Doktoranckie

Środowiskowe Studia Doktoranckie są prowadzone przez Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego przy udziale Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego. Osoby zainteresowane Studiami proszone są o kontakt z pełnomocnikiem Kierownika Studiów na Wydz. MFI UG, profesorem Witoldem Rosickim, w pok. 316 w Instytucie Matematyki UG, tel. (0-58) 5232143 (e-mail: Witold.Rosicki@mat.ug.edu.pl).

Zakres tematyczny egzaminów wstępnych na Środowiskowe Studia Doktoranckie: w dyscyplinie Informatyka, w dyscyplinie Matematyka. Ogłoszenie o naborze na Środowiskowe Studia Doktoranckie (w roku akademickim 2016/2017) Ramowy Program Środowiskowych Studiów Doktoranckich Wykłady z podstawowej dyscypliny kierunkowej (matematyka) w roku akademickim 2017/2018:

  • Metrical Theory of Numbers (semestr zimowy) - dr Poj Lertchoosakul
  • Teoria osobliwości (semestr letni) – prof. dr hab. Zbigniew Szafraniec

Wykłady monograficzne w roku akademickim 2017/2018:

  • Równania kinetyczne i równania dyfuzji  (semestr zimowy) - prof. UG, dr hab. Henryk Leszczyński 
  • Wprowadzenie do geometrycznej teorii grup (semestr letni) - dr hab. Błażej Szepietowski

Kurs dydaktyki akademickiej w roku akademickim 2017/2018:

  • Kurs dydaktyki akademickiej  (semestr zimowy) – prof. UG, dr hab. Tomasz Człapiński