Uniwersytet Gdański Instytut Matematyki
Rezerwacja sprzętu i sal Plan zajęć Poczta

Matematyka-ważny składnik kultury i cywilizacji

Wydarzenie w 2016 roku

santamathDnia 15 grudnia 2016 roku na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego odbyło się wydarzenie popularnonaukowe Matematyka jako ważny składnik kultury i cywilizacji skierowane do uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych naszego województwa. Towarzyszyły temu różnorodne atrakcje promujące matematykę:

 • warsztaty dotyczące ważnych i ciekawych problemów matematycznych z zakresu szkoły średniej oraz innych popularnonaukowych,
 • sześć wykładów o tematyce popularnonaukowej,
 • kąciki, gdzie można będzie podyskutować o studiowaniu na różnych specjalnościach matematycznych i różnicach między nauką w szkole a studiowaniem,
 • interaktywna wystawa, połączona z konkursem na temat studiowania matematyki na Uniwersytecie Gdańskim,
 • Kawiarnia Szkocka, czyli stawianie i rozwiązywanie problemów w równie nieformalnym otoczeniu, jak to czynili w okresie międzywojennym słynni matematycy ze Lwowa,
 • Matematyczne Mikołajki połączone z zabawnym konkursem sprawdzającym predyspozycje matematyczne,
 • Konkurs Szybkich Zadań,
 • Salon Gier Logicznych.

Wykłady popularnonaukowe:

 • W1. O fraktalach nieco inaczej, prof. dr hab. Tomasz Szarek
 • W2. Kolorowanie węzłów, prof. UG, dr hab. Witold Rosicki
 • W3. Funkcje addytywne gorszego sortu, prof. UG, dr hab. Rafał Filipów
 • W4. Co można zobaczyć w bazgrołach?, mgr Adam Dzedzej
 • W5. O kształtach i podobieństwie, czyli o… topologii, dr Zdzisław Pogoda
 • W6. Kody korygujące błędy, prof. dr hab. Zbigniew Szafraniec

Warsztaty:

 • T1. UGMTGYŻEGACTC – w świecie szyfrów. Co to jest kryptografia? Czym się zajmuje? Gdzie możemy się spotkać z szyfrowanymi wiadomościami? Kto najczęściej szyfruje wiadomości?
 • T2. Ciągi rekurencyjne. Pojęcie ciągu rekurencyjnego na podstawie ciekawostki związanej z trutniami. Zadania dotyczące zamiany wzoru rekurencyjnego na wzór ogólny ciągu w postaci jawnej i odwrotnie.
 • T3. Macierzowy zawrót głowy. Pojęcie macierzy i podstawowe własności działań na macierzach. Wykorzystanie macierzy m.in. do obliczania pól trójkątów i rozwiązywania układów równań metodą Cramera.
 • T4. Wielomianowe zagrania w matematycznych zadaniach. Wzory Viete’a i schemat Hornera.
 • T5. Narysuj i zobacz – własności funkcji dla każdego. Podstawowe własności funkcji.
 • T6. Niewymierne liczby ukazujące wymierność świata. Złota liczba i liczba π.
 • T7. Funkcja liniowa kontra rzeczywistość.
 • T8. Od trójkąta po wagonik obracający się na diabelskim młynie, czyli dwa oblicza funkcji sinus.
 • T9. Nieuchronne widmo bankructwa, czyli tajemnicza liczba e i funkcja wykładnicza.
 • T10. Czy 0=1? Sofizmaty.
 • T11. Tajemniczy ciąg Fibonacciego.
 • T12. Teoria gier. Czy matematyka może pomóc w podejmowaniu decyzji?
 • T13. Matematyk w podróży. Metryki. Różne sposoby mierzenia odległości na płaszczyźnie.
 • T14. Wzór Picka. Obliczenie pola dowolnego wielokąta, którego wierzchołki znajdują się w punktach kratowych.
 • T15. Matematyka a zdrowe odżywianie. Wykorzystanie nierówności liniowych z dwiema niewiadomymi do wyznaczenia optymalnego rozwiązania problemu.
 • T16. Niezwykłe spojrzenie na zwykły kwadrat. Rozwiązywanie zagadek logicznych powiązanych w różny sposób z kwadratem.
 • T17. Różne sposoby liczenia długości.
 • T18. Wzór na kąt między wskazówkami zegara.
 • T19. Matematyka a problemy przyrostu populacji. Wstęp do zależności rekurencyjnych.
 • T20. Co mają ze sobą wspólnego Juliusz Cezar i telewizja cyfrowa? O szyfrowaniu informacji. Wykorzystanie wzorów matematycznych do zaszyfrowania i odszyfrowania wiadomości tekstowych.
 • T21. Co mają ze sobą wspólnego Juliusz Cezar i telewizja cyfrowa? O kodowaniu informacji. Wykorzystanie zer i jedynek do zakodowania wiadomości tekstowych w jak najbardziej efektywny sposób.
 • T22. Szyfrowanie z kluczem publicznym to naprawdę sprytny wynalazek.
 • T23. O losowaniu bez końca i wątpliwych urokach hazardu.
 • T24. Tajemnice złotego podziału. Złota proporcja.
 • T25. Teoria wyboru społecznego. Omówienie najszerzej stosowanych systemów wyborczych.