Przedmioty fakultatywne

Przedmioty fakultatywne

Podczas studiów pierwszego stopnia na kierunkach matematycznych dostępne są (w zależności od specjalności) następujące przedmioty fakultatywne:

Dla specjalności
Matematyka oraz Matematyka nauczycielska:

Dla specjalności Matematyka Ekonomiczna:

 • Ekonomia matematyczna II,
 • Kombinatoryka,
 • Teoria gier,
 • Teoria sterowania,
 • Dane i struktury I,
 • Metody numeryczne algebry liniowej,
 • Modelowanie stochastyczne,
 • Dane i ich struktury II,
 • Badania operacyjne,
 • Analiza numeryczna,
 • Instrumenty finansowe