Matematyczne referaty uczniowskie

Uczniowie, którzy chcą zasmakować prawdziwej pracy badawczej i na własnej skórze doświadczyć jak to jest zajmować się matematyką zawodowo, za pośrednictwem swoich macierzystych szkół będą mogli zgłosić się do Instytutu Matematyki Uniwersytetu Gdańskiego i rozpocząć taką przygodę, pracując nad przydzielonym lub wybranym przez siebie zagadnieniem matematycznym. Ich pracę będzie wspierał mentor – nauczyciel akademicki. Efekt kilkutygodniowej pracy zostanie spisany w formie referatu i zaprezentowany publiczności złożonej z uczniów i nauczycieli (w tym akademickich). Po wystąpieniu przewidziana jest dyskusja autora referatu z publicznością.

Najlepsze prace zostaną opublikowane na stronie internetowej wydarzenia. Przy ocenie referatów będzie brana pod uwagę, oprócz merytorycznej wartości pracy, samodzielność i oryginalność ujęcia tematu oraz przebieg wykładu i dyskusji.


Inne artykuły związane z hasłami: #imprezy 
2015/02/03