Uniwersytet Gdański Instytut Matematyki
Rezerwacja sprzętu i sal Plan zajęć Poczta

Seminaria licencjackie dla Matematyki

Seminaria licencjackie proponowane na rok akademicki 2022/2023:

 • dr Elżbieta Mrożek, Konstruktywistyczne kształtowanie wybranych pojęć matematycznych w szkoleopis
 • dr Nikodem Mrożek, Kombinatoryka nieskończonaopis
 • dr Ewa Tyszkowska, Algebry Cliffordaopis
 • prof. UG, dr hab. Andreas Zastrow, Niskowymiarowa topologiaopis

Seminaria licencjackie proponowane na rok akademicki 2021/2022:

 • prof. UG, dr hab. Rafał Filipów, Dowody z Księgiopis
 • dr Ewa Kozłowska-Walania, Elementy kombinatorycznej teorii grupopis
 • prof. dr hab. Andrzej Szczepański, dr Rafał Lutowski, Elementarne związki algebry, geometrii i topologiiopis
 • dr Ewa Tyszkowska, Algebry Cliffordaopis

Seminaria licencjackie w roku akademickim 2020/2021:

 • prof. UG, dr hab. Witold Rosicki, Topologia geometryczna i węzłyopis
 • prof. dr hab. Andrzej Szczepański, dr Rafał Lutowski, Elementarne związki algebry, geometrii i topologiiopis
 • dr Piotr Zarzycki, Teoria liczb z programem Mathematicaopis

Seminaria licencjackie w roku akademickim 2019/2020:

 • prof. UG, dr hab. Rafał Filipów, Wstęp do teorii miary i całki Lebesgue’aopis
 • dr Michał Jabłonowski, Teoria węzłów i splotówopis
 • dr Piotr Karwasz, Krzywe algebraiczneopis

Seminaria licencjackie w roku akademickim 2018/2019:

 • prof. UG, dr hab. Rafał Filipów, Kardynały i Ordynałyopis
 • dr Iwona Krzyżanowska, dr Aleksandra Nowel, Wielomiany – algorytmy i zastosowaniaopis
 • prof. dr hab. Zbigniew Szafraniec, Osobliwości i algorytmyopis
 • prof. dr hab. Andrzej Szczepański, dr Rafał Lutowski, Elementarne związki algebry, geometrii i topologiiopis
 • dr Ewa Tyszkowska, Algebry Cliffordaopis

Seminaria licencjackie w roku akademickim 2017/2018:

 • dr Ewa Kozłowska-Walania, Algebraiczne aspekty kryptografiiopis
 • dr Karolina Kropielnicka, dr Danuta Jaruszewska-Walczak, Nowoczesne trendy w metodach numerycznychopis
 • prof. UG, dr hab. Jarosław Pykacz, Teoria gieropis
 • prof. UG, dr hab. Witold Rosicki, Topologia geometryczna i węzłyopis
 • prof. UG, dr hab. Andreas Zastrow, Niskowymiarowa topologiaopis

Seminaria licencjackie w roku akademickim 2016/2017:

 • dr Michał Jabłonowski, Teoria węzłów i splotówopis
 • dr Adrian Karpowicz, Fraktale, chaos i metody numeryczneopis
 • dr Elżbieta Mrożek, Wybrane zagadnienia z zakresu dydaktyki matematykiopis
 • dr Aleksandra Nowel, Matematyczne metody optymalizacji w ekonomiiopis
 • dr Krzysztof Topolski, Równania różniczkowe w przykładach fizycznych i ekonomicznychopis
 • dr Monika Wrzosek, Elementy rachunku stochastycznego w finansachopis

Seminaria licencjackie w roku akademickim 2015/2016:

 • dr Maciej Mroczkowski, dr Maciej Niebrzydowski, Teoria węzłów i jej uogólnienia
 • dr Aleksandra Nowel, Topologia i jej zastosowania w ekonomii
 • prof. dr hab. Zbigniew Szafraniec, Geometria algebraiczna i algorytmy
 • dr Marcin Szyszkowski, prof. dr hab. Edward Grzegorek, Miara i kategoria
 • prof. UG, dr hab. Andreas Zastrow, Niskowymiarowa topologia