Uniwersytet Gdański Instytut Matematyki
Rezerwacja sprzętu i sal Plan zajęć Poczta

Matematyka-ważny składnik kultury i cywilizacji

Wydarzenie w 2017 roku

mikolajki
 

Dnia 14 grudnia 2017 roku na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego odbyło się kolejne wydarzenie popularnonaukowe z cyklu Matematyka jako ważny składnik kultury i cywilizacji skierowane do uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych naszego województwa. Towarzyszyły temu różnorodne atrakcje promujące matematykę:

 • pięć wykładów o tematyce popularnonaukowej,
 • warsztaty dotyczące ważnych i ciekawych problemów matematycznych z zakresu szkoły średniej oraz innych popularnonaukowych,
 • Kawiarnia Szkocka, czyli stawianie i rozwiązywanie problemów w równie nieformalnym otoczeniu, jak to czynili w okresie międzywojennym słynni matematycy ze Lwowa,
 • kącik, gdzie można będzie podyskutować o studiowaniu na różnych specjalnościach matematycznych i różnicach między nauką w szkole a studiowaniem,
 • interaktywna wystawa, połączona z konkursem na temat studiowania matematyki na Uniwersytecie Gdańskim,
 • Salon gier logicznych,
 • Konkurs szybkich zadań.

Wykłady popularnonaukowe

 •  Ostatnie geometryczne twierdzenie Poincarégo” – dr hab. Michał Stukow
 • Jakie jest prawdopodobieństwo, że zmiana jest dobra?” – prof. UG, dr hab. Rafał Filipów
 • Wyprawa w wyższe wymiary” – dr Aleksandra Nowel
 • Kolorowanie węzłów i splotów” – prof. UG, dr hab. Witold Rosicki
 • Jak wyhodować rozwiązanie zadania” – prof. UG, dr hab. Piotr Szuca

Warsztaty

 • Podróże małe i duże, czyli o metrykach.
 • A jednak nie jest płaska, czyli o kulistości Ziemi.
 • Matematyka w kratkę, czyli wzór Picka.
 • Idealna geometria, czyli złota proporcja.
 • Jedną kreską, czyli o figurach jednobieżnych.
 • Jak utrzymać równowagę, czyli o środku ciężkości.
 • Co to jest linia? – zabawa z GeoGebrą.
 • Świat według grup, czyli o algebrze.
 • Ciągi rekurencyjne a problem przyrostu naturalnego.
 • Geometria fraktalna, czyli rysowanie fraktali przy pomocy komputera.
 • Tajemniczy ciąg Fibonacciego.

Rejestracja

Z powodu ograniczonej liczby miejsc na poszczególnych imprezach, do udziału w następujących zajęciach:

 • wykłady popularnonaukowe,
 • warsztaty,
 • Kawiarnia Szkocka,

wymagana była wcześniejsza rejestracja na stronie mat.ug.edu.pl/mikolajki.

Równolegle na naszym Wydziale odbywało się wydarzenie Dzień Otwarty Wydziału MFI, w ramach którego odbyły się różne pokazy informatyczne i fizyczne.