Seminaria licencjackie

Seminaria licencjackie

Seminaria licencjackie w roku akademickim 2017/2018:

 • dr Ewa Kozłowska-Walania, Algebraiczne aspekty kryptografiiopis
 • dr Karolina Kropielnicka, dr Danuta Jaruszewska-Walczak, Nowoczesne trendy w metodach numerycznychopis
 • prof. UG, dr hab. Jarosław Pykacz, Teoria gieropis
 • prof. UG, dr hab. Witold Rosicki, Topologia geometryczna i węzłyopis
 • prof. UG, dr hab. Andreas Zastrow, Niskowymiarowa topologiaopis

Seminaria licencjackie w roku akademickim 2016/2017:

 • dr Michał Jabłonowski, Teoria węzłów i splotówopis
 • dr Adrian Karpowicz, Fraktale, chaos i metody numeryczneopis
 • dr Elżbieta Mrożek, Wybrane zagadnienia z zakresu dydaktyki matematykiopis
 • dr Aleksandra Nowel, Matematyczne metody optymalizacji w ekonomiiopis
 • dr Krzysztof Topolski, Równania różniczkowe w przykładach fizycznych i ekonomicznychopis
 • dr Monika Wrzosek, Elementy rachunku stochastycznego w finansachopis

Seminaria licencjackie w roku akademickim 2015/2016:

 • dr Maciej Mroczkowski, dr Maciej Niebrzydowski, Teoria węzłów i jej uogólnienia
 • dr Aleksandra Nowel, Topologia i jej zastosowania w ekonomii
 • prof. dr hab. Zbigniew Szafraniec, Geometria algebraiczna i algorytmy
 • dr Marcin Szyszkowski, prof. dr hab. Edward Grzegorek, Miara i kategoria
 • prof. UG, dr hab. Andreas Zastrow, Niskowymiarowa topologia