Uniwersytet Gdański Instytut Matematyki
Rezerwacja sprzętu i sal Plan zajęć Poczta

Doktor Honoris Causa prof. Zbigniew Ciesielski

Dnia 1 października 2014 r.  miało miejsce uroczyste posiedzenie Senatu UG z okazji Inauguracji Roku Akademickiego 2014/2015 oraz wręczenia tytułu Doktora Honoris Causa prof. Zbigniewowi Ciesielskiemu.
Uroczystość odbyła się 1 października 2014 roku, o godz. 11.00, w Auli im. prof. Mariana Cieślaka Wydziału Prawa i Administracji UG w Gdańsku Oliwie ul. Bażyńskiego 6 – informacja o uroczystości.

 

CIESIELSKI, Zbigniew Jan      ciesielski.jpg

ur. 1 października 1934 roku

Specjalność naukowa: teoria prawdopodobieństwa i procesów stochastycznych, ruchy Browna, probabilistyczna teoria potencjału, estymacja nieparametryczna, niestacjonarne systemy Gaussowskie, analiza fraktalna, teoria aproksymacji i bazy w przestrzeniach funkcyjnych, wielomiany algebraiczne.

Członek korespondent PAN od 1973 roku, członek rzeczywisty PAN od 1986 roku Profesor zwyczajny w Instytucie Matematycznym PAN, oddział w Gdańsku.

Działalność naukowa i naukowo-organizacyjna: Stopień doktora nauk matematycznych uzyskał w 1960 roku, tytuł profesora nadzwyczajnego – w 1969 roku, profesora zwyczajnego – 1974; wypromował 12 doktorów nauk. (źródło)