IV Seminarium „Bez matematyki kariery nie zrobisz”

W dniach 26 - 27 marca 2015 r. odbędzie się kolejne seminarium naukowo-popularyzatorskie z tego cyklu. W poprzednich latach trwało jeden dzień i odbywało się tylko na Politechnice Gdańskiej (pracownicy Instytutu Matematyki UG uczestniczyli w nim nie tylko jako goście, ale i jako wykładowcy).

W Roku Matematyki 2015 seminarium będzie trwało dwa dni.

 • Dzień pierwszy  (26 III)  - Politechnika Gdańska, Gmach Główny ul. G. Narutowicza 11/12, Gdańsk - referaty i warsztaty adresowane do nauczycieli i środowiska akademickiego Pomorza.
 • Dzień drugi  (27 III) - równolegle na trzech uczelniach: Akademii Pomorskiej w Słupsku, Politechnice Gdańskiej, Uniwersytecie Gdańskim.

Wyniki rejestracji wstępnej

Dziękujemy za liczne zgłoszenia na warsztaty! Dołożyliśmy maksimum starań, aby:

 • każdej ze szkół, z której dokonano wstępnej rejestracji, przydzielić jakieś warsztaty,
 • przestrzegać ram czasowych, określonych przez osobę dokonującą wstępnej rejestracji.

Niestety, w kilku przypadkach musieliśmy:

 • przydzielić zamiast dwóch zamawianych godzin warsztatów tylko jedną godzinę,
 • zaproponować termin warsztatów niemieszczący się w podanych ramach czasowych.

Potwierdzenie rejestracji na warsztaty

 • Do każdej spośród osób, które dokonały rejestracji wstępnej, wysyłamy mail ze szczegółowymi informacjami o przydzielonych warsztatach (na adres podany w formularzu rejestracji wstępnej).
 • Prosimy o potwierdzenie do 21 marca chęci udziału w przydzielonych warsztatach – tj. pełnej akceptacji zarówno tematu, jak i godziny. Nie przewidujemy już żadnych negocjacji w tym zakresie.
 • Brak maila z potwierdzeniem, spełniającego powyżej określone warunki,  traktujemy jako rezygnację z zamawianych warsztatów.

Harmonogram imprez na Uniwersytecie Gdańskim

Dzień drugi (27 III 2015) - Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UG, Gdańsk-Oliwa, ul. Wita Stwosza 57

pt.  „Matematyka jako ważny składnik cywilizacji i kultury”

I. 9:00-10:oo - Oficjalne rozpoczęcie Seminarium na UG

II. 10:00-14:oo - Blok wykładów (w audytorium na 180 osób) - wykłady adresowane są do wszystkich zainteresowanych, zwłaszcza do nauczycieli i uczniów (poziom przygotowania uczniów zaznaczono obok tematu wykładu)

Czas Temat, wykładowca Uczniowie
10:oo-11:oo Pi, pi pi, pi, pi – czyli o pewnej słynnej liczbie i o Archimedesie
dr Krzysztof Ciesielski, Uniwersytet Jagielloński
gimnazjum
i szkoły ponadgimnazjalne
11:15-12:oo Do czego historia matematyki może przydać się współczesnemu
uczniowi lub nauczycielowi?
dr Agnieszka Demby, UG
gimnazjum
i szkoły ponadgimnazjalne
12:15-13:oo Czy matematyka była potrzebna, czy jest potrzebna?
prof. Antoni Augustynowicz, UG
gimnazjum
i szkoły ponadgimnazjalne
13:15-14:oo Czy można topić złoto pod górkę?
prof. Henryk Leszczyński, UG
liceum

III. W godz. 9:oo-16:oo odbywać się będą 45-minutowe warsztaty dla uczniów. Równolegle prowadzone będzie kilka grup warsztatowych. Przypominamy, że do każdej szkoły został wysłany mail z prośbą o potwierdzenie chęci udziału w przydzielonych warsztatach. Harmonogram warsztatów dostępny jest tutaj.

UWAGA:  Na warsztaty obowiązywała wcześniejsza wstępna rejestracja.

IV. W godz. 9:oo-16:oo można również wziąć udział w następujących imprezach:

 1. Zwiedzanie wystawy o studiowaniu na kierunku Matematyka (UG) i o dalszej karierze absolwentów tego kierunku
 2. Kawiarenka Szkocka (stawianie i rozwiązywanie problemów w równie nieformalnym otoczeniu, jak to czynili w okresie międzywojennym słynni matematycy ze Lwowa)
 3. Salon gier
 4. Układanie tangramów

Inne artykuły związane z hasłami: #imprezy 
2015/03/21