the density classification problem by means of continuous cellular automata
16:45 przerwa kawowa + indywidualne konsultacje (sala 52)

Piątek 19.06.2015

11:30-12:30 prof. dr hab. Anna Zdunik (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski), Przekształecenia konforemne i zbiór Mandelbrota
12:30-13:00 mgr Przemysław Kant (doktorant IDSMM), Network traffic modelling based on a physical Wireless Sensor Network
obiad (sala 52)
15:00-16:00 prof. dr hab. Tomasz Szarek, Twierdzenia graniczne dla procesów Markowa
16:00-16:30 mgr Adam Gregosiewicz (doktorant IDSMM), Lord Kelvin's method of images in a Rotenberg model
16:30 przerwa kawowa + indywidualne konsultacje (sala 52)
2015/06/15