O projekcie

Sejmik Województwa Pomorskiego ogłosił rok 2015 Rokiem Matematyki na Pomorzu. Pomysłodawcą inicjatywy jest Uniwersytet Gdański, ale współpracę chętnie podjęły trzy pomorskie uczelnie:

  • Akademia Pomorska w Słupsku,
  • Politechnika Gdańska,
  • Uniwersytet Gdański.

Działania zaplanowane w ramach Roku Matematyki na Pomorzu są skierowane do dzieci, uczniów na wszystkich poziomach edukacji, nauczycieli, środowiska akademickiego oraz wszystkich mieszkańców Pomorza. Mamy nadzieję, że również liczni turyści odwiedzający nasz region docenią to wydarzenie.

W ramach Roku Matematyki na Pomorzu odbędzie się wiele konkursów, wystaw, pokazów, warsztatów i wykładów. Wiele wspólnych projektów zaplanowały trzy uczelnie Akademia Pomorska w Słupsku, Politechnika Gdańska i Uniwersytet Gdański we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego oraz Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku.

Cele projektu

Celem ogłoszenia roku 2015 Rokiem Matematyki jest zmiana sytuacji nauk matematyczno-technicznych na Pomorzu. Przede wszystkim przeprowadzone zostaną inicjatyw, których zadaniem będzie podniesienie poziomu kształcenia matematycznego na wszystkich etapach edukacji. I chociaż zasadnicze znaczenie ma poprawa jakości kształcenia na poziomie wyższym,to niezbędnym tego elementem jest wzrost efektywności nauczania na wcześniejszych jego etapach. Jednocześnie rozpoczniemy szeroko zakrojone działania na rzecz popularyzacji matematyki i pokrewnych nauk ścisłych.

Założeniem współorganizatorów jest promocja Roku Matematyki trafiająca nie tylko do uczniów podejmujących decyzję o swojej przyszłości zawodowej, ale ogólnie promocja ukazująca piękno matematyki i jej znaczenie we współczesnym świecie, adresowana do całego społeczeństwa województwa pomorskiego, przełamująca niekorzystny mit matematyki jako nauki trudnej i niepraktycznej. Promocja uświadamiająca Pomorzanom, że bez matematyki nie będzie innowacyjności i rozwoju regionu.

 

Beneficjenci

  1. Studenci.
  2. Uczniowie.
  3. Nauczyciele.
  4. Środowisko akademickie.
  5. Mieszkańcy województwa pomorskiego.
2015/02/13