Uniwersytet Gdański Instytut Matematyki
Rezerwacja sprzętu i sal Plan zajęć Poczta

Kolokwia instytutowe 2005 – 2009

 • Rok 2009

  Prof. dr hab. Kazimierz Gęba, PG w Gdańsku, Klasy homotopii odwzorowań niezmienniczych, 08.01.2009

  Prof. dr hab. Bogdan Bojarski, IM PAN w Warszawie, Różniczkowanie funkcji mierzalnych, twierdzenia strukturalne typu Whitney’a-Łuzina, 20.01.2009

  Prof. dr hab. Tomasz Szarek, Uniwersytet Śląski w Katowicach, O miarach niezmienniczych dla procesów Markowa, 29.01.2009

  Prof. dr hab. Andrzej Granas, Wkład Polaków do matematyki – wspomnienia i refleksje, 19.03.2009

  Prof. dr hab. Stefan Jackowski, Uniwersytet Warszawski, Trendy matematyki widziane z perspektywy dziedzin badań medalistów Fieldsa, 26.03.2009

  Prof. dr hab. Wacaw Marzantowicz, UAM w Poznaniu, Metody topologiczne znajdowania punktów okresowych 30.04.2009

  Prof. dr hab. Vitaly Sushchansky, Politechnika Śląska w Gliwicach, Struktura grupy automorfizmów drzewa z korzeniem, 26.11.2009

  Prof. dr hab. Józef Przytycki, George Washington University USA, Quandle – historyczne wprowadzenie i teoria ich homologii, 17.12.2009

 • Rok 2008

  Prof. dr hab. Andrzej Tyc, UMK w Toruniu, Grupy kwantowe i algebry Hopfa, 10.01.2008

  Prof. dr hab. Adrian Langer, UW w Warszawie, Przestrzenie moduli instantonów, 06.03.2008

  Prof. dr hab. Janina Kotus, Politechnika Warszawska, Miary niezmiennicze dla przestępnych funkcji meromorficznych, 27.03.2008

  Prof. dr hab. Paweł Traczyk, Uniwersytet Warszawski, Homologie Khovanova, 24.04.2008

  Prof. Adam Parusiński, Uniwersytet Angers Francja, Injektywne endomorfizmy zbiorów algebraicznych są surjektywne, 30.10.2008

 • Rok 2007

  Prof. dr hab. Józef Przytycki, George Washington University USA, Wprowadzenie do homologii Khovanowa, 23.02.2007

  Prof. dr hab. Stanisław Kwapień, UW w Warszawie, Nierówności maksymalne w analizie matematycznej i teorii prawdopodobieństwa, 07.03.2007

  Prof. dr hab. Sławomir Nowak, UW w Warszawie, O klasyfikacji przestrzeni funkcyjnych i dopełnień podzbiorów domkniętych rozmaitości, 26.04.2007

  Prof. dr hab. Piotr Pragacz, IM PAN w Warszawie, Wielomiany Thoma, 29.11.2007

  Prof. dr hab. Jerzy Browkin, IM PAN w Warszawie, Pewne problemy arytmetyczne teorii krzywych eliptycznych, 13.12.2007

 • Rok 2006

  Prof. dr hab. Ewa Damek, Uniwersytet Wrocławski, Stochastyczne rekursje związane z działaniami grup, 09.03.2006

  Dr hab. Piotr Zakrzewski, Uniwersytet Warszawski, O problemie von Neumanna oraz o charakteryzacji ideałów miary i kategorii, 14.03.2006

  Prof. dr hab. Andrzej Skowroński, UMK w Toruniu, Okresowość reprezentacji algebr, 30.03.2006

  Dr hab. Prof. PG Joachim Domsta, PG w Gdańsku, Regularne sprzężenie homeomorfizmów odcinka, 06.04.2006

  Prof. dr hab. Stanisław Betley, Uniwersytet Warszawski, Ciągi dokładne w algebraicznej K-teorii, 11.05.2006

  Prof. dr hab. Henryk Żołądek, Uniwersytet Warszawski, Zespolone afiniczne krzywe algebraiczne z prostą topologią, 09.11.2006

  Prof. dr hab. Jarosław Wiśniewski, Uniwersytet Warszawski , Geometria drzew filogenetycznych, 30.11.2006

  Prof. dr hab. Józef Przytycki, George Washington University USA, Dwie drogi homologii Khovanowa przez wielomian Jonesa i przez homologię Hochschilda, 07.12.2006

  Prof. dr hab. Marek Bożejko, Uniwersytet Wrocławski, Nieeuklidesowe modele probabilistyki i związki z algebrami von Neumanna i przestrzeniami operatorowymi Effrosa-Pisoera, 14.12.2006

  Prof. dr hab. Mirosław Lachowicz, Uniwersytet Warszawski, Od równania logistycznego do półtrup stochastycznych, 21.12.2006

 • Rok 2005

  Prof. Martin Buhmann Justus-Liebig, Uniwersytet w Giessen Niemcy, Wavelets from Spline Spaces, 13.01.2005

  Prof. dr hab. Stanisław L. Woronowicz, Uniwersytet Warszawski , Topologiczne grupy kwantowe: zwarte, lokalnie zwarte i nie będące lokalnie zwartymi, 14.01.2005

  Prof. dr hab. Adam Jakubowski, UMK w Toruniu, S-topologia w problemach istnienia analizy stochastycznej, 03.03.2005

  Prof. Zbigniew Piotrowski, Uniwersytet w Youngstown USA, Łączna i oddzielna ciągłość, 10.03.2005

  Prof. dr hab. Krzysztof Pawałowski, UAM w Poznaniu, Nieliniowe symetrie w topologii, 28.04.2005

  Prof. Dušan Repovš, Uniwersytet w Ljubljanie Słowenia, New results on embeddings of Cantor sets, 06.05.2005

  Prof. dr hab. Anna Zdunik, Uniwersytet Warszawski , O dynamice holomorficznej, 15.12.2005

 • Year 2009

  Prof. dr hab. Kazimierz Gęba, PG w Gdańsku, Klasy homotopii odwzorowań niezmienniczych, 08.01.2009

  Prof. dr hab. Bogdan Bojarski, IM PAN w Warszawie, Różniczkowanie funkcji mierzalnych, twierdzenia strukturalne typu Whitney’a-Łuzina, 20.01.2009

  Prof. dr hab. Tomasz Szarek, Uniwersytet Śląski w Katowicach, O miarach niezmienniczych dla procesów Markowa, 29.01.2009

  Prof. dr hab. Andrzej Granas, Wkład Polaków do matematyki – wspomnienia i refleksje, 19.03.2009

  Prof. dr hab. Stefan Jackowski, Uniwersytet Warszawski, Trendy matematyki widziane z perspektywy dziedzin badań medalistów Fieldsa, 26.03.2009

  Prof. dr hab. Wacaw Marzantowicz, UAM w Poznaniu, Metody topologiczne znajdowania punktów okresowych 30.04.2009

  Prof. dr hab. Vitaly Sushchansky, Politechnika Śląska w Gliwicach, Struktura grupy automorfizmów drzewa z korzeniem, 26.11.2009

  Prof. dr hab. Józef Przytycki, George Washington University USA, Quandle – historyczne wprowadzenie i teoria ich homologii, 17.12.2009

 • Year 2008

  Prof. dr hab. Andrzej Tyc, UMK w Toruniu, Grupy kwantowe i algebry Hopfa, 10.01.2008

  Prof. dr hab. Adrian Langer, UW w Warszawie, Przestrzenie moduli instantonów, 06.03.2008

  Prof. dr hab. Janina Kotus, Politechnika Warszawska, Miary niezmiennicze dla przestępnych funkcji meromorficznych, 27.03.2008

  Prof. dr hab. Paweł Traczyk, Uniwersytet Warszawski, Homologie Khovanova, 24.04.2008

  Prof. Adam Parusiński, Uniwersytet Angers Francja, Injektywne endomorfizmy zbiorów algebraicznych są surjektywne, 30.10.2008

 • Year 2007

  Prof. dr hab. Józef Przytycki, George Washington University USA, Wprowadzenie do homologii Khovanowa, 23.02.2007

  Prof. dr hab. Stanisław Kwapień, UW w Warszawie, Nierówności maksymalne w analizie matematycznej i teorii prawdopodobieństwa, 07.03.2007

  Prof. dr hab. Sławomir Nowak, UW w Warszawie, O klasyfikacji przestrzeni funkcyjnych i dopełnień podzbiorów domkniętych rozmaitości, 26.04.2007

  Prof. dr hab. Piotr Pragacz, IM PAN w Warszawie, Wielomiany Thoma, 29.11.2007

  Prof. dr hab. Jerzy Browkin, IM PAN w Warszawie, Pewne problemy arytmetyczne teorii krzywych eliptycznych, 13.12.2007

 • Year 2006

  Prof. dr hab. Ewa Damek, Uniwersytet Wrocławski, Stochastyczne rekursje związane z działaniami grup, 09.03.2006

  Dr hab. Piotr Zakrzewski, Uniwersytet Warszawski, O problemie von Neumanna oraz o charakteryzacji ideałów miary i kategorii, 14.03.2006

  Prof. dr hab. Andrzej Skowroński, UMK w Toruniu, Okresowość reprezentacji algebr, 30.03.2006

  Dr hab. Prof. PG Joachim Domsta, PG w Gdańsku, Regularne sprzężenie homeomorfizmów odcinka, 06.04.2006

  Prof. dr hab. Stanisław Betley, Uniwersytet Warszawski, Ciągi dokładne w algebraicznej K-teorii, 11.05.2006

  Prof. dr hab. Henryk Żołądek, Uniwersytet Warszawski, Zespolone afiniczne krzywe algebraiczne z prostą topologią, 09.11.2006

  Prof. dr hab. Jarosław Wiśniewski, Uniwersytet Warszawski , Geometria drzew filogenetycznych, 30.11.2006

  Prof. dr hab. Józef Przytycki, George Washington University USA, Dwie drogi homologii Khovanowa przez wielomian Jonesa i przez homologię Hochschilda, 07.12.2006

  Prof. dr hab. Marek Bożejko, Uniwersytet Wrocławski, Nieeuklidesowe modele probabilistyki i związki z algebrami von Neumanna i przestrzeniami operatorowymi Effrosa-Pisoera, 14.12.2006

  Prof. dr hab. Mirosław Lachowicz, Uniwersytet Warszawski, Od równania logistycznego do półtrup stochastycznych, 21.12.2006

 • Year 2005

  Prof. Martin Buhmann Justus-Liebig, Uniwersytet w Giessen Niemcy, Wavelets from Spline Spaces, 13.01.2005

  Prof. dr hab. Stanisław L. Woronowicz, Uniwersytet Warszawski , Topologiczne grupy kwantowe: zwarte, lokalnie zwarte i nie będące lokalnie zwartymi, 14.01.2005

  Prof. dr hab. Adam Jakubowski, UMK w Toruniu, S-topologia w problemach istnienia analizy stochastycznej, 03.03.2005

  Prof. Zbigniew Piotrowski, Uniwersytet w Youngstown USA, Łączna i oddzielna ciągłość, 10.03.2005

  Prof. dr hab. Krzysztof Pawałowski, UAM w Poznaniu, Nieliniowe symetrie w topologii, 28.04.2005

  Prof. Dušan Repovš, Uniwersytet w Ljubljanie Słowenia, New results on embeddings of Cantor sets, 06.05.2005

  Prof. dr hab. Anna Zdunik, Uniwersytet Warszawski , O dynamice holomorficznej, 15.12.2005