Specjalność „Matematyka”

Specjalność „Matematyka”

Matematyka jest podstawowym językiem nauki i dlatego jej znajomość otwiera drzwi do bardzo wielu działań – czy to w nauce, czy w pracy zawodowej. Dla wszystkich tych, którzy matematykę lubią i chcą ją zgłębiać, kierunek ten jest bardzo dobrym punktem początkowym wspaniałej podróży. Można oczywiście iść w stronę matematyki teoretycznej i późniejszej kariery naukowej, można jednak równie dobrze skręcić w stronę licznych zastosowań matematyki. Szczególnie mocno, na kolejnych etapach edukacji, wspieramy matematykę finansową prowadzącą w stronę analizy rynków finansowych oraz ubezpieczeń – należy jednak pamiętać, że matematyk znajdzie swe miejsce w przeróżnych zagadnieniach związanych z informatyką (branża IT – o czym, wraz z zaprzyjaźnionymi pracodawcami, przekonujemy naszych studentów – to nie tylko programowanie!).

Podczas naszych studiów staramy się pokazywać różne zastosowania matematyki, jej uniwersalność jako języka nauki służącego do opisu i modelowania świata. Wiele możliwości otwiera tu wykorzystanie przeróżnych technologii informatycznych – oswajamy się z nimi podczas wielu zajęć, dla których uzupełnieniem tradycyjnej formuły audytoryjnej jest często równolegle prowadzone laboratorium komputerowe. Ale bez obaw: nie musisz (choć możesz) być programistą – na pewno jednak zauważysz, że nie trzeba być programistą, by być świadomym użytkownikiem złożonego oprogramowania.

Oprócz nauki realizować się można również w wielu innych dziedzinach życia akademickiego: w prężnie działających kołach naukowych, podczas organizacji licznych imprez popularyzujących naukę, konkursów dla uczniów i studentów. Przekonaj się, że doświadczenie zdobyte w ten sposób będzie procentować w wielu sytuacjach zawodowych czy społecznych w przyszłości.

Przedmioty obowiązkowe dla specjalności „Matematyka” obejmują:

 • Wstęp do matematyki,
 • Algebra liniowa z geometrią,
 • Analiza matematyczna I,
 • Topologia I,
 • Algebra,
 • Matematyka dyskretna,
 • Programowanie,
 • Rachunek prawdopodobieństwa,
 • Geometria różniczkowa,
 • Równania różniczkowe I,
 • Logika.