Specjalność „Matematyka Nauczycielska”

Specjalność „Matematyka Nauczycielska”

Na studiach licencjackich można zdobyć uprawnienia do nauczania w szkole podstawowej. Zadbaliśmy o to, aby nasi absolwenci mieli możliwie atrakcyjne kwalifikacje, przygotowując ich nie tylko do zawodu nauczyciela matematyki, ale również – nauczyciela informatyki. Jest to ważny atut na rynku pracy.

Studenci specjalności nauczycielskiej zdobywają taką wiedzę w zakresie podstawowych przedmiotów matematycznych i technologii informatycznych, jak studenci specjalności nienauczycielskiej. Zatem wybranie specjalności nauczycielskiej nie zamyka im drogi do matematycznych studiów magisterskich innych niż  nauczycielskie. Natomiast około 1/3 zajęć na specjalności nauczycielskiej to przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne, dydaktyczne oraz  praktyki w szkole podstawowej.

Nasze studia warto polecić ze względu na organizację praktyk. Studenci najpierw odbywają praktyki w małych grupach pod opieką pracownika uczelni, z którym starannie przygotowują swoje pierwsze lekcje. Po zaliczeniu praktyki w małej grupie student odbywa też indywidualną praktykę w wybranej przez siebie szkole. Studenci twierdzą, że bardzo im odpowiada taka organizacja praktyk: zmniejsza istotnie stres związany z pierwszym stanięciem przed uczniami w roli nauczyciela.

Ponadto

Na każdym etapie studiów jest okazja, by włączyć się nieobowiązkowo w wiele innych działań na naszym Wydziale. Można zaangażować się w różne projekty edukacyjne, pilotowane przez pracowników Instytutu Matematyki, w ramach których można zajęcia dla dzieci i młodzieży zaprojektować, prowadzić czy całkowicie samodzielnie zorganizować. Można zdobyć doświadczenie pracy przy  imprezach masowych (takich jak np. Bałtycki Festiwal Nauki), organizacji konkursów matematycznych lub nawet próbnej matury.

Staramy się, by podczas studiów nie pomijać  nowoczesnych technologii – praca z komputerem i tablicą multimedialną staje się bowiem standardem. Nawet jeśli czujesz pewne obawy przed zaawansowanymi technologiami, to nasze studia pomogą Ci te obawy przezwyciężyć. Wiele z naszych przedmiotów wymaga pracy z komputerem. Nauczysz się też korzystać z komputera podczas prowadzenia lekcji w szkole.

Przedmioty obowiązkowe dla tej specjalności obejmują:

 • Wstęp do matematyki,
 • Algebra liniowa z geometrią,
 • Analiza matematyczna I,
 • Topologia I,
 • Algebra,
 • Matematyka dyskretna,
 • Programowanie,
 • Rachunek prawdopodobieństwa,
 • Równania różniczkowe,
 • Podstawy geometrii,
 • Narzędzia informatyczne,
 • Bazy danych,
 • Algorytmy i struktury danych,
 • Dydaktyka matematyki,
 • Praktyka nauczania matematyki,
 • Dydaktyka informatyki,
 • Praktyka nauczania informatyki,
 • Psychologia,
 • Pedagogika,
 • Emisja głosu.