Piękno Matematyki - wystawa prac plastycznych

Uroczyste otwarcie wystawy prac plastycznych inspirowanych matematyką autorstwa uczniów i pracowników Zespołu Szkół Plastycznych w Gdyni, przygotowanej z okazji Roku Matematyki na Pomorzu, odbyło się w czwartek 17 grudnia 2015r. o godz. 11.30 w budynku Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, ul. Wita Stwosza 57. Prace będzie można oglądać w godzinach otwarcia budynku do 28 lutego 2015r.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z otwarcia autorstwa pani Ewy Manuszewskiej.

Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni

Szkoła ma ponad pięćdziesięcioletnią historię. 15 czerwca 1945 roku Wydział Kultury i Sztuki Zarządu miejskiego w Gdyni powierzył zorganizowanie Liceum Sztuk Zdobniczych Przemysłu Artystycznego panu Józefowi Bodzińskiemu, absolwentowi Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. St. Batorego w Wilnie. W dniu 18 sierpnia 1945 roku Miejska Rada Narodowa powołała Miejską Szkołę Plastyczną. W tym czasie powstaje Liceum Fotografiki Towarzystwa Uniwersytetów Robotniczych. W latach 1945-1952 te dwie szkoły istnieją równolegle. W 1952 siedzibę szkoły przeniesiono do Orłowa a z dwóch szkół powstała jedna - Technikum Sztuk Plastycznych z działem Liternictwa i Reklamy oraz działem Fotografiki. W roku szkolnym 1967/68 Szkoła zmieniła nazwę na Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych. Z inicjatywy obecnego dyrektora mgr Marka Lisa w latach dziewięćdzisiątych rozbudowano zespół pracowni artystycznych przy ul. Orłowskiej 8. W 1995 roku powstaje, w budynku zabytkowym, szkolna galeria "DEBIUT", w której uczniowie, nauczyciele i absolwenci organizują wystawy indywidualne i zbiorowe. Koniec stulecia upływa pod znakiem reformy oświaty. W roku szkolnym 1999/2000 rozpoczyna działalność Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych. 15 wrzesnia 2000 r. zaingurowano zajęcia w Policealnej Szkole Plastycznej. Od 1 września 2000 r. Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych, Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych i Policealna Szkoła Sztuk Plastycznych tworzą Zespół Szkół Plastycznych.

Galeria zdjęć

obrazek_do_zaproszenia.jpg
fot. Ewa Manuszewska
fot. Ewa Manuszewska
fot. Ewa Manuszewska
fot. Ewa Manuszewska
fot. Ewa Manuszewska
fot. Ewa Manuszewska
fot. Ewa Manuszewska
fot. Ewa Manuszewska
fot. Ewa Manuszewska
2015/12/23