Doktoranckie

Środowiskowe Studia Doktoranckie są prowadzone przez Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego przy udziale Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego. Osoby zainteresowane Studiami proszone są o kontakt z pełnomocnikiem Kierownika Studiów na Wydz. MFI UG, profesorem Witoldem Rosickim, w pok. 316 w Instytucie Matematyki UG, tel. (0-58) 5232143 (e-mail: Witold.Rosicki@mat.ug.edu.pl).

Zakres tematyczny egzaminów wstępnych na Środowiskowe Studia Doktoranckie:
w dyscyplinie Informatyka,
w dyscyplinie Matematyka.
Ogłoszenie o naborze na Środowiskowe Studia Doktoranckie (w roku akademickim 2016/2017)
Ramowy Program Środowiskowych Studiów Doktoranckich
Wykłady z podstawowej dyscypliny kierunkowej (matematyka) w roku akademickim 2016/2017:

  • Grupy i algebry Liego (semestr zimowy) - prof.  dr hab. Andrzej Szczepański
  • Topologia geometryczna i teoria węzłów (semestr letni) – prof.  dr hab. Józef H. Przytycki, prof. UG, dr hab. Witold Rosicki

Wykłady monograficzne w roku akademickim 2016/2017:

  • Wybrane zagadnienia z geometrycznej teorii miary (semestr zimowy) - prof. dr hab. Tomasz Szarek
  • Wybrane zagadnienia teorii mnogości (semestr letni) - dr hab. Rafał Filipów

Kurs dydaktyki akademickiej w roku akademickim 2016/2017:

  • Kurs dydaktyki akademickiej  (semestr letni) – nie odbędzie się