Uniwersytet Gdański Instytut Matematyki
Rezerwacja sprzętu i sal Plan zajęć Poczta

Przedmioty fakultatywne

Przedmioty fakultatywne

Podczas studiów pierwszego stopnia na kierunkach matematycznych dostępne są (w zależności od specjalności) następujące przedmioty fakultatywne:

Dla specjalności
Matematyka oraz Matematyka nauczycielska:

Dla specjalności Matematyka Ekonomiczna:

 • Ekonomia matematyczna II,
 • Kombinatoryka,
 • Teoria gier,
 • Teoria sterowania,
 • Dane i struktury I,
 • Metody numeryczne algebry liniowej,
 • Modelowanie stochastyczne,
 • Dane i ich struktury II,
 • Badania operacyjne,
 • Analiza numeryczna,
 • Instrumenty finansowe

During the bachelors studies you can choose (depending on the specialization) the following optional lectures:

For General mathematics and Mathematical Education

For Mathematics in Economy:

 • Mathematical economy II,
 • Combinatorics,
 • Game theory,
 • Control theory,
 • Data structures I,
 • Numerical methods on linear algebra,
 • Stochastic modelling,
 • Data structures II,
 • Operations research,
 • Numerical analysis,
 • Financial instruments