Uniwersytet Gdański Instytut Matematyki
Rezerwacja sprzętu i sal Plan zajęć Poczta

Struktura organizacyjnaZakład Algebry

Kierownik prof. dr hab. Grzegorz Gromadzki

Pracownicy

prof. dr hab. Grzegorz Gromadzki p. 218 tel. 2123 Rezerwacja sprzętu i sal
prof. UG, dr hab. Michał Stukow p. 318 tel. 2574 Rezerwacja sprzętu i sal
prof. UG, dr hab. Błażej Szepietowski p. 326 tel. 2337 Rezerwacja sprzętu i sal
dr Ewa Kozłowska-Walania p. 318 tel. 2574 Rezerwacja sprzętu i sal
dr Marta Leśniak p. 236 tel. 2264 Rezerwacja sprzętu i sal
Problematyka badawcza
  • Automorfizmy i symetrie powierzchni Riemanna
  • Grupy klas odwzorowań powierzchni zwartych
Zakład Analizy Matematycznej

Kierownik prof. UG, dr hab. Antoni Augustynowicz

Pracownicy

prof. UG, dr hab. Antoni Augustynowicz p. 221 tel. 2335 Rezerwacja sprzętu i sal
prof. UG, dr hab. Jarosław Pykacz p. 213 tel. 2154 Rezerwacja sprzętu i sal
prof. UG, dr hab. inż. Jacek Gulgowski p. 215 tel. 2162 Rezerwacja sprzętu i sal
dr Adam Dzedzej p. 216 tel. 2168 Rezerwacja sprzętu i sal
dr Barbara Wolnik p. 216 tel. 2168 Rezerwacja sprzętu i sal
Problematyka badawcza
  • Nieliniowe zagadnienia brzegowe dla równań i inkluzji różniczkowych.
  • Teoria aproksymacji (własności operatora przesunięcia na bazie waveletowej).
  • Zbiory rozmyte w podstawach nieklasycznego rachunku prawdopodobieństwa i strukturach kwantowych.
Zakład Dydaktyki Matematyki

Kierownik  prof. UG, dr hab. Tomasz Człapiński

Pracownicy

prof. UG, dr hab. Tomasz Człapiński p. 113 tel. 2117 Rezerwacja sprzętu i sal
dr Agnieszka Demby p. 119 tel. 2150 Rezerwacja sprzętu i sal
dr Adrian Karpowicz p. 114 tel. 2178 Rezerwacja sprzętu i sal
dr Elżbieta Mrożek p. 119 tel. 2150 Rezerwacja sprzętu i sal
dr Piotr Zarzycki p. --- tel. --- Rezerwacja sprzętu i sal
Problematyka badawcza
  • Opracowywanie koncepcji przejścia od nauczania początkowego matematyki do nauczania matematyki w klasach starszych.
  • Komputery w nauczaniu matematyki ze szczególnym uwzględnieniem ich roli w konstruowaniu dowodów.
  • Opracowywanie podręczników szkolnych.
Zakład Funkcji Rzeczywistych

Kierownik prof. dr hab. Tomasz Natkaniec

Pracownicy

prof. dr hab. Tomasz Natkaniec p. 212 tel. 2504 Rezerwacja sprzętu i sal
prof. UG, dr hab. Piotr Szuca p. 323 tel. 2505 Rezerwacja sprzętu i sal
dr Jan Jastrzębski p. 325 tel. 2573 Rezerwacja sprzętu i sal
dr Adam Kwela p. 322 tel. 2142 Rezerwacja sprzętu i sal
dr Nikodem Mrożek p. 325 tel. 2573 Rezerwacja sprzętu i sal
dr Jacek Tryba p. 322 tel. 2142 Rezerwacja sprzętu i sal
Problematyka badawcza
Zakład Geometrii

Kierownik prof. dr hab. Andrzej Szczepański

Pracownicy

prof. dr hab. Andrzej Szczepański p. 315 tel. 2256 Rezerwacja sprzętu i sal
prof. UG, dr hab. Andreas Zastrow p. 45 tel. 2594 Rezerwacja sprzętu i sal
dr Marek Hałenda p. 312 tel. 2165 Rezerwacja sprzętu i sal
dr Rafał Lutowski p. 312 tel. 2165 Rezerwacja sprzętu i sal
dr Ewa Tyszkowska p. 313 tel. 2171 Rezerwacja sprzętu i sal
Problematyka badawcza
  • Badanie rozmaitości płaskich i prawie płaskich.
  • Topologia geometryczna.
  • Dzikie przestrzenie.
Zakład Metod Numerycznych i Równań Różniczkowych

Kierownik prof. UG, dr hab. Henryk Leszczyński

Pracownicy

prof. UG, dr hab. Henryk Leszczyński p. 224 tel. 2173 Rezerwacja sprzętu i sal
dr Danuta Jaruszewska-Walczak p. 223 tel. 2155 Rezerwacja sprzętu i sal
dr Milena Matusik p. 225 tel. 2153 Rezerwacja sprzętu i sal
dr Elżbieta Puźniakowska-Gałuch p. 225 tel. 2153 Rezerwacja sprzętu i sal
dr Monika Wrzosek p. 225 tel. 2153 Rezerwacja sprzętu i sal
Problematyka badawcza
Zakład Teorii Mnogości

Kierownik prof. UG, dr hab. Andrzej Nowik

Pracownicy

prof. UG, dr hab. Andrzej Nowik p. 120 tel. 2572 Rezerwacja sprzętu i sal
dr Marta Frankowska p. 121 tel. 2151 Rezerwacja sprzętu i sal
dr Paweł Klinga p. 121 tel. 2151 Rezerwacja sprzętu i sal
dr Janusz Przewocki p. 214 tel. 2164 Rezerwacja sprzętu i sal
mgr Marta Kwela p. 236 tel. 2264 Rezerwacja sprzętu i sal
Problematyka badawcza
  • Małe podzbiory prostej.
  • Komputerowe wspomaganie badań naukowych w teorii mnogości.
  • Topologie ciągowe w zupełnych algebrach Boola.
Zakład Topologii

Kierownik prof. UG, dr hab. Rafał Filipów

Pracownicy

prof. dr hab. Zbigniew Szafraniec p. 314 tel. 2174 Rezerwacja sprzętu i sal
prof. UG, dr hab. Rafał Filipów p. 324 tel. 2257 Rezerwacja sprzętu i sal
dr Piotr Karwasz p. 214 tel. 2164 Rezerwacja sprzętu i sal
dr Iwona Krzyżanowska p. 317 tel. 2528 Rezerwacja sprzętu i sal
dr Aleksandra Nowel p. 317 tel. 2528 Rezerwacja sprzętu i sal
Problematyka badawcza
  • topologiczne niezmienniki rzeczywistych zbiorów algebraicznych i analitycznych
  • metody topologiczne w analizie nieliniowej
Zakład Topologii Geometrycznej i Teorii Węzłów

Kierownik prof. UG, dr hab. Witold Rosicki

Pracownicy

prof. UG, dr hab. Witold Rosicki p. 316 tel. 2143 Rezerwacja sprzętu i sal
prof. dr hab. Józef Przytycki p. 316 tel. 2143 Rezerwacja sprzętu i sal
dr Michał Jabłonowski p. 128 tel. 2545 Rezerwacja sprzętu i sal
dr Maciej Mroczkowski p. 330 tel. 2274 Rezerwacja sprzętu i sal
dr Maciej Niebrzydowski p. 330 tel. 2274 Rezerwacja sprzętu i sal
Problematyka badawcza
  • Klasyczna i uogólniona teoria węzłów.
  • Topologia rozmaitości, wielościanów i continuów.
Zespół-Doktoranci

Kierownik

Pracownicy

mgr Bartosz Kamedulski p. 236 tel. 2264 Rezerwacja sprzętu i sal
mgr Krzysztof Kowitz p. 236 tel. 2264 Rezerwacja sprzętu i sal
mgr Karolina Lademann p. 236 tel. 2264 Rezerwacja sprzętu i sal
mgr Gabriela Łuczyńska p. 236 tel. 2264 Rezerwacja sprzętu i sal
mgr Piotr Michalak p. 236 tel. 2264 Rezerwacja sprzętu i sal
mgr Rafał Perczyński p. 236 tel. 2264 Rezerwacja sprzętu i sal
Problematyka badawcza