Matematyka jako ważny składnik kultury i cywilizacji

Matematyka jako ważny składnik kultury i cywilizacji

Dnia 26 listopada 2015r. na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się kolejne wydarzenie popularnonaukowe, skierowane do uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych naszego województwa.

Połączone jest ono z Dniami Otwartymi Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG.

Towarzyszyć jemu będą różnorodne atrakcje promujące matematykę:

  • warsztaty dotyczące ważnych i ciekawych problemów matematycznych z zakresu szkoły średniej, oraz innych popularnonaukowych;
  • trzy wykłady o tematyce popularnonaukowej;
  • cztery prezentacje dotyczące studiowania na różnych specjalnościach matematycznych, oraz różnic między nauką w szkole a studiowaniem;
  • interaktywna wystawa, połączona z konkursem na temat studiowania matematyki na Uniwersytecie Gdańskim;
  • Statyczny Tor Przeszkód, łączący zabawę z pewnym wysiłkiem intelektualnym;
  • Kawiarnia Szkocka, czyli stawianie i rozwiązywanie problemów w równie nieformalnym otoczeniu, jak to czynili w okresie międzywojennym słynni matematycy ze Lwowa;
  • Matematyczne Andrzejki, połączone z zabawnym konkursem sprawdzającym predyspozycje matematyczne.

Na trzy pierwsze imprezy obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Liczba miejsc ograniczona.

Rejestracja na Wykłady, Prezentacje i Warsztaty

Szanowni Państwo, serdecznie dziękujemy za zainteresowanie wykładami, prezentacjami i warsztatami. Ze względu na dużą ilość chętnych rejestracja została zakończona. Do każdej spośród osób, które dokonały rejestracji wstępnej, wyślemy, najpóźniej do 18 listopada, maila ze szczegółowymi informacjami.

Harmonogram imprez, na które obowiązuje wcześniejsza rejestracja uczestników

Wykłady popularnonaukowe

Symbol Czas Temat i wykładowca
W1 9:30-10:45 Wykład inauguracyjny - Ucieczka do nieskończoności, czyli o pewnym sposobie dowodzenia twierdzeń; dr Z. Pogoda
W2 12:00-12:45 Szyfry z kluczem jawnym; prof. dr. hab. Z. Szafraniec
W3 13:00-13:45 Kalendarz księżycowy i wyznaczanie długości miesiąca; prof. UG, dr hab. Tomasz Człapiński

Prezentacje o studiowaniu

Symbol Czas Temat
P1 11:00-11:45 O specjalności nauczycielskiej i teoretycznej
P2 12:00-12:45 O specjalności ekonomicznej i finansowej
P3 13:00-13:45 O specjalności nauczycielskiej i ekonomicznej

Warsztaty

Warszaty odbędą się w godzinach 9:00-9:45, 10:00-10:45, 11:00-11:45, 12:00-12:45, 13:00-13:45. Szczegółowy harmonogram dostępny jest tutaj.

Symbol Temat
Typ I Geometria (nietypowe figury, obliczanie pól i kreślenie)
Typ II Funkcje (wykresy, równania, zastosowania, itp.)
Typ III Popularnonaukowe, w tym z zastosowań matematyki

Inne artykuły związane z hasłami: #imprezy  #wykłady  #wystawy  #konkursy 
2015/11/21