Chcę się zaangażować! – poradnik

Wprowadzenie

Z inspiracji trzech największych uczelni Pomorza – Akademii Pomorskiej w Słupsku, Uniwersytetu Gdańskiego oraz Politechniki Gdańskiej – rok 2015 został przez Sejmik Województwa Pomorskiego ogłoszony Rokiem Matematyki na Pomorzu. Przez cały bieżący rok zorganizowanych zostanie wiele wydarzeń, które mają na celu popularyzowanie matematyki oraz zwalczanie negatywnych stereotypów związanych z tą dziedziną nauki.

Zaplanowane działania nie są skierowane tylko do uczniów czy nauczycieli, ale także do wszystkich mieszkańców Pomorza, niezależnie od wieku. Z uwagi na tak określonych odbiorców jest to wydarzenie unikatowe w skali kraju.Rok Matematyki na Pomorzu może stanowić ważny impuls i inspirację do podejmowania cennych inicjatyw, które pozwolą na zwiększenie innowacyjności i atrakcyjności naszego regionu, przyczyniając się do rozwoju Pomorza i poprawy jakości życia jego mieszkańców.

Dotychczas zaangażowane instytucje

(wyróżnieni zostali inicjatorzy ogłoszenia roku 2015 Rokiem Matematyki na Pomorzu)

 1. Akademia Pomorska w Słupsku
 2. Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku
 3. Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
 4. Jednostki samorządu terytorialnego
 5. Lokalne Centra Nauczania Kreatywnego w 19 powiatach województwa pomorskiego
 6. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku
 7. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku
 8. Politechnika Gdańska
 9. Polskie Towarzystwo Matematyczne – Oddział Gdański
 10. Regionalne Centrum Nauczania Kreatywnego
 11. Uniwersytet Gdański
Planowane jest włączenie do prac również innych instytucji, np. parków naukowo-technologicznych, centrów edukacyjnych, muzeów itd.

 

Jak się zaangażować?

Jeśli Twoja instytucja, firma, szkoła, organizacja pozarządowa lub Ty sama/sam dostrzegasz znaczenie matematyki w swojej działalności, albo uważasz, że cele Roku Matematyki są ważne dla rozwoju Pomorza, jest wiele sposobów, na które możesz się zaangażować. Poniżej opisujemy kilka idei współpracy.

Mam pomysły

Możesz zaproponować nowe wydarzenie lub nową formę promowania matematyki – z pewnością nie wszystko przyszło nam do głowy. Warto pamiętać, że działania powinny docierać do wszystkich grup wiekowych i społecznych, a także sięgać poza Trójmiasto – do mniejszych miast i wsi. Myśląc o nowym wydarzeniu, zwłaszcza jeżeli nie możesz go sama/sam zrealizować, przemyśl wszystkie kwestie organizacyjne – począwszy od odbiorców, poprzez termin, miejsce, aż po budżet.

Mogę zrealizować wydarzenie

Możesz zrealizować nowe wydarzenie – plenerowe lub w jakimś obiekcie – podczas którego będzie promowana matematyka. Wydarzenie może być skierowane do konkretnej grupy, lub do wszystkich zainteresowanych. Czasem nowe wydarzenie może mieć miejsce podczas innej organizowanej przez Ciebie imprezy, np. szkolnej, zakładowej czy samorządowej (dni miasta, jarmark, festiwal, konkurs itp.). Chcielibyśmy, aby informacja o roli matematyki trafiła także do tych osób, które nie mają świadomości o jej roli. Wciąż słyszymy np. o problemach ludzi ze spłatą kredytów – być może część z nich nie umiała dokonać odpowiednich obliczeń? Warto myśleć nie tylko o najmłodszych, ale także o pozostałych mieszkańcach, w tym osobach starszych.

Mogę coś ufundować

Prawie każde działanie wiąże się z kosztami. Pomoc sponsorów może służyć zarówno do poszczególnych wydarzeń już zaplanowanych (finansowanie zakupów i usług, np. nagród, kateringu, wynagrodzenia wykładowców itp.), jak i do takich form, jak ufundowanie stypendium dla zdolnego ucznia/uczniów. Jeśli chciałbyś wspomóc Rok Matematyki finansowo, a nie masz konkretnego pomysłu, z pewnością znajdziemy atrakcyjną formę takiego wsparcia – już teraz mamy więcej pomysłów i zadań, niż środków.

Chcę się dołączyć do już zaplanowanego wydarzenia

Na liście wydarzeń mamy już sporo różnych propozycji. Jeśli widzisz szansę dołączenia się, pomożemy Tobie skontaktować się z organizatorami. Możliwe jest np. dodanie nowego stoiska do imprezy plenerowej, dodanie form adresowanych do innych grup odbiorców albo realizacja danego zadania w dodatkowym miejscu.

Chcę bezpośrednio pomóc organizować wydarzenia (np. jako wolontariusz)

Wiele planowanych imprez wymaga różnych drobnych działań organizacyjnych oraz wspierania uczestników, w tym np. dzieci. Chętnie przyjmiemy oferty współpracy na zasadzie wolontariatu – zarówno od osób indywidualnych, jak i od organizacji.

Mogę powiedzieć innym o/pokazać innym Rok Matematyki

Jesteś przedstawicielką/przedstawicielem telewizji, radia, gazety? Lokalnej lub regionalnej/ogólnopolskiej? Prowadzisz portal lub bloga, a może nagrywasz podcasty lub masz kanał wideo w internecie, albo w inny sposób istniejesz w mediach społecznościowych? Robisz dobre zdjęcia? Możesz na różne sposoby promować matematykę i opowiadać o Roku Matematyki. Jesteśmy otwarci na różne formy współpracy – od patronatu medialnego, poprzez informowanie o poszczególnych wydarzeniach, aż po linkowanie do naszych informacji. Chętnie poprosimy przedstawicieli współorganizatorów o wsparcie (udział w wywiadzie/audycji) albo przekażemy materiały informacyjne.

Jako szkoła/uczelnia możemy…

Liczymy na mocny udział szkół i uczelni. Inicjatorami Roku Matematyki są trzy największe uczelnie w województwie. Już dziś wiemy o planach konkursów, zajęć i wykładów, proponowanych przez liczne szkoły z całego województwa pomorskiego. Rok Matematyki to przecież nie tylko duże imprezy dla setek ludzi, ale także kameralne wydarzenia w obrębie jednej szkoły a nawet klasy. Jest przecież tradycja nocy w bibliotekach, a w szkołach pracuje wielu nauczycieli, którzy mają świetne pomysły. Nic nie stoi tez na przeszkodzie temu, aby – samodzielnie lub w ramach samorządu – działania zaproponowali i zrealizowali sami uczniowie lub studenci. Na pewno jakoś pomożemy w tym zadaniu, a Wasz przykład zaprezentujemy innym.

Chcę wziąć udział/przyprowadzić uczestników wydarzenia

Im więcej osób weźmie udział w planowanych imprezach, tym lepiej. Ze względów organizacyjnych warto skontaktować się z organizatorami – jeśli będziemy wiedzieli o dużym zainteresowaniu, na pewno się przygotujemy, aby przyjąć wszystkich.

Mogę pokazać innym, jak praktycznie wykorzystuje się matematykę w mojej firmie/instytucji

Matematyka jest wszechobecna i bez niej nie byłoby mowy o nowoczesnych technologiach wokół nas. Jeśli widzisz jej obecność w Twojej firmie: banku, firmie transportowej lub produkcyjnej, urzędzie itp. – może warto pokazać innym ten przykład. Jeśli zaprosisz dzieci, być może będą to Twoi przyszli pracownicy? Potencjalni klienci też lubią wiedzieć, jak działa to, co chcą kupić. Takie pokazy lub wycieczki mogą też być formą nagrody. Mamy kontakty z licznymi szkołami i uczelniami – możemy zapewnić, że nie zabraknie chętnych do udziału w takich wydarzeniach.

Mogę powiedzieć innym, jak skuteczniej i ciekawiej uczyć matematyki

Jesteś wykładowczynią/wykładowcą lub nauczycielką/nauczycielem? Nawet jeśli nie jesteś matematykiem, być może matematykę wykorzystujesz? Może warto też powiedzieć innym, niematematykom, jak mogą narzędzia tej dziedziny wykorzystać w swojej pracy? Być może masz gotowe materiały – pomoce dydaktyczne – które chciałabyś/chciałbyś udostępnić, albo jesteś gotowa/gotów do przeprowadzenia jakiegoś wykładu? Rok Matematyki jest świetną okazją do wcielenia w życie tych możliwości.

Znam ludzi/instytucje – mogą Wam pomóc

Nadal szukamy osób i instytucji, które mogą nam pomóc. Jeśli możesz nas w tym wesprzeć, proszę przemyśl, czy nie możesz tego zrobić, np. umawiając jakieś spotkanie lub przekazując materiały o Roku Matematyki. Łatwiej będzie uzgadniać ew. współpracę z kimś, kto został już do rozmowy przygotowany.

Mogę przekazać gadżety/produkty/pomoce naukowe

Jeśli możesz wesprzeć Rok Matematyki poprzez dostawę jakichś przedmiotów, może to ubarwić planowane wydarzenia. Nie muszą to być nagrody – każde dość małe dziecko ucieszy się z balonika czy wiatraczka. Jeśli umieścisz na nich nasze logo, więcej osób dowie się też o Roku Matematyki! Być może dysponujesz materiałami, które mogą pomóc w lepszym nauczaniu matematyki – może warto zachęcić innych do korzystania z nich, przekazując pewną ichliczbę nieodpłatnie?

Mogę udostępnić pomieszczenia/przestrzeń reklamową lub wypożyczyć potrzebne przedmioty

W wielu wypadkach może być tak, że pomysłodawcy i organizatorzy wydarzeń nie dysponują niezbędną infrastrukturą. Na pewno przydadzą się namioty do wydarzeń plenerowych, pomieszczenia czy przestrzeń, na której będzie można promować Rok Matematyki.

Mam pomysł na jeszcze inne formy zaangażowania

Świetnie, proszę przekaż nam informację, a dodamy ją do tego poradnika (wskażemy też Ciebie, jako autora).
Co oferujemy?

 1. Możliwość zaangażowania się w unikatową inicjatywę promującą matematykę, dzięki której korzyści odniosą zarówno osoby bezpośrednio uczestniczące w poszczególnych działaniach, ale także my wszyscy – mieszkańcy Pomorza.
 2. Możliwość wykorzystania identyfikacji wizualnej inicjatywy: logotyp, materiały promocyjne, projekty graficzne.
 3. Możliwość udziału w wydarzeniach o zasięgu wojewódzkim, które będą przez nas promowane w różnych mediach.
 4. Materiały promocyjne (plakaty, ulotki itp.) do przekazania bezzwrotnego (plakaty B1 wypełnione oraz B2 z miejscem na dopisanie własnych informacji).
 5. Możliwość wypożyczenia roll-upów, bannerów zewnętrznych, stojaków do plakatów B1 – po wcześniejszym uzgodnieniu i z własnym transportem.
 6. Ekspozycja roll-upów partnerów itp. nośników podczas wydarzeń.
 7. Ekspozycja logotypów partnerów na nośnikach elektronicznych (prezentacje itp.)
 8. Informacja na stronie internetowej wydarzenia – zarówno informacja o patronacie/zaangażowaniu, jak i informacje w harmonogramie – o konkretnym wydarzeniu.
 9. Umieszczenie logotypów/informacji o patronacie/zaangażowaniu na materiałach poligraficznych (plakaty, ulotki) – dot. materiałów wykonywanych po nawiązaniu współpracy.
 10. Materiały informacyjne/prasowe nt. Roku Matematyki oraz zdjęcia.
 11. Udział przedstawicieli organizatora/partnerów w audycjach, wywiadach, inauguracjach imprez itp. – po wcześniejszym uzgodnieniu.
 12. Pośrednictwo w kontakcie z innymi współorganizatorami, możliwość spotkań organizacyjnych w naszych obiektach.
 13. Pośrednictwo w uzgodnieniu z partnerami możliwości wykorzystania ich infrastruktury (np. pomieszczeń na potrzeby jakiegoś planowanego wydarzenia).
 14. Nagrody na organizowane konkursy – za każdym razem do indywidualnego uzgodnienia (głównie gry matematyczne dla różnych grup wiekowych – niestety nie mamy ich zbyt wiele).
 15. Konsultacja merytoryczna (matematyczna) planowanych działań.

Jeśli się dołączysz, powiemy o tym innym i pokażemy to – w Internecie oraz na żywo – podczas wydarzeń w ramach Roku Matematyki!

 

Jak się przyłączyć?

 1. Zapoznaj się z informacjami na temat inicjatywy – są dostępne na stronie www.rokmatematyki.pomorskie.eu.
 2. Przejrzyj listę partnerów i dotychczas zaplanowanych działań.
 3. Zastanów się, co możesz zaoferować i czego oczekujesz od organizatorów. Przemyśl zwłaszcza, do kogo chcesz skierować planowane działania, kiedy będzie można zrealizować te działania, czy wymagają one współpracy z innymi instytucjami/osobami. Oszacuj swoje zasoby, w tym ustal, czy i jakie środki możesz przeznaczyć na planowane działanie.
 4. Zapisz najważniejsze punkty dotyczące tego, co ustaliłeś – na początek wystarczą tylko informacje bardzo podstawowe.
 5. Skontaktuj się z komitetem organizacyjnym Roku Matematyki na Pomorzu – dane kontaktowe znajdziesz na stronie internetowej.

Zapraszamy do współpracy!

Jesteśmy przekonani, że możemy wspólnie odczarować matematykę oraz pokazać, że nie jest ona straszna i tak naprawdę wciąż nasz otacza – począwszy od architektury, poprzez banki, sklepy, sport, transport, aż po zabawę.

Dodatkowych informacji udziela:
Piotr Bojko, tel. 58 32 68 417, p.bojko@pomorskie.eu
2015/02/13