Uniwersytet Gdański Instytut Matematyki
Rezerwacja sprzętu i sal Plan zajęć Poczta

Licencjackie

W Instytucie Matematyki prowadzone są dwa kierunki studiów licencjackich: Modelowanie matematyczne i analiza danych, uruchomiony od roku akademickiego 2017/2018 oraz kierunek Matematyka, prowadzony od początku istnienia Uniwersytetu Gdańskiego (najpierw jako jednolite studia magisterskie).

1. Modelowanie matematyczne i analiza danych
– informacje o studiach pierwszego stopnia na stronie
– szczegółowe plany studiów: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
– informacje o seminariach licencjackich na stronie

2. Matematyka – trzyletnie studia licencjackie

W Instytucie Matematyki UG studia licencjackie na kierunku Matematyka od roku 2019/2020 odbywają się na jednej z dwóch specjalności:

Trzecia specjalność realizowana na kierunku Matematyka

od roku 2017/2018 stała się specjalnością na kierunku Modelowanie matematyczne i analiza danych – zobacz stronę kierunku.

Studia na specjalnościach Matematyka Ogólna i Matematyka Nauczycielska na pierwszym semestrze prowadzone są wspólnie, od semestru drugiego dla obu specjalności pojawiają przedmioty związane z daną specjalnością.

Szczegółowe plany studiów dla każdej ze specjalności:

matematyka ogólna: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010

matematyka nauczycielska: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010

matematyka ekonomiczna: 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010

Przedmioty fakultatywne
Podczas studiów – na drugim i trzecim roku – studenci zobowiązani są do wyboru pewnej liczby przedmiotów nieobowiązkowych. Liczba tych przedmiotów zależna jest od specjalności – ale wybór jest naprawdę szeroki. Wybierając odpowiednie przedmioty dodatkowe możemy poszerzyć swoją wiedzę w wybranym kierunku – czy bardziej ekonomiczny, czy statystyczny, czy w stronę czystej matematyki, czy metod numerycznych i innych zastosowań. Listę dostępnych wykładów fakultatywnych można obejrzeć tutaj.

Seminarium licencjackie
Na trzecim roku każdy student wybiera seminarium licencjackie. Na seminarium studenci poznają wybraną przez siebie dziedzinę matematyki. Czytają i referują fragmenty monografii lub artykuły z czasopism matematycznych. Lista proponowanych seminariów licencjackich jest co roku inna. Aktualna lista seminariów licencjackich dostępna jest tutaj.

 

 

1. Mathematical modeling and data analysis
– information: here
– detailed plans: 2020 | 2019 | 2018 | 2017

2. Mathematics

University of Gdańsk Institute of Mathematics offers two specializations in the course of Bachelor studies:

Third specialization

since 2017/2018 is the specialization of Mathematical modeling and data analysis – see here.
General Mathematics and Mathematical Education share the same set of lectures during the first semester – later both specializations have separate plans.

Detailed plans for all specializations:

general mathematics: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010

mathematical education: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010

mathematics in economy: 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010

Optional lectures
During the second and third year of bachelor studies students are obliged do choose some optional lectures. The number of lectures to choose depends on the specialization – but the number of available options is quite big. The appropriate selection will help us to extend our knowledge in the direction we want – either to financial markets applications, or to statistics or to pure mathematics, numerical methods or other applications. The list of all optional lectures is available here.

Undergraduate seminar
Before the third year of studies students choose an undergraduate seminar. During the seminar students get to know the selected area of mathematics. They read and present pieces of monographs and papers from mathematical journals. The list of suggested seminars changes every year. The present list is available here.