Rok 2015 Rokiem Matematyki na Pomorzu!

Z tej okazji trzy pomorskie uczelnie Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska oraz Akademia Pomorska w Słupsku we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego przygotowały wiele atrakcji dla wszystkich mieszkańców pomorza. Informacje na temat wszystkich imprez przygotowanych z okazji Roku Matematyki znajdziesz na stronie rokmatematyki.pomorskie.eu.

W szczególności Uniwersytet Gdański chciałby Państwu zaproponować udział w następujących wydarzeniach:

2015/10/19

Piękno Matematyki - wystawa prac plastycznych

W Roku Matematyki Instytut Matematyki Uniwersytetu Gdańskiego organizuje wystawę dzieł sztuki inspirowanych matematyką. Wystawa ma na celu ukazanie piękna matematyki, a jednocześnie obalenie stereotypu, że matematyka jest niedostępna dla osób o uzdolnieniach humanistycznych i artystycznych.

Matematyka jako ważny składnik kultury i cywilizacji

Dnia 26 listopada 2015r. na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się kolejne wydarzenie popularnonaukowe skierowane do uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych naszego województwa.

Pomorskie Mecze Matematyczne

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego wraz ze Stowarzyszeniem "bez rutyny", powołał, w Roku Matematyki,  do życia drużynowe konkursy matematyczne. Każdy mecz, poprzez swoją oprawę, staje się świętem matematyki w danej szkole. Rozgrywki owocują nowymi przyjaźniami między uczniami, nauczycielami i szkołami, współpracą kółek matematycznych, wspólnymi wyjazdami i innymi wydarzeniami.

XIII Bałtycki Festiwal Nauki

W dniach 19 - 25 maja 2015 r. odbędzie się kolejna edycja Bałtyckiego Festiwalu Nauki - wydarzenia popularno-naukowego organizowanego od 2003 roku przez wyższe uczelnie województwa pomorskiego, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty branżowe oraz związane z nauką środowiska pozauczelniane.

Pomorska Noc Matematyki

W dniach 13 - 14 marca 2015 r na Wydziale Matematyki Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się wiele imprez matematycznych przeznaczonych dla wszystkich mieszkańców naszego województwa.

IV Seminarium „Bez matematyki kariery nie zrobisz”

W dniach 26 - 27 marca 2015 r odbędzie się dwudniowe seminarium naukowo-popularyzatorskie. Wydział Matematyki Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego zaprasza uczniów na warsztaty z historii matematyki i z zastosowań matematyki.

Konkurs Origami modułowe

W ramach Roku Matematyki na Pomorzu zapraszamy uczniów pomorskich szkół do wzięcia udziału w konkursie Origami modułowe, połączonego z wystawą oraz licytacją prac. Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy geometrycznej, rozwijanie wyobraźni geometrycznej oraz pogłębienie zamiłowania do sztuki origami.

Matematyczne referaty uczniowskie

Uczniowie, którzy chcą zasmakować prawdziwej pracy badawczej i na własnej skórze doświadczyć jak to jest zajmować się matematyką zawodowo, za pośrednictwem swoich macierzystych szkół będą mogli zgłosić się do Instytutu Matematyki Uniwersytetu Gdańskiego i rozpocząć taką przygodę.
 

Ogólnopolski Konkurs Akademicki - Mat2Tab 2015

Jest to kolejna edycja trzyetapowego konkursu, w którym zespoły studentów lub uczniów szkół ponadgimnazjalnych tworzą różnego rodzaju pomoce dydaktyczne, w formie aplikacji na tablice interaktywne.