Proszę wypełnić poniższy formularz.
Na podany adres e-mail zostanie wysłany link weryfikacyjny oraz wiadomość potwierdzająca rejestrację.
Dane zgłaszającego
Wybór imprez
Wykłady
 Ostatnie geometryczne twierdzenie Poincarégo 
godz. 10:00-10:45, aud. 2, wolnych miejsc:112
 Wyprawa w wyższe wymiary 
godz. 11:00-11:45, aud. 3, wolnych miejsc:178
 Jak wyhodować rozwiązanie zadania 
godz. 12:00-12:45, aud. 3, wolnych miejsc:178
 Jakie jest prawdopodobieństwo, że zmiana jest dobra? 
godz. 10:00-10:45, aud. 3, wolnych miejsc:178
 Kolorowanie węzłów i splotów. 
godz. 11:00-11:45, aud. 2, wolnych miejsc:112
Kawiarnia Szkocka Film w sali 47, a potem sesja w Kawiarni Szkockiej (bufet wydziałowy)
Warsztaty
 Podróże małe i duże, czyli o metrykach. 
godz. 13:00-13:45, s310, wolnych miejsc:24
 A jednak nie jest płaska, czyli o kulistości Ziemi. 
godz. 11:00-11:45, s310, wolnych miejsc:24
 Matematyka w kratkę, czyli wzór Picka. 
godz. 13:00-13:45, s227, wolnych miejsc:25
 Idealna geometria, czyli złota proporcja. 
godz. 11:00-11:45, s116, wolnych miejsc:25
 Jedną kreską, czyli o figurach jednobieżnych. 
godz. 13:00-13:45, s116, wolnych miejsc:25
 Jak utrzymać równowagę, czyli o środku ciężkości. 
godz. 11:00-11:45, s311, wolnych miejsc:24
 Co to jest linia? - zabawa z GeoGebrą. 
godz. 9:00-9:45, lab51, wolnych miejsc:20
 Świat według grup, czyli o algebrze. 
godz. 10:00-10:45, s327, wolnych miejsc:25
 Ciągi rekurencyjne a problem przyrostu naturalnego. 
godz. 10:00-10:45, s209, wolnych miejsc:25
 Geometria fraktalna, czyli rysowanie fraktali przy pomocy komputera. 
godz. 12:00-12:45, lab51, wolnych miejsc:20
 Tajemniczy ciąg Fibonacciego. 
godz. 11:00-11:45, s210, wolnych miejsc:25
 
  Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Gdański moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w celu rejestracji uczestników Mikołajek Matematycznych.
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż:
  • administratorem moich danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w Gdańsku przy ul. Bażyńskiego 8, zwany dalej uczelnią,
  • dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celach wskazanych w powyższej klauzuli,
  • przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
  • podanie uczelni danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do przeprowadzenia rejestracji.

Zapraszamy 14 grudnia 2017
Gdańsk, Wita Stwosza 57