II Polygon Matematyczny - Warzenko 2015

W dniach 25.01.2015 r. – 31.01.2015 r. w Ośrodku Szkoleniowo-Kolonijnym w Warzenku koło Gdańska odbył się obóz matematyczny „II Polygon Matematyczny" organizowany przez Stowarzyszenie „bez rutyny" oraz Instytut Matematyki Uniwersytetu Gdańskiego. Był to już drugi taki obóz przygotowany z myślą o wspieraniu i integracji środowiska uczniów pasjonujących się matematyką. W wydarzeniu tym wzięło udział 60 uczniów gimnazjów i liceów oraz – pilotażowo - kilkoro uczniów szóstej klasy szkoły podstawowej.

Polygony Matematyczne to imprezy przygotowane specjalnie dla miłośników matematyki, zarówno dla startujących lub planujących startować w Olimpiadzie Matematycznej Gimnazjalistów lub Olimpiadzie Matematycznej, czy w innego rodzaju konkursach matematycznych (np. Mistrzostwa Świata w Grach Matematycznych i Logicznych), jak też dla osób, które po prostu chcą wiedzieć i rozumieć więcej.

Manewry przewidziane w ramach Polygonu to przede wszystkim:

  • wykłady i warsztaty z różnych działów matematyki, prowadzone przez uznanych matematyków i dydaktyków matematyki – w podziale na grupy według poziomu zaawansowania uczestnika,

  • spotkania z członkami komisji konkursowej – uczestnicy Polygonu będą mogli dowiedzieć się jak pisać, a jak nie pisać rozwiązań zadań konkursowych, skąd juror wie, ile punktów przyznać za dane zadanie, jakie są typowe błędy w redagowaniu rozwiązań itp.,

  • gry i turnieje (logiczne i matematyczne),

  • różnego rodzaju zajęcia rekreacyjne i sportowe.

Zajęcia merytoryczne są prowadzone przez wykładowców z Instytutu Matematyki Uniwersytetu Gdańskiego, zaproszonych gości z innych ośrodków naukowych i badawczych oraz przez członków Komitetu Okręgowego Olimpiady Matematycznej w Gdańsku.

Kolejny Polygon Matematyczny odbędzie się w dniach 28 czerwca – 4 lipca 2015 roku w Dworku Starbienino należącym do Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego.

Zapraszamy o obejrzenia fotograficznej relacji z tego wyjątkowego wydarzenia.

Galeria zdjęć

005.jpg
008.jpg
015.jpg
028.jpg
033.jpg
034.jpg
036.jpg
039.jpg
040.jpg
047.jpg
049.jpg
050.jpg
069.jpg
073.jpg
077.jpg
2015/08/07