Licencjackie

Matematyka – trzyletnie studia licencjackie
W Instytucie Matematyki UG studia licencjackie na kierunku Matematyka odbywają się na jednej z trzech specjalności:

Od roku akademickiego 2017/2018 Matematyka Ekonomiczna jest specjalnością na kierunku Modelowanie matematyczne i analiza danych – zobacz stronę kierunku.
Studia na specjalnościach Matematyka i Matematyka Nauczycielska na pierwszym roku prowadzone są wspólnie, na wyższych latach obie specjalności mają osobne plany studiów.

Szczegółowe plany studiów dla każdej ze specjalności:

matematyka ogólna: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010

matematyka nauczycielska: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010

matematyka ekonomiczna: 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010

Przedmioty fakultatywne
Podczas studiów – na drugim i trzecim roku – studenci zobowiązani są do wyboru pewnej liczby przedmiotów nieobowiązkowych. Liczba tych przedmiotów zależna jest od specjalności – ale wybór jest naprawdę szeroki. Wybierając odpowiednie przedmioty dodatkowe możemy poszerzyć swoją wiedzę w wybranym przez nas kierunku – czy bardziej ekonomiczny, czy statystycznym, czy w stronę czystej matematyki, czy metod numerycznych i innych zastosowań. Listę dostępnych wykładów fakultatywnych można obejrzeć tutaj.

Seminarium licencjackie
Na trzecim roku każdy student wybiera seminarium licencjackie. Na seminarium studenci poznają wybraną przez siebie dziedzinę matematyki. Czytają i referują fragmenty monografii lub artykuły z czasopism matematycznych. Lista proponowanych seminariów licencjackich jest co roku inna. Aktualna lista dostępnych seminariów licencjackich dostępna jest tutaj.